Alle kursusevalueringer fra en skole

Du har mulighed for at læse alle evalueringer fra en kursusdag på en helt almindelig skole i Danmark. Nogle af skolens lærerne har ønsket at være anonyme. Derfor har jeg offentliggjort samtlige kursusevalueringer uden navne, så ingen kan genkendes.

 

Jeg har selv brugt Ugeskema for faget matematik i første klasse dette skoleår.

Rent personligt synes jeg, det har lettet min arbejdsbyrde i  forhold til planlægning, i og med at jeg nu kan skemalægge for en hel uge.

Derudover elsker jeg, at børnene ikke “slavisk” skal lave den samme opgave men selv styrer, hvilke opgaver de laver i løbet af ugen. Især for de dygtige elever er Ugeskemaet en stor gevinst.

I dag har jeg fået det med responsdelen med mig. Jeg har nemlig heller ikke brugt meget tid på at rette. Men når de er færdige med en opgavebog, vil jeg bruge tid og finde: “godt”, “fint” og “flot”.

Derudover vil jeg arbejde videre med den grå farve i mit Ugeskema.

***

Dette er et af de mest relevante og konkrete kurser, jeg nogensinde har deltaget i, og jeg glæder mig rigtig meget til bare at komme i gang med at indføre UgeskemaRevolutionen i min praksis.

Det har været en rigtig god og lærerig oplevelse at arbejde efter UgeskemaRevolutionens principper under kurset, og de tanker, man her er begyndt at gøre sig, kan der arbejdes videre med og ud fra.

Absolut spændende, relevant og giver masser af idéer.

***

Vi kan ikke være bekendt ikke at tage et værktøj af denne kaliber til os. For vores egen og elevernes skyld.

Dejligt at blive inspireret af en, som ved, hvad det handler om og som brænder i den grad.

***

Godt og inspirerende kursus. Vi (jeg) har fået “blod på tanden”, og vi har lyst og mod til at tænke det ind i det “monster”, der hedder rullende indskoling.

***

 • Meget brugbart
 • God veksling mellem teori og praksis
 • Konstruktivt
 • Let at gå til
 • Nemt at danne sig et overblik
 • Godt med en case angående brug af skema
 • Giver en mod på og lyst til at komme i gang med at bruge det lærte
 • Positivt!!

***

Det har været spændende, og mange gode ideer er blevet præsenteret.

Stort+ at man kan tilgodese alle elever.

Kan ikke helt gennemskue, om vi kan gøre Ugeskemaet tværfagligt i forbindelse med rullende indskoling. Vores elever arbejder jo ikke nødvendigvis med samme materiale (eller individuelt materiale, de kan tage med).

***

UgeskemaRevolutionen

Lærerigt kursus

Rigtig grundig gennemgang af brugen af UgeskemaRevolutionen

Super med egne fortælllinger + erfaringer fra oplægsholderen (fra hendes tidligere lærerliv)

Dejligt at gå herfra med nyt og inspirerende undervisningsmetoder.

Vil meget gerne bruge Ugeskema 🙂

***

Meget af det du fortalte om, kunne jeg nikke genkendende til, fordi jeg har kørt med Ugeskema i ca. 3 mdr. i min 2. klasse. Det var godt at få genopfrisket det med ikke at bruge for meget tid på at rette opgaver.

Det er dejligt at sidde her i øjeblikket og arbejde med noget praktisk. Vi er 3 fra samme skole, som arbejder sammen, hvoraf den ene ikke har arbejdet med Ugeskema. Det har givet en god vinkel på ting.

***

Har arbejdet med Ugeskema i 2. kl. sidste år og fortsætter nu i 3. kl.

Flere ting faldt på plads på kurset, og jeg er klar til at udvide skemaet til også at omhandle andre fag end dansk.

Godt kursus – meget praktisk, men ville være rart, hvis det med individuelle mål var med fra starten.

***

Jeg har lært, at UgeskemaRevolutionen kan “lægges” ned over rullende indskoling og bruges både i eget fag og fælles, hvis vi kan samarbejde om det. Jeg er så begejstret og har ønske om at prøve det af 🙂

Tak for en god dag.

***

Struktur
Overblik
Ro  i maven
Glæder mig til at komme i gang

***

Jeg har fået meget blod på tanden til at afprøve Ugeskema i 4. kl. i matematik. Jeg tænker netop i forhold til urolige børn, meget ventetid på hjælp og fornyet lyst til at lære. Jeg er dog nervøs for opstart i forhold til forberedelsesmængde.

***

Jeg vil bare i gang NU! Jeg kan se, at de elementer af Ugeskema-præsentationen, vi har hørt om i dag, som jeg allerede bruger i min ellers traditionelle undervisning, virker, så jeg er klar til at fylde mere på. Er spændt på, hvordan det vil fungere i forhold til min sparsomme forberedelsestid – ikke fordi jeg tænker, at der er mere forberedelse – blot at det bliver mere synligt, når der er noget, jeg ikke når…

***

Jeg havde på forhånd et begrænset kendskab til UgeskemaRevolutionen fra en kollega. Jeg er begejstret for måden, det foregår på hendes hold og især børnenes indstilling til arbejdet.

Jeg er selv tøvende i forhold til at indføre det, da jeg underviser 0. klasse i matematik, og deres selvstændighed i forhold til skolearbejde er lille. Men jeg har bestemt mod på det nu og tænker at indføre det i mindre sekvenser!

***

Super lærerigt og spændende

***

Det har været en fantastisk dag med god viden om Ugeskemaet. Jeg får lyst til at læse mere om det og hente viden omkring det. Når jeg er sat ordentlig ind i det, vil jeg gerne afprøve det, det virker på mig som om, det ikke er nemt i rullende at få det til at fungere.

***

 • Første tanke → enormt svært – uoverskueligt – tidspres.
 • Inddeling af elever i Ugeskema → Der bruges megen tid på at finde ud af, hvordan det laves?
 • Lokaleindretning → Hvordan skal bordene stå?
 • Usikkerhed omkring det at bryde timerne op.

Efter at arbejde med UgeskemaRevolutionen:

 • Snakkede om, at det kan blive svært at sætte eleverne ind i skema, men at det med tiden kan blive nemmere.
 • At dele lokalet ind skal være i samarbejde med teamet.
 • Det at bryde timerne op skal afprøves – men først i den ene klasse. Hvis dette virker, skal det afprøves i de andre klasser.

***

Inspirerende, godt med praktisk arbejde.

***

Jeg skal huske de sociale kompetencer i Ugeskemaet.
Jeg glæder mig til brainstormen.

Husk ekstraopgaver, liste og hviske 🙂
Vi har talt om et enkelt barn i RUL – i stedet for casen. Det har fået nogle ting på plads omkring dette barn.
Dejlig frokost.

Brainstorm var det jeg glædede mig mest til. Svært at finde nogen at være sammen med. Men fandt dem på afkrydsningsskemaet.
Super inspiration med indretning.
Var glad for at kigge bogen igennem.
Inspireret. Nåede ikke at lave mit eget skema 🙂

***

Jeg synes, at Ugeskemaet er let at gå til. Super fint med en case, det sætter nogle tanker i gang. Godt med både teori og praksis. Jeg kan rigtig godt lide de pædagogiske tanker bag og glæder mig til at servere det for børnene.

***

 • Meget konkret og anvendeligt
 • Godt med både teori og praksis
 • God med de meget konkrete øvelser → gør det mere overskueligt og giver én lyst til at komme i gang
 • Opgaven/casen, hvor vi ud fra elevbeskrivelser skulle sætte børnene “på Ugeskemaet” var supergod.
 • POSITIVT!

 

Du har mulighed for se flere evalueringer:


Læs mere om kurserne

Ønsker du et kursus på skolen/kommunen
Tilmelding til åbne kurser