Lærens relationskompetence er vigtig

Lærerens relationskompetence er afgørende

Erfaringer Klasseledelse Omtale Udskoling Videoer

”Lærerens relationskompetence er fuldstændigt afgørende for, at børn har det godt i skolen, og at de lærer meget,” forklarer Louise Klinge i et forskningsprojekt, der har fokus på læreres relationskompetence.

Det betyder med andre ord noget, hvordan vi møder børn og unge i skolen. Selvfølgelig.

Et af de psykologiske behov, der bliver tilgodeset, når vi lærere handler kompetent i vores relationer til eleverne, er deres behov for selvbestemmelse, og her bliver UgeskemaRevolutionen fremhævet af forskeren.

”UgeskemaRevolutionen er en virkelig genial måde, hvor børnene har mulighed for at træffe egne valg om, hvad de fordyber sig i hvornår.”
Louise Klinge, forsker

Du kan følge undervisningen i 7. klasse, hvor de arbejder med UgeskemaRevolutionen.

Elevinddragelse giver motiverede elever

Elevinddragelse, hvor du nærer elevernes behov for selvbestemmelse, giver motiverede elever. Og med Ugeskema behøver du ikke at gøre noget ekstra for at inddrage eleverne. Det sker automatisk, for det er hele grundlaget for UgeskemaRevolutionen. Her har eleverne frihed til selv at designe en stor del af undervisningen og skoledagen.

Eleverne kan hele tiden være i flow og arbejde med positiv energi, når de selv skaber den grad af variation, de har brug for, ved at vælge hvor og hvornår de løser hver enkelt opgave. Alt sammen inden for nogle tydelige rammer.

Læs artiklen om varieret skoledag

Didaktisk valg, der nærer børns behov for selvbestemmelse

”Børn har et grundlæggende behov for selvbestemmelse, men selvbestemmelse handler ikke kun om at bestemme alting selv. Selvbestemmelse handler om frivilligt at ville tilslutte sig noget,” forklarer Louise Klinge.

”Det kan være en didaktisk rigtig stor udfordring som lærer at give eleverne oplevelsen af selvbestemmelse, og der må man træffe de didaktiske valg, der hjælper med til det. Der er UgeskemaRevolutionen en virkelig genial måde, hvor børnene har mulighed for at træffe egne valg om, hvad de fordyber sig i hvornår,” fortæller Louise Klinge i sit forskningsprojekt.

Se filmklip, hvor UgeskemaRevolutionen bliver kommenteret af forskeren – hun har fokus på at vise, hvordan lærerne handler relationskompetent.

Få det hurtige overblik over UgeskemaRevolutionen

Vil du have alle redskaberne? – Kom med på kursus