Tips og ideer til julehistorier

Decembers daglige knallert

Decem­bers dag­li­ge knal­lert I mine klas­ser har jeg skabt en tra­di­tion omkring. Hver dag i hele decem­ber måned træk­ker vi en ny knal­lert med en af ele­ver­nes jule­hi­sto­ri­er, som jeg læser højt for klas­sen, mens de spi­ser frokost. Jeg ple­jer at væl­ge den før­ste knal­lert, og det barn, der har haft den med, træk­ker i […]

Læs mere ...

Elever på Egtved Skole vilde med Ugeskema

“Det vir­ker bare”, er hoved­over­skrif­ten på de til­ba­ge­mel­din­ger, vi har fået fra Egt­ved Sko­le, der siden som­mer­fe­ri­en har været i fuld gang med at ind­fø­re Uge­ske­ma. Når man bevæ­ger sig rundt på sko­len, hæn­ger der bare Uge­ske­ma­er alle ste­der. Lærer­ne giver udtryk for at have fået fri­gjort så meget under­vis­nings­tid, så de har fået over­skud […]

Læs mere ...