Evalueringer: Få elevernes mål aktive i hverdagen

Find et kursus nær mig Få kursus på skolen

Læs et udpluk af kursusevalueringerne

Du har også mulighed for at se evalueringer fra kurset: Skab overskud i hverdagen

Tak for et rigtig godt kursus igen, er vild med at kurset er så praksisnært, har igen fået redskaber/ideer med hjem, som jeg vil gå hjem og udbrede og udvikle på – Karina du er vildt inspirerende og fagligt dygtig – ”Ugeskemaet” kobler virkelig den specialpædagogiske tænkning/tilgang og den almene skole, så vi kan lave skole for alle – Ugeskemaet giver virkelig alle børn deltagelsesmuligheder, så de kan blive så dygtige, de kan.

Kursusdeltager

***

Det konkrete udbytte er en ”opskrift” på at komme videre med arbejdet med synlige mål – så det bliver konkret for eleverne hvordan – og hvornår – målet nås.

Kursusdeltager

***Kogt ned til helt enkle mål

Det er svært på få ord at sammenstykke, hvad man/jeg har fået ud af dagens forløb.

Igen – som sidst – er det meget praksisorienteret og direkte til at implementere i egen undervisning. Du er god til at få det kogt ned til enkle mål, hvor man både kan arbejde med dele af pakken i det tempo, der passer lærer/elev.

Kursusdeltager

***

Det var forundrende at se, hvordan en ”uoverskuelig” problemstilling alligevel udmøntede sig i meget konkrete målsætninger – efter små 20 minutters interview.
(Aftale-delen)

Kursusdeltager
Ryparken Lille Skole

***

I dag har været lidt en øjenåbner for mig, da der er visse små specifikke ting, der giver god mening nu. Især elevsamtalerne er jeg begejstret for. Dem har jeg i forvejen – og vil nødig miste dem. De er bare sat op på en god og udviklende måde i UgeskemaRevolutionen. Her får eleverne dem sat op, men stadig med folderens eget skjulte budskab. Det giver eleven et ejerskab for sin aftale.

Pernille
Tre Ege skolen

***

Meget var svært

I dag har vi været på kursus med UgeskemaRevolutionen. Vi startede med at lytte, og vi lavede en opgave, hvor vi skