Læs alle indlæg

UgeskemaRevolutionen kursus

Aktuelle kurser

Kursusforløb med faglig sparring – 4 kurser På kurset lærer du at organisere undervisningen, så det lykkes at skabe læring, trivsel og stærke børnefællesskaber for alle. Du kommer til at bruge mindre tid på forberedelse og få mere tid til eleverne. Kursusforløbet tager udgangspunkt i en tæt kobling mellem ny viden og din konkrete undervisningspraksis. […]

Læs mere ...
UgeskemaRevolutionen sikrer differentiering og inklusion i skolen

Ny undersøgelse: Ugeskema sikrer differentiering og inklusion i skolen

Artikel i Politiken, Den moderne grundskole … Undersøgelse blandt brugere af UgeskemaRevolutionen viser, at undervisningsmetoden understøtter lærernes arbejde med implementering af folkeskolereformens mål og ambitioner. Ifølge spørgeskemaundersøgelsen sikrer UgeskemaRevolutionen bl.a., at alle elever bliver udfordret på deres eget niveau. Som det fremgår af artiklen, viser undersøgelsen, at jo mere konsekvent UgeskemaRevolutionen er implementeret og jo højere andel af […]

Læs mere ...
Rullende indskoling - aldersintegreret undervisning - HELT enkelt

Rullende indskoling og Ugeskema

Nogle skoler vælger at planlægge rullende indskoling med aldersintegreret undervisning på stamhold, ‘farvehold’ og tværfaglige hold. Men det kan gøres mere enkelt og overskueligt – både for elever og lærere. Aldersintegreret undervisning med mange skiftende hold kan være et udtryk for, at skolen ønsker at tilrettelægge undervisningen, så den tilgodeser hver enkelt elev bedst muligt. […]

Læs mere ...