Evalueringer fra kursusforløb

Find et kursus nær mig Få kursus på skolen

Du kan se alle evalueringer fra et kursusforløb

Gå direkte til:

Evaluering af forløb

Godt med variationen: oplæg, refleksion, dialog.

Super brugbart at være på kursus – hjem og anvende, tilbage på kursus og evaluere…

Godt at høre andres praksis, udfordringer og succeser.

Godt med de 8 plakater med 🙂 🙁  – giver mulighed for refleksion/diskussion.

Givet mig et stort fagligt løft.

En ramme (Ugeskema) at samle mine kompetencer i.

En ny, kvalificeret, up to date tankegang/metode for den danske folkeskole (indbygget værdier som klasseledelse, ro, motivation, differentiering, læring/faglighed, inklusion, optimering af min praksis m.m.)

Kursusdeltager

***

Jeg har lært at undervise, hvor børnene føler stort medansvar for egen læring. Undervisningen har klart givet større motivation og større glæde blandt eleverne.

Jeg fik rent faktisk svar på mine udfordringer

Jeg har opdaget, at denne undervisningstilgang giver mig som lærer langt større muligheder for at undervisningsdifferentiere på individniveau – før var det oftest planlagt ud fra grupperinger.

Selve forståelsen bag UgeskemaRevolutionen kom først, da vi var gået i gang. Det gav mening med de mange opgaver og herigennem oplevede jeg også, hvordan denne undervisningsform bl.a.  frigiver nogle lærerkræfter.

De udfordringer, der kom på vejen, har været fedt at kunne tage med til næste kursusforløb – og så rent faktisk få svar med hjem.

En super god undervisningstilgang. Et super godt kursus. En super engageret og inspirerende kursusholder. TAK FOR DIG 🙂

Signe Jeppesen
Østre Skole, Thisted

***

Jeg har især været glad for vores 2. kursusgang, hvor vi snakkede om, hvad der var godt, men også fik konkrete ideer til løsningen af vores problemer.

Jeg lærte mest, da vi skulle lave mål og være meget præcise og konkrete i vores formuleringer. Både fordi det åbnede mine øjne i forhold til børnenes læring, men også i forhold til min egen læring.

Intet ændrer sig, hvis du gør det samme.

Jeg er blevet bedre til at snakke med hver enkelt omkring deres læring.

Og jeg glæder mig til at skulle i gang med mål (elevsamtalerne) efter jul.

Jeg er blevet bekræftet i, at jeg bruger Ugeskemaet ”rigtigt”.

(Fokus i fremtiden)
Mit arbejde fremover vil være:

 • at få hver enkelt i gang med deres eget drive
 • at få læst lidt op på ”motiverende samtaler”
 • at få helt styr på kasserne

Mai-Britt Nielsen
Tingstrup Skole

***

Medbestemmelse og medansvar giver motiverede eleverJeg har lært, at hvis børnene skal være motiverede for at lære, skal de have mere medansvar og medbestemmelse.

Det er vigtigt at have tid til samtalerne med eleverne, hvor vi laver aftaler.

Det var først, da vi for alvor gik i gang med det, at jeg kunne se, at det også motiverer mange af børnene, at de må samarbejde og selv vælge samarbejdspartner.

Jeg fandt også ud af, at det var her, jeg kunne være medbestemmende i, hvem der skulle arbejde med hvem for at styrke fællesskabet og for at styrke den socialsvage bedst muligt. Jeg kan se, at børnene bliver gladere for at arbejde og ikke har brug for så mange pauser som før.

Alle de her ting så jeg først, da vi var godt i gang i klassen.

Marian Kappel
Snedsted Skole

***

 

Jeg har lært at gøre brug af UgeskemaRevolutionen. Det der for alvor har rykket for mig er vekselvirkning mellem oplæg/instruktion → hjem til praksis – og derefter komme her med diverse problemstillinger/succesoplevelser, for så at få dem gennemarbejde her, og så tilbage i praksis.Jeg har fået mere arbejdsglæde

Jeg har fået mere arbejdsglæde, fordi den elevgruppe, jeg arbejder med, er udfordret både fagligt og socialt, og metoden tilgodeser alle elevgrupper.

Der er meget mere arbejdsro – og det er godt for alle. Det er endnu engang bekræftet, at tydelig klasserumsledelse er vigtigt.

Eleverne er glade for selv at kunne vælge.

