Kategori: Målstyret undervisning

Målstyret undervisning  | Individuelle læringsmål og synlig læring

Målstyret undervisning tilpasset hver enkelt elevs behov – på ét fælles Ugeskema. Individuelle læringsmål for alle elever med synlig læring for den enkelte.

Målstyret undervisning, læringsmål & refleksion over egen læring

Målstyret undervisning, læringsmål og refleksion over egen læring er en integreret del af hverdagen, når du arbejder med UgeskemaRevolutionen. Jeg bliver ofte spurgt om sammenhængen mellem UgeskemaRevolutionen og målstyret undervisning. Det er elevernes læringsmål, der er omdrejningspunktet, når jeg udarbejder Ugeskemaet. Når vi taler læringsmål, kunne vi lige så godt tale om zonen for nærmeste… Læs mere »

Den største læringseffekt

Alle mine elever arbejder med individuelle mål – både faglige, personlige og sociale mål. Hver uge bruger de logbogen til at reflektere over, hvordan det går med deres mål. Jeg beder dem om at skrive, hvad de har gjort siden sidst, og hvad de vil gøre det næste stykke tid for at nå målet. Når… Læs mere »

Udjævn arbejdsbyrden – hold løbende skole/hjem-samtaler

Det er måske nu du skal overveje, hvordan skole/hjem-samtalerne skal afvikles efter sommerferien, når det skal foregå inden for normal ”åbningstid”. Jeg har meget gode erfaringer med at holde løbende skole/hjem-samtaler. Jeg fordeler skole/hjem-samtalerne over året, så jeg for eksempel holder 3 samtaler hver anden uge. I de modsatte uger holder jeg elevsamtaler, hvor vi… Læs mere »