Kategori: Mundtlig dimension

Mundtlig dimension og sprogfag og på Ugeskemaet

Inspiration til den mundtlige dimension og sprogfag, hvor du får frigivet din tid til dialog med hver enkelt elev. Aktive elever giver høj læring.

Fjernundervisning – Få tid og ro til dialog

Du kan få tid i din fjernundervisning til en tættere dialog med enkeltelever og grupper ved at begrænse mængden af fælles online-tid. Det eneste det kræver, er en anden organisering af undervisningen. Min faglige introduktion af nyt stof for klassen er reduceret til ½ time om ugen. Resten af tiden arbejder eleverne. Det kan udskolingselever selvfølgelig… Læs mere »

Rammesætning i engelskundervisning – giver overblik og selvstændige elever

Sarah Tarp har skrevet bacheloropgave i engelsk med UgeskemaRevolutionen som omdrejningspunkt. Opgaven hedder ”Rammesætning i engelskundervisning – giver overblik og selvstændige elever”. Hun undersøger, hvordan UgeskemaRevolutionen kan bidrage til at give eleverne medbestemmelse og dermed medansvar i engelskundervisningen i udskolingen. Sarah skriver blandt andet, at det frie valg af samarbejdspartnere kan give eleverne en tryghedsfølelse,… Læs mere »

Revolutionen på skemaet

“Jeg har bedre tid til at komme rundt og snakke med de enkelte elever,” siger Jytte Andresen. “Desuden opdager jeg mere, hvem der har brug for mere hjælp, end jeg havde formodet. De kan nemlig ikke længere gemme sig, da jeg jo snakker med dem hver især om de opgaver, der skal løses, i stedet… Læs mere »