Kursusdeltager

***

Jeg læste bogen allerede sidste år, da jeg havde bedt en kollega (bibliotekar) købe den til skolen, efter jeg havde set den på nettet. Men jeg manglede praksis sparring på – HVORDAN! Så jeg blev utrolig glad, da jeg blev sendt afsted på kursus i UgeskemaRevolutionen.

Allerede på første kursus blev jeg klogere på, hvordan jeg kunne starte i praksis, og for hver gang blev der bygget mere og mere på. Det har lært mig utrolig meget med sparring og refleksion på kurserne og en god feedback fra underviseren. Det der for alvor fik mig ud af ”starthullerne” var, da jeg så, at her var mulighed for undervisningsdifferentiering, et redskab jeg havde ledt efter i hele min lærertid. Så 1000 tak for dette fantastiske og gode ”materiale”. Tror at de elever, der får dette som en del af deres skoletid, vil tænke tilbage på skolen som anerkendende og inkluderende.

Tak 🙂

Jeanne Bossen

***

Jeg har fået overskud i min hverdagJeg har lært at planlægge min undervisning så jeg har fået overskud i min hverdag.

Det har hjulpet mig meget med at have overskud til alle elever og deres læring.

Eleverne får på den måde mest muligt udbytte af undervisningen, da jeg kan tilpasse den til hver enkelt elev.

Jeg har lært at se muligheder i stedet for begrænsninger. ”Kast eleverne og mig selv ud i noget og se, om vi kan bunde”.

 

→ Det er skræmmende, men det er her, hvor jeg virkelig lærer noget, da jeg lærer af mine nye erfaringer.

Mia Yde Hegelund
Tilsted Skole

***

 • Blev interesseret ⇒ via en kollega fra en naboskole.
 • Havde en klasse, som havde svært ved at tage ansvar for egen læring.
 • Kursus gang ⇒ Blev klar over, at Ugeskema ville være løsningen for klassen.
 • Klassen er på 8 elever ⇒ 7 elever har virkelig taget ansvar.
 • Går selv i gang ⇒ planlægger ⇒ og er meget positive.

De næste kursusgange fik jeg som lærer svar på mine spørgsmål ⇒ så som:

 • Hvordan med nyt stof?
 • Hvordan kan litteraturundervisningen inddrages
 • Indretning
 • Mål til enkelte elever

UgeskemaRevolutionen har givet mig tid til

 • at hjælpe svage elever/især en polsk dreng →
 • elevsamtaler

Har været godt, at vi var to lærere fra samme skole – vi har samarbejdet, ikke om klassen – men om vores erfaringer.

Det har været et godt kursus.

Kursusdeltager

***

 

Vigtigst af alt har jeg lært, at jeg er ansvarlig for det, der sker i min undervisning. Jeg skal ikke nødvendigvis vente på, at mine kolleger er klar. At få gang i UgeskemaRevolutionen har betydet, at jeg ikke længere føler, at jeg ikke når alle mine elever. Alle arbejder, og jeg får tid til at gøre en ekstra indsats, hos de der har særligt brug for det.

Kurset har været en øjenåbnerEn øjenåbner, som er kommet løbende henover efteråret.

Næste skridt bliver at få UgeskemaRevolutionen ført derhen, hvor fag og elevgruppe ikke er afgørende for lærerne i teamet.

At vi er lærere på lige fod, og vi sagtens kan åbne dørene, arbejde på tværs, støtte hinanden, gennemgå Ugeskemaet osv. med forskellige elever, hvis lærerteamet er enige og har truffet beslutning herom.

Anna Ehlers
Hanstholm Skole

 

***

Ugeskema fylder nu størstedelen af min danskundervisning – selvfølgelig med en vurdering af, hvornår fællesundervisning bærer mest frugt.

UgeskemaRevolutionen nemmere skoledag for pige med ADHDEn pige med ADHD har fået en meget nemmere skoledag, fordi strukturen er tydelig – ikke bare for dagen, som jeg altid har ridset op – men for hele ugen. Når hun står op om morgenen, ved hun, hvad der venter hende i skolen i dansk.

Meget af min tid er frigjort til en kontakt med børnene, som er præget at tid til fordybelse sammen med dem.

Børnene lærer selv at strukturere deres tid, hvilket er en kompetence, som de i mange andre situationer kan nyde godt af.

Fordi børn ikke hele tiden laver det samme i en klasse, vil børn, som ex arbejder langsomt, ikke have følelsen af at være bagefter.

Jeg har måttet læse din bog i min fritid for at komme godt i gang. Det er selvfølgelig ærgerligt, at det er nødvendigt, men det valgte jeg for min egen skyld, fordi jeg var sikker på, at jeg ville befinde mig i et godt strukturen. (Selvom jeg inden også var meget struktureret.)

