Individuelle læringsmål og reflektion over egen læring

Målstyret undervisning, læringsmål & refleksion over egen læring

Målstyret undervisning, læringsmål og refleksion over egen læring er en integreret del af hverdagen, når du arbejder med UgeskemaRevolutionen. Jeg bliver ofte spurgt om sammenhængen mellem UgeskemaRevolutionen og målstyret undervisning. Det er elevernes læringsmål, der er omdrejningspunktet, når jeg udarbejder Ugeskemaet. Når vi taler læringsmål, kunne vi lige så godt tale om zonen for nærmeste […]

Læs mere ...

Udjævn arbejdsbyrden – hold løbende skole/hjem-samtaler

Det er måske nu du skal overveje, hvordan skole/hjem-samtalerne skal afvikles efter sommerferien, når det skal foregå inden for normal ”åbningstid”. Jeg har meget gode erfaringer med at holde løbende skole/hjem-samtaler. Jeg fordeler skole/hjem-samtalerne over året, så jeg for eksempel holder 3 samtaler hver anden uge. I de modsatte uger holder jeg elevsamtaler, hvor vi […]

Læs mere ...