Varieret skoledag og understøttende undervisning

Varieret skoledag

Bevægelse Folkeskolereform Inklusion Understøttende undervisning Videoer

Du kan nemt skabe en varieret skoledag, når du tilrettelægger en stor del af elevernes skoledag med UgeskemaRevolutionen. Du skaber variationen inden for Ugeskemaets rammer. 

Mine elever arbejder med Ugeskema det meste af dagen. Eleverne kan veksle mellem opgaver fra forskellige fag og mellem opgaver med forskellig grad af fysisk aktivitet.

Du skaber variationen inden for Ugeskemaets rammer

Jeg vil anbefale, at du også bygger aktiviteterne fra den understøttende undervisning ind i Ugeskemaet sammen med de boglige opgaver. På den måde får eleverne et Ugeskema, der er fyldt med mange opgavetyper og forskellige måder at lære på. Ud over de boglige aktiviteter kan Ugeskemaet indeholde opgaver, der tilgodeser forskellige læringsstile, kreative opgaver, bevægelse, diskussion, refleksion og så videre.

Inklusion i en lang og varieret skoledag

Varieret skoledag og understøttende undervisningInklusion kan faktisk godt lade sig gøre i en lang og varieret skoledag. Alle børn – også børn med særlige behov – får mulighed for at navigere, når klassen arbejder med Ugeskema. Her er det nemlig eleverne, der selv vælger graden af variation henover ugen.
Med dit kendskab til eleverne, sammensætter du Ugeskemaet, så det passer til hver enkelt barn.

Eleverne vælger graden af variation

En lang skoledag med mange skift kan ellers ofte være en stor udfordring for børn med særlige behov. Variationen er god, men skiftene kan være svære. Det gælder for mange børn – med eller uden særlige behov – når vi i vores bestræbelser på at skabe variationen, afbryder elevernes fordybelse. På andre tidspunkter kæmper vi for at skabe fordybelsen…

Variation og faglig fordybelse

Når klassen arbejder med Ugeskema, kan du på samme tidspunkt tilgodese både variation og faglig fordybelse.

Jeg tænker tilbage på en klasse, hvor der var virkelig meget uro. Eleverne ville gerne arbejde, og deres lærer ville gerne gøre det godt. Mens de var i gang med at løse opgaver, ville hun gerne sætte en anden aktivitet i gang for at skabe variationen.

Det viste sig, at uroen i klassen opstod, fordi eleverne var top-frustrerede over hele tiden at blive afbrudt. De ville bare gerne have lov til at fordybe sig.  Der gik et lettelsens suk gennem klassen, da jeg satte ord på, og roen indfandt sig lige med det samme, da klassen fik lov til at arbejde med Ugeskema.

De vil bare gerne fordybe sig

Når klassen arbejder med Ugeskema, kan eleverne fordybe sig i opgaverne og selv skifte til en anden opgavetype, når de er klar til det.

Lektiecafé, understøttende undervisning og bevægelse

Jeg har lavet en video, hvor  du kan finde inspiration til organisering af lektiecafé, understøttende undervisning og bevægelse i undervisningen, når du arbejder med UgeskemaRevolutionen.

Du får mulighed for at skabe en varieret skoledag med ro og fordybelse for alle børn.

Tid til alle

Når der er flere fag i spil på Ugeskemaet, arbejder eleverne jo på samme tidspunkt med mange forskelligartede opgaver. Det er faktisk et plus som lærer, for det betyder, at du får frigivet din tid til at hjælpe der, hvor der er behov for det – det er jo ikke alle opgaver, der kræver lige meget hjælp.

Det er et plus som lærer

Når klassen arbejder med Ugeskema, får du frigivet din tid til at følge elevernes læring og vejlede dem i processen. Min erfaring er, at det giver et godt indblik i den enkelte elev og et samlet overblik over klassen.

Ugeskemaet giver dig mulighed for at have dialogen med hver enkelt elev eller en lille gruppe af gangen, fremfor 28 elever på en gang. Du får mulighed for at følge hver enkelt elev meget tættere.

Du bruger Ugeskemaet som styringsredskab, så du hele tiden bevarer overblikket.

Få alle redskaberne i bogen eller på kurserne.