UgeskemaRevolutionen kursus

Aktuelle kurser

Nyheder

Kursusforløb med faglig sparring – 4 kurser

På kurset lærer du at organisere undervisningen, så det lykkes at skabe læring, trivsel og stærke børnefællesskaber for alle. Du kommer til at bruge mindre tid på forberedelse og få mere tid til eleverne.

Kursusforløbet tager udgangspunkt i en tæt kobling mellem ny viden og din konkrete undervisningspraksis. Det betyder, at du vil opleve en markant effekt i din undervisning.

Indhold

 • Undervisningsdifferentiering og inklusion i praksis
 • Klasseledelse
 • Den coachende målsamtale
 • Elevernes individuelle mål og handleplaner
 • Forældrene som medspillere
 • Aktive og ansvarlige elever med indre styring

UgeskemaRevolutionen er både et planlægningsredskab og en ny måde at organisere undervisningen på. Ved at gentænke den pædagogiske indsats i skolen kan det lykkes at skabe en varieret skoledag, hvor traditionelle undervisningsmaterialer, moderne it-teknologi, bevægelse og nye måder at lære på skaber de bedste betingelser for elevernes udvikling – både fagligt, personligt og socialt.

Dit udbytte

Umiddelbart efter første kursusdag er du klar til at organisere undervisningen, så det lykkes at undervisningsdifferentiere og inkludere elever med særlige behov.

I forløbet får du redskaber til at inddrage eleverne, så de tager (med)ansvar for deres egen læring. Eleverne lærer at reflektere, og læringseffekten kommer helt i top.

Du lærer at bruge ’meddelelsesbogen’ til at få selvkørende og motiverede elever – og undgå de enorme arbejdspukler med individuelle mål og skole-hjem-samtaler.

Undervejs i forløbet får du redskaber til at overvinde eventuelle udfordringer og får svar på alle dine spørgsmål i forbindelse med implementeringen af UgeskemaRevolutionen.

Eleverne bevarer deres lyst til at lære, og det bliver muligt for dig at skabe en skolehverdag med overskud.

👀 Se video med Jane, der fortæller om sit udbytte af kursusforløbet.

Målgruppe

Lærere og pædagoger i hele skolesystemet, uanset fag og klassetrin – også dig, som underviser på efterskole, 10. klassecenter, gymnasium, sprogskole eller specialskole.

Forløbet har fire moduler

 • Modul 1: Skab overskud i hverdagen med UgeskemaRevolutionen
 • Modul 2: Fasthold den positive forandring
 • Modul 3: Få elevernes mål aktive i hverdagen
 • Modul 4: Fasthold den positive forandring

Tid og sted

Vælg mellem København eller Middelfart.

Middelfart
Store Landevej 92, 5592 Ejby
København
Refshalevej 200, 1432 København
Modul 1: 19. september 2023 kl. 10-15.30 28. september 2023 kl. 10-15.30
Modul 2: 15. november 2023 online 1½ time
Modul 3: 9. januar 2024 kl. 10-15.30 11. januar 2024 kl. 10-15.30
Modul 4: 3. april 2024 online 1½ time

Underviser

Karina Winther, UgeskemaRevolutionen
Karina Winther
Lærer, AKT-lærer og grundlægger af UgeskemaRevolutionen

Pris

5.000 kr. (ekskl. moms) pr. person
Early Bird: Ved tilmelding inden 31. marts 2023 er prisen 3.750 kr. (ekskl. moms) pr. person.

Prisen inkluderer

 • Bogen ’UgeskemaRevolutionen – Få ro, trivsel og overskud i lyset af folkeskolereformen’
 • Hængemappe
 • Undervisningsmaterialer, redskaber, skabeloner m.v.
 • Forplejning på modulerne (fysiske)
 • Kursusbevis

Tilmelding

NB! Der er begrænset antal pladser, så sørg for at tilmelde dig hurtigt.

Kom med på kursus

Der er mulighed for tilkøb af læringsunderstøttende online-samtaler á 1.500 kr. (ekskl. moms).

Kompetenceudviklingsforløb kan også rekvireres og skræddersyes til kommuner og skoler – kontakt mig.

Tilmeld dig her.