Det har betydet meget, at der har været kursusgange med opsamling af, hvordan det nu går og med mulighed for at få hjælp til at løse udfordringer, som er opstået. Det har meget stor betydning for at ”projektet” lykkes

Jane Jepsen
Sennels Skole

***

Jeg har været super glad for at være på kurset og synes, jeg har fået redskaber til at løse den traditionelle undervisning til en mere elevcentral undervisning med flow og intensitet.

Min afsluttende gang på kurset er der, hvor det har givet mig allermest mening i forhold til mine egne udfordringer og frustrationer i forbindelse med UgeskemaRevolutionen hjemme i undervisningen. Her fik jeg ved hjælp af refleksionen med Karina prikket hul på det, som i virkeligheden spændte ben for mig i dagligdagen – nemlig vores (kollegaer på skolen, teamet) forskellige syn på, hvordan Ugeskema skal blive et kvalitativt redskab i undervisningen. Det er helt klart noget, jeg vil tage med mig hjem og tage op til refleksion hjemme i teamet.

Trine Eriksen
Hannæs-Østerild Skole

***

Personligt overskud og overblikJeg har lært at strukturere min undervisning, så eleverne får et større fagligt udbytte, og så jeg har fået tid og overskud til at hjælpe den enkelte elev i hverdagen, samt fået en større indsigt i deres faglige niveau. Det tidspunkt, hvor jeg fik mest ud af kurset, var, da jeg fik implementeret Ugeskemaet i mine fag i hverdagen.

Jeg har personligt som lærer fået et større overskud og overblik. Jeg er tvunget til at tænke mere langsigtet og konkret, når jeg planlægger min undervisning. Jeg har prøvet ting af, som jeg nok ikke ville have gjort, hvis jeg ikke havde brugt Ugeskemaet.

Kursusdeltager

***

Jeg har lært, at Ugeskema er en store hjælp i min dagligdag med klasserne. Eleverne går i gang med det samme, de fleste med de hvide felter og derefter grå. Eleverne hjælper hinanden og arbejder med forskellige børn.

Det er stadig en udfordring med at have 0.-2. klasse i samme klasse. Stor differentiering og gennemgang af nyt stof. Det samme gælder inklusionsbørn, det er svært for dem/mig at finde og have tid til dem, da 0. klasses børn også kræver rigtig meget hjælp.

Jeg har 0. klasse 10 timer om ugen, og da bruger jeg også Ugeskemaet, og det kan og vil de rigtig gerne. Synes selv de må bestemme, hvad de laver.

Et godt kursus, dejligt at der er noget, der kan bruges i hverdagen. En kæmpe stor tak for det.

Elsebeth Bojesen
Hanstholm Skole

***

Det har været et utroligt spændende forløb og givet lyst til at arbejde med metoden. Det har desværre ikke været muligt i min situation at sætte det i gang alene. Der har været mange bekymringer om problemstillinger, der kunne opstå ved udførelsen. Ved at spørge de, der har afprøvet det, siger de nogle gange, at problemet slet ikke var der!

Vi har lært en del om, hvordan man skal gribe tingene an, og der er blevet delt erfaringer ud. Det har været godt at følge folk i forløbet af udførelsen. Det har været meget givtig og givet en blod på tanden til at være en del af UgeskemaRevulotionen.

Kursusdeltager

***

En anden måde at organisere undervisningen på.

En anden måde at tilgodese den enkelte elev på.

At vi behøver ikke alle lave det samme på samme tid – ”slippe grebet”.

Efter den forrige gang gik vi for alvor i gang. Vi havde i forvejen øvet på sidemakker hjælp – arbejdsro.

Klemmer ved hjælp.

En del af de praktiske arbejdsgange var derfor indøvet.

Kursusdeltager

***

Hvad har du lært:

 • At organisere min undervisning på en anden måde.
 • At tænke over at informere diverse vikarer/samarbejdspartnere – således at vi får afstemt vores forventninger/tanker m.h.t. undervisningen.
 • At tænke mere over at differentiere undervisning.
 • At tydeliggøre overfor ledelsen, at vi forsøger at udvikle vores undervisning.

Hvornår lærte du for alvor?

 • Når jeg skulle planlægge næste uges skema hjemme på skolen.
 • Efter de første par gange vi prøvede at køre efter Ugeskema.

Kursusdeltager

***

Kurset har gjort, at jeg i høj grad reflekterer over min egen rolle og den voksnes rolle generelt.Min tid bliver brugt meget mere effektivt

Klasseledelse har fået en ny betydning.

