Ugeskema med linial Ugeskema med linial

5 tips til at skabe overblik for dine elever

Børnehaveklasse Indskoling Inklusion Nyheder Tips og ideer

Ugeskemaet skaber overblik for dine elever, og det lærer dem at planlægge og prioritere deres tid. Den faste, tilbagevendende og genkendelige struktur fungerer som en slags opskrift til at skabe struktur og overblik over opgaverne.

I skolen er der mange opgavetyper, som går igen og igen. Opgaverne er selvfølgelig forskellige fra uge til uge, men flere opgavetyper går igen. Når du forsyner hver opgavetype med et billedikon på Ugeskemaet, gør du det nemmere for dine elever at navigere i skemaet.

Ikoner fastholder hukommelsen

Billedikonerne og den helt korte tekst på Ugeskemaet guider eleverne og er med til at fastholde hukommelsen om, hvad hver enkelt opgave går ud på. Det betyder, at eleverne hele tiden ved, hvad de skal. Resultatet er, at du får selvkørende elever. Og det frigiver din tid.

UgeskemaRevolutionen ikoner

Jeg ved godt, at det kan være fristende at skifte ikonerne ud efter et stykke tid. Men jeg vil råde dig til at lade være. Når du gerne vil have selvkørende elever, er det vigtigt, at ikonerne altid betyder det samme. På den måde giver du eleverne de bedste forudsætninger til at skabe overblik.

Jeg vil gerne dele nogle af mine ikoner med dig.

Print Ugeskemaet i A3

For at gøre det nemmere for eleverne at navigere i Ugeskemaet, printer jeg altid skemaet i A3, så hvert felt bliver større. Alene det, at der kommer mere luft mellem opgaverne og mellem navnene på Ugeskemaet, gør, at eleverne får foræret et bedre overblik.

Men nogle gange skal der mere til…

Lineal skaber overblik

Måske støder du på en elev, som har svært ved at følge sin egen ”række” på Ugeskemaet. Det er der råd for. Du kan løse det meget simpelt ved at have en lineal liggende ved Ugeskemaet og lære eleven, hvordan han kan lægge linealen under sit navn og følge hele rækken med opgaver.

Ugeskema med linial

For de alleryngste elever er der ofte flere i klassen med den udfordring. Det er der meget læring i. Jeg var på besøg i en børnehaveklasse, hvor eleverne havde fundet ud af, at de kunne bruge linealen til skabe overblik. Det er fantastisk at have eleverne med i processen til at opdage, at en lineal er et brugbart redskab.

Læs mere om Ugeskema i børnehaveklassen

Alle på samme Ugeskema

Når en elev har svært ved at navigere i Ugeskemaet, føler du dig måske fristet til at udlevere et separat Ugeskema til ham. Det vil jeg fraråde dig at gøre. Ugeskemaet skaber rammen for inklusion, så jeg har altid alle mine elever på det samme Ugeskema.

Læs mere om inklusion.

Når flere fokuspunkter forstyrrer overblikket

Nogle elever kan have svært ved at have flere aktive fokuspunkter på én gang. Det kan gøre det svært for eleven at vælge mellem flere muligheder – selvom du har gjort alt det, jeg har forklaret i artiklen. Læs mere om, hvad du kan gøre, når elever har svært ved at træffe valg.

Bevar dit eget overblik

Ugeskemaet er et vigtigt styringsredskab til at bevare overblikket – både for eleverne og dig selv.

Du kan læse mere i bogen

Kom med på kursus, og lær at opbygge dit Ugeskema, så du får en klasse fyldt med selvkørende og dygtige elever – og en skolehverdag, hvor du kan bevare dit eget overblik og overskud.

Få flere tips og ideer