Anmeldelse Børnehaveklasseforeningen

Anmel­del­se Bør­ne­ha­ve­klas­se­for­e­nin­gen For­fat­ter­ne kom­mer i bogen omkring de emner, der er oppe i tiden; klas­se­le­del­se,  aner­ken­del­se, inklu­sion, under­vis­nings­dif­fe­ren­ti­e­ring, klas­se­triv­sel, respekt for bar­net, ansvar­li­ge og gla­de børn og ikke mindst ind­dra­gel­se af for­æl­dre­ne. Kan man ønske sig mere af én bog? Jeg tror det ikke! Citat fra anmel­del­sen https://www.boernehaveklasseforeningen.dk/…/Skolestart%203%202016_indhold.pdf

Læs mere ...