Inklusion er en kæmpe gave for en klasse

Ugeskemaet skaber rammen for inklusion

Inklusion Nyheder Videoer

Inklusion af alle dine elever er en reel mulighed – Ugeskemaet skaber rammen for, at det kan lade sig gøre. Måske tænker du, at det lyder som et fatamorgana, men fremfor et drømmesyn, kan det blive din virkelighed med få simple greb.

Se videoen med Troels, der lykkes med at inkludere alle elever ved hjælp af Ugeskemaet.

 

Inklusion – gave eller katastrofe

Jeg oplever, at inklusion er en kæmpe gave for en klasse – altså når inklusion lykkes. Ellers er det en katastrofe. Men når inklusion lykkes, er det en fantastisk gevinst for alle elever i klassen. De lærer, at mennesker er forskellige, og de lærer at tage hensyn til hinandens forskellige behov. Det er en vigtig evne at tage med sig i livet.

For at vi kan tale om vellykket inklusion, må alle elever kunne indgå i klassens fællesskab – både det faglige og det sociale fællesskab.

Ugeskemaet sikrer succes til alle

Ugeskemaet skaber rammen, der sikrer, at alle dine elever får mulighed for at opleve succes. Og at hver eneste af dine elever oplever, at han er noget værd og kan bidrage positivt til fællesskabet. Det har alle brug for at erfare.

Første skridt til en vellykket inklusion er et differentieret Ugeskema. Jeg plejer at forklare eleverne, at de kun skal lave det, der giver udbytte – derfor er Ugeskemaet tilpasset hver enkelt.

”Man behøver ikke engang tænke over buzz-ordene ’differentiering’ og ’inklusion’, fordi det er så integreret i hinanden, og det er så sammensmeltet, at det er noget, der naturligt sker i undervisningen med UgeskemaRevolutionen.”
Nicolaj Raarup-Petersen, pædagog

Få det hurtige overblik over UgeskemaRevolutionen, og læs mere om, hvordan du kommer nemt i gang med Ugeskema.

Ét Ugeskema for alle

Der er ét Ugeskema i klassen, hvor alle elever er på. Måske overvejer du at fjerne en af dine elever fra klassens Ugeskema og i stedet give ham sit eget individuelle skema på bordet. Det kan være fristende at træffe det valg. Især når jeg står med en elev, som har svært ved at navigere i klassen, skabe overblik, træffe valg eller er fagligt udfordret. Men jeg gør det ikke. Jeg har altid alle elever på det samme Ugeskema. Det har stor betydning for, at hver eneste elev oplever at kunne bidrage og være en del af fællesskabet.

Læs mere om, hvad du kan gøre, når elever har

Alle oplever at kunne bidrage

Alle oplever at kunne bidrage, når du lærer eleverne, hvordan de kan bruge Ugeskemaet til at hente kvalificeret hjælp hos klassekammeraterne. Krydset på Ugeskemaet gør det tydeligt. Når en elev har løst en opgave, vil han nemt kunne hjælpe en klassekammerat – også selvom han for eksempel er udfordret af ordblindhed eller har problemer med relationskompetencen. Når eleven har løst opgaven, står han på et sikkert fundament. Det betyder, at alle oplever, at de kan bruges til noget, og at de har værdi for andre.

Ved at udlevere et separat Ugeskema til en elev og fjerne ham fra klassens Ugeskema, risikerer jeg, at han ikke oplever den glæde, det er at kunne hjælpe en klassekammerat, fordi de andre ganske enkelt ikke opdager, at han har løst opgaven.

Samarbejde for alle

Inklusion er en kæmpe gave for en klasse

Klassens Ugeskema sikrer samarbejde for alle elever, når de kan se på Ugeskemaet, hvem af deres klassekammerater, der skal løse samme opgaver som dem selv. Indgår en elev ikke på klassens Ugeskema, bliver han ikke inviteret ind i en samarbejdsrelation, for de andre har ikke mulighed for at se, at han også skal løse opgaven.

Med alle på det samme Ugeskema har du også mulighed for at gøre brug af samarbejdsfelterne for et par af eleverne på udvalgte opgaver.

Kan alle elever arbejde med Ugeskema?

Uanset hvordan vi underviser, er nogle elever særligt udfordrede. Ugeskemaet giver dig mulighed for at tage hensyn til hver enkelt elevs behov, så elevens udfordringer ikke bliver en forhindring for at lære. Der er altid noget, eleven kan. Og jo flere succeser det lykkes dig at skabe for eleven, jo stærkere fundament får han at stå på.

”Vi kan faktisk afskaffe begrebet ”inklusion”, for med det differentierede Ugeskema går det helt af sig selv.”
Dorte Bækhave, lærer

Ugeskemaets faste, tydelige og genkendelige struktur gør det muligt for alle elever – også elever med særlige behov – at navigere i en lang og varieret skoledag. Du kan læse mere om, hvordan det er muligt.

Ugeskemaundervisningen giver selvstændige og selvkørende elFå ro, trivsel og overskud i skolehverdagenever. Det frisætter din tid, så du får mulighed for at sætte initiativer i værk, som kan hjælpe de elever, der har behov for det. Og du får tid til at guide den enkelte elev, så han får strategier til at navigere og gradvist blive mere og mere selvkørende.

Du finder flere redskaber til inklusion i bogen og på mine kurser.