Skolelederes kursusevalueringer

Find et kursus nær mig

Få kursus på skolen
 

Du har også mulighed for se læreres og pædagogers evalueringer:

Læs skoleledernes kursusevalueringer:

 

Det er første gang i mine 20 år som skoleleder, at jeg har oplevet at holde et pædagogisk arrangement torsdag aften, og allerede mandag morgen var flere lærere i gang med Ugeskema.

Skoleleder

***

Det er faktisk det forløb, der har givet mest skoleudvikling i mine 40 år i skolen.

Skoleleder

***

At finde sammenhængskraften imellem undervisningsdifferentiering, inklusion og klasseledelse i PRAKSIS er lige hvad

UGESKEMAREVOLUTIONEN KAN

giver overskud til alle.

Tak for dit bidrag Karina.

Tove Deleuran Skytt
Afdeligsleder, Korning Skole

***

Inspirerende oplæg, som sætter læring i centrum. Struktur og aktiviteter bliver midler til at nå målet; læring.

Lystbetonet motivation er katalysator for elevernes læring.

Inkluderende undervisningsmiljø for alle elever.

Søren Østergård og Tenna Bilstrup
Ledere, Sydmors Skole og Børnehus

***

Tak fordi du har været med til at gøre en afgørende forskel for vores skole.

Jens Lange Jepsen
Skoleleder, Hammershøj Skole

***

Vi var som ledelse på jagt efter noget, der kunne hjælpe vores lærere i dagligdagen med at kunne klare både en ny folkeskolereform og en ny lov om arbejdstid, fortæller skoleleder Dagny Madsen.

Næsten samtlige lærere og pædagoger arbejder nu med Ugeskema, selvom ledelsen har lagt op til, at det skal være en frivillig ordning.

Lærerne oplever, at de får tid til at tale med den enkelte elev.

Det giver tid. Det giver ro. Og det giver overskuelighed i dagligdagen.

 

Dagny Madsen
Skoleleder, Langhøjskolen

***

Mange “wauv”-udråb og begejstring hos lærere og elever

Så er vi godt i gang i mange klasser på Glamsbjergskolen. Mange “wauv”-udråb og begejstring hos lærere og elever. Fint kursus på skolen i mandags, og forventningen hos mange er, at UgeskemaRevolutionen kan hjælpe både lærere og elever med at gøre hverdagen sjovere, mere effektiv og lærerig.

Lars Kofoed
Skoleleder, Glamsbjergskolen

***

Giver mening for eleverne og frigør tid for læreren

 • Det giver mening!
 • Kursusformen → oplæg ← arbejde i praksis med vedkommende opgaver er relevant og givende.
 • Vurderer, at det er en arbejdsform og metode, som giver mening for eleverne og som frigør tid for læreren.
 • Håber, at flere af medarbejderne tager metoden og tankegangen til sig.

TAK 🙂

Viceskoleleder

***

Dagen i dag: Fedt at se coaching.

Jeg fik ”genopvækket” tidligere viden og erfaringer med coaching. Vi har for – måske – 8 år siden arbejdet med det i lærergruppen i form af ”Det reflekterende team”, ”interview-træning” og et årsforløb ”Vi kan” (en anerkendende systemisk metode til børn). I mellemtiden er nogle medarbejdere holdt op og andre startet/udvidelse af personalegruppen.

Det må vi have gang i igen.

 • for at blive bedre til at støtte hinanden
 • blive bedre til at håndtere svære samtaler
 • blive bedre til at ”se” børnene og stille mål
 • den coachende facon skaber også ro + afstand i forhold til at behandle kriser

Handleplaner/aftalepapir/undervisningsdifferentiering

Konkrete eksempler til mål på barneniveau

Karinas oplæg superrelevant, meget enig.

 • fokus på den enkelte elev, at være nysgerrig og gå bag om det ”symptom” barnet udviser, et fokus vi taler om, som der igen og igen skal holdes fast på, fordi det som praktiker i den daglige undervisning kan være svært at holde det store perspektiv.
 • dejligt med de konkrete eksempler til mål på barneniveau. Eks. at et barn skal lære at sidde stille, at det gælder alle fag eks. også idræt, inspirerende eksempel omkring en elev der ikke kan analysere og evt. skal lære/øve at stille spørgsmål til tekst.
  Vi kan/skal hjælpe hinanden med at analysere det, der kan være svært for børnene og bryde det op i mindre delmål, der kan være skridt på vejen.
 • at det er samarbejdet om aftalen, der virker.

Skole/hjem samarbejde

Forældrene får en aftalt rolle

Super inspirerende, fede pointer.

 • at skole/hjem samarbejdet er fortløbende konstant
 • at udgangspunktet for samtalen er aftalt og forberedt mellem lærer + barn, som jo også er de vigtigste aktører
 • at forældrene også får en aftalt rolle
 • at der også er et fokus på lærernes arbejdsvilkår

Fokus på lærernes arbejdsvilkår

Mette Lisbjerg
Skoleleder, Ryparken Lille Skole

***

Jeg fornemmer på personalet, at det her kursus er det helt rigtige på det helt rette tidspunkt.

Alle mine forventninger er blevet indfriet, og jeg glæder mig til at se, hvordan UgeskemaRevolutionen kommer til at leve på skolen.

Skoleleder
 
Find et kursus nær mig

Få kursus på skolen
 

Du har også mulighed for se læreres og pædagogers evalueringer:


Læs mere om kurserne

Ønsker du et kursus på skolen/kommunen
Tilmelding til åbne kurser