Idé til forældremødet

For et par måneder siden fortalte to lærere mig om, hvordan de havde grebet bekymringen an i deres forældregruppe. Til forældremødet valgte de at bruge noget af tiden på at lade forældrene arbejde med Ugeskema. Nogle af de opgaver, de byggede ind i Ugeskemaet til forældrene, var: evaluering af klasseregler case om hvordan forældrene kunne […]

Læs mere ...

Udjævn arbejdsbyrden – hold løbende skole/hjem-samtaler

Det er måske nu du skal overveje, hvordan skole/hjem-samtalerne skal afvikles efter sommerferien, når det skal foregå inden for normal ”åbningstid”. Jeg har meget gode erfaringer med at holde løbende skole/hjem-samtaler. Jeg fordeler skole/hjem-samtalerne over året, så jeg for eksempel holder 3 samtaler hver anden uge. I de modsatte uger holder jeg elevsamtaler, hvor vi […]

Læs mere ...