Lektørudtalelse – Folkeskole med overskud til alle

Materialevurderinger – uge 2013/03 (side 36 af 69)

Lektørudtalelse (13/03) 2 970 523 2 (BS)
Ugeskemarevolutionen : folkeskole med overskud til alle : undervisningsdifferentiering, inklusion og klasseledelse i praksis /forfattere : Karina Winther, Lene Theill ; illustrator ; Mads Krabbe ; fotograf ; Mads Krabbe. – Reflexion. – 201 sider. – DK 37.12

Anvendelse/målgruppe/niveau
Spændende læsning for alle undervisere i folkeskolen – ikke mindst i en tid med fokus på lærernes arbejdstid. Bogen bør gøres til genstand for debatter i personalegruppen om anderledes måde at organisere sin undervisning på.

Beskrivelse
Gennem 17 kapitler får forfatterne beskrevet, hvordan de med de nyindøvede arbejdsvaner hos eleverne, opnår, at de bliver mere selvhjulpne. De har struktureret deres undervisning – forberedelsesmønster og udførelse anderledes bl.a. med elev-elev hjælp. Derved får læreren frigivet tid til at overkomme elever, der kræver mere tid, uden der går noget fra andre. Ugeskema er afprøvet gennem flere år på de fleste forskellige klassetrin – både som noget, en enkelt lærer selv gør til noget, som er gennemført i hele teamet. Grundlæggende går det ud på, at eleverne arbejder med opgaver, problemstillinger, der passer til deres individuelle niveau – undervisningsdifferentiering. Gennem de forskellige kapitler redegør forfatterne for, hvordan de tackler inklusion, differentiering, optimering af elevernes arbejdstid, fastholder elevernes begejstring for at lære, opøver ansvarlighed for eget liv og egen læring. Let læst og let forståelig med gode illustrationer og oversigter. Fri adgang til www.ugeskemarevolutionen.dk.

Sammenligning
Bogen indeholder klart elementer fra ”cooperative learning” og ”classroom management”, men jeg har ikke set tilsvarende lettilgængeligt materiale.

Samlet konklusion
Oplagt anskaffelse.

Karsten Boll

 

Læs mere om bogen

 

Skriv et svar