Ordblinde kan bidrage i skolen

Ordblinde genfinder troen på sig selv og lysten til at lære

Inklusion Nyheder

Ordblindhed (dysleksi), der egentlig ’bare’ er et læsehandicap, ender for nogle elever med at koste dyrt på både selvværd, selvtillid og lysten til at lære. Men sådan behøver det ikke være.

Det giver selvværd at kunne bidrage

Det gør stort indtryk på mig, når en 8. klasselærer fortæller, hvordan en af hendes elever for første gang i sin skoletid oplever at kunne bidrage til fællesskabet. Eleven er udfordret af ordblindhed, og hans læsehandicap gør, at han er nødt til at bruge ekstra tid på at læse og sætte sig ind i en opgave. Før klassen begyndte at arbejde med Ugeskema, var de andre elever allerede videre, når han havde læst opgaven og skulle i gang med at løse den.

Ordblinde kan bidrage i skolenMed Ugeskemaet laver eleverne opgaverne på forskellige tidspunkter. Det har givet ham mulighed for at bidrage. Nu oplever han den tilfredsstillelse, det er at kunne hjælpe en klassekammerat, for når han er kommet igennem læsningen og har lavet opgaven, kan han sagtens forklare det til en kammerat, som først løser opgaven på et senere tidspunkt. Det giver selvværd at kunne bidrage.

Successpiral for elever med ordblindhed

I sit daglige arbejde som læsevejleder og ordblindelærer har Dorthe Aspegreen Bendixen stor erfaring omkring elever med læsevanskeligheder. Hun fortæller, at de ordblinde elever har genfundet troen på sig selv og lysten til at lære.

”Ugeskemaet har muliggjort en successpiral, trods daglige små udfordringer”
Dorthe Aspegreen Bendixen
Læsevejleder og ordblindelærer

Dorthe uddyber med at forklare, at eleverne udvikler selvstændighed og gode mestringsstrategier ved at arbejde med Ugeskema. De har generhvervet kontrol og overblik over deres egen læring. Nu oplever hun, at eleverne kan tage medejerskab over vanskelighederne og italesætte det svære, men også det, der lykkes.

”Han er så glad for det ugeskema! For der føler han virkelig, at han har overblikket. Han er ikke sådan bagud hele tiden, for han har aftalt med dig, hvad han skal lave – og han kan se det. Overblik, overblik, overblik – og oplevelsen af at være med. Det er bare så vigtigt, det giver ham ro i maven.”
Forældre til elev i 4. klasse

En del af fællesskabet

Alle mennesker har et helt grundlæggende behov for at høre til og være en del af fællesskabet. Den sociale trivsel i klassen er vigtig. Men alle elever har også brug for at indgå i det faglige fællesskab.

Succes for elever med ordblindhed (dysleksi)En dag talte jeg med en ung, nyuddannet lærer. I hendes 3. klasse gik der en elev med massive læseudfordringer. ”Han plejer at være ked af at skulle lave noget andet end alle de andre og har ofte følt sig udenfor,” fortalte hun. ”Men nu er der ikke længere noget problem, for med Ugeskema laver alle jo noget forskelligt og alligevel det samme. Det har været en kæmpe succes for ham.”

Vil du også lykkes med at inkludere alle elever?

Det kan lade sig gøre at skabe et inkluderende læringsmiljø, hvor alle har mulighed for at deltage. Med Ugeskema behøver ingen føle sig anderledes eller forkert. Alle kan få oplevelsen af at være en del af klassens fællesskab.

Tidligere skulle hver elev passe ind i skolen. Nu ser vi mere på den enkelte elev – og ser på det behov, den enkelte elev har, og tilsammen danner eleverne skolen. Ugeskemaet gør det enkelt at tage hånd om elevernes forskellighed.

Kunne du tænke dig alle redskaberne til at få styr på undervisningsdifferentiering og inklusion i praksis? – så kom med på kursus eller læs min nye bog.

Få flere fif til inklusion