Min tid bliver brugt meget mere effektivt.
________________________________________________

Minussiden: Jeg har svært ved at acceptere, at mine kollegaer ikke også elsker det lige så meget som jeg selv 😊

________________________________________________

Overskuddet til at arbejde med enkelte elever er større, og det synliggør meget, hvilke knapper vi kan skrue på/skal skrue på.

Kursusdeltager

***

Har lært meget af de andres erfaringer. Alle diskussionerne – har kunne overføre det til egen praksis.

Det bedste, har været ro på klassen, diff. undervisning. Det har helt klart været givende for eleverne. Ligeledes har de kunne mærke en mere tydelig, nærværende voksen.

Kan ikke sige hvornår jeg lærte, men en blanding af bogen, ”undervisningen”, snakkene.

Det er helt klart noget jeg vil arbejde videre med. Jeg arbejder sammen (deler klassen) og vil gerne, at hun (kollegaer) arbejder på samme måde. Synes eleverne lærer mere (højnes)

Afslutning: Eleverne højnes. Der er mere overskud til forberedelse. Bedre klasseledelse, inklusionen er i top.

Kursusdeltager

***

Hvad har du lært:

 • ”At se” mine elever, der hvor de er. Er blevet skarpere på at se og ramme den enkelte elev i forhold til deres kompetencer.
 • At tilrettelægge undervisningen, så der er passende udfordringer til den enkelte og ”give slip”, så eleverne får mulighed for at tage ansvar selv og også holde pauser/skifte aktivitet, uden at jeg føler, at ”nu falder undervisningen fra hinanden”.

Hvornår:

 • Da jeg blev klar over, at eleverne (i indskolingen) godt selv kunne styre deres arbejdsindsats og reflektere over/vise, at de tilegnede sig ny viden, uden jeg styrede det.

Hvad var det der gjorde det?

 • At eleverne var gode til at tage imod Ugeskemaet, at de var gode til at hjælpe hinanden og også viste forståelse/accept for/af hinandens stærke/svage sider. Jeg fik derfor ”ro” til at kunne hjælpe de elever, der var særligt udfordrede.

Kursusdeltager

***Undervisningen - justere, rette ind og holde mig på rette vej

Jeg stiftede bekendtskab med Ugeskema ved at besøge en lærer, som underviste efter det. Kurset har gjort mig i stand til selv at gå i gang. Alt praktisk og pædagogiske overvejelser var sat på plads efter 1. kursusgang.

Den store ”læring” for mig kom ved det daglige arbejde, med de udfordringer og succeser der ligger deri.

De efterfølgende kursusgange har hjulpet mig til at justere, rette ind og holde mig på rette vej.

Jeg har haft stort udbytte af at dele erfaringer med kolleger fra andre skoler!

Jeg er spændt på at hæfte sidste del om mål og handleplaner på mit arbejde 😊

Kursusdeltager

***

Børnenes selvstændige arbejdsindsats er stegetUgeskemaet havde jeg hørt en del om – mange var begejstrede. Jeg havde ikke haft tid til selv at sætte mig ind i Ugeskemaet. Men kom på kursus, fik skemaet gennemgået og gik straks hjem og afprøvede det med min makker og 4. klasse.

Vi kørte 5 uger med matematik, dansk, natur/teknik, historie og kristendom, og børnene var med fra dag 1.

Vi har haft et par uger, hvor vi ”sprang” over pga. uregelmæssigheder i skemaet/dagen. Men vi vil fortsætte og ved, at differentieringen og børnenes ansvar for egen læring og selvstændige arbejdsindsats er steget. Vi oplever større motivation.

Når vi ”lærerne” oplevede os overflødige, giver det mulighed for at sætte sig med enkelte elever og følge deres arbejde – endda samtaler.

Vi mangler pædagogen til at arbejde med projekt – tage få elever og komme i gang med denne arbejdsform.

Tak for et super kursus.

Kursusdeltager

Undervisningsmetoden tilgodeser alle elever

 

Tilbage til toppen af siden

 

Midtvejsevaluering forløb

Her er et par evalueringer fra midtvejs i kursusforløbet:

Ugeskema er en genial måde at strukturere undervisningen på. Jeg får frigjort tid til at hjælpe de elever, som har det svært, det være sig både fagligt, socialt og personligt. Jeg har en pige i min 4. klasse med ADHD, som befinder sig godt med skemaet – det er først nu, skolen er tilpasset hende.

Det var en god evalueringsdag i går på vores arbejde indtil nu. Det batter noget i forhold til at komme videre i arbejdet med UgeskemaRevoutionen.

Det er svært at se, hvor jeg finder tiden til individuelle mål, da vi aldrig er to på klassen, men jeg tænker videre over en god løsning på det.

Kursusdeltager

***

I perioden fra 1. september (1. kursusdag) til 24. oktober har jeg fået ”sparket” og kommet i gang med Ugeskema.

Jeg har fået lavet ”mit” eget Ugeskema og haft følelsen af overskud i timerne.

Virkelig fedt, at dette er et forløb, hvor man mødes igen og får mere viden.

Timere 8-10 i går var med til, at man fik svar på mange spørgsmål. Jeg blev bekræftet i, at det jeg har fået startet op, er godt nok.

Efter dagen i dag har man blot endnu mere blod på tanden. Det føles smadder godt, at jeg nu endelig er godt i gang med Ugeskema.

Kursusdeltager

***

·        Jeg har lært en ny undervisningstilgang, hvor der er mulighed for at frigive lærertid til specifikke opgaver.

·        UgeskemaRevolutionens struktur udløser ro J

·        Jeg har fået et redskab til at kunne undervisningsdifferentiere bedre.

·        Jeg er blevet klogere på målfastsættelse – særdeles handleplanen giver mig vejledning til at komme videre.

·        I går fik jeg tilrettet/afhjulpet mine udfordringer i forbindelse med brugen af Ugeskemaet.

Fedt og ekstremt praksisnær undervisningstilgang – også en mulighed til specialklasser – blot med lidt justeringer.

Jeg synes, at dagen i dag er placeret forkert. Vores kursusdag i går var så givende, at jeg var meget motiveret for at gå hjem og afprøve forslagene til de nye tiltag. Derfor var motivationen for at skulle fylde mere ”stof/nyt” på ikke så stor.

Jeg foreslår, at du Karina fremadrettet lægger denne kursusdag senere i forløbet.

Signe Bjerregaard Jeppesen
Østre Skole, Flexafdeling, Thisted

***

Kurset har givet en masse inspiration til, hvordan og hvor man kan finde gode veje til at skabe de bedst mulige læringsrammer og progressionsmuligheder for alle børn.

Jeg har erfaret, at der er flere dele af tankegangen, jeg i forvejen bruger, men syntes løbende jeg har været udfordret dels på at ”ramme alle” men også at byde ind med opgaver, der arbejder lige der, hvor eleven er klar.

Jeg vil derfor hjem og se, hvordan denne struktur kan afhjælpe udfordringer og skabe flere højmotiverede elever, end de er i forvejen.

Gitte Kastholm
Sjørring Skole

***

Kursus d. 24/10:
Dejligt at have tid til at drøfte positive og negative oplevelser i en lille gruppe. Fint at kunne blive vejledt, hvis man var stødt ind i en udfordring. Rigtig god start, så det der var lykkedes og ikke lykkedes blev synligt og gav fælles udgangspunkt.

Kursus d. 25/10:
Jeg er blevet fokuseret på at få lavet individuelle aftaler med mine elever og via logbogen jævnligt følge op på, hvordan hver enkelt elev udvikler sig. Jeg har haft glæde af at få spørgeteknikken opfrisket. Rigtig god hjælp at arbejde med 2 fra andre skoler.  Gav rigtig meget for os alle sammen.

Jeg er klar til at forsætte Ugeskemaet med afsæt i elevernes individuelle mål/aftaler.

Jeg vil i arbejdet med Ugeskemaet trække elever ud til samtaler.

Kursusdeltager

***

I forhold til individuelle elev-mål/handleplaner, har jeg indset nødvendigheden af, at vores dagligdag omstruktureres kraftigt. Der er ikke den fornødne tid.

Vigtigheden af formuleringen af spørgsmål er blevet meget tydelig. Man kan nå dybt, rigtig dybt, ned i et barns eller kollegas behov/ønsker ved at gøre det korrekt.

Jeg er blevet mere tændt på at få skemaet til at fungere i endnu flere lektioner.

Der er kommet et hul igennem til min bevidsthed om, at jeg nok skal kunne differentiere med skemaet.

Per Damgaard Bjerre
Østre skole, Thisted

Find et kursus nær mig

Få kursus på skolen
 
 

Du har mulighed for se flere evalueringer:

Læs mere om kurserne

Ønsker du et kursus på skolen/kommunen
Tilmelding til åbne kurser

Tilbage til toppen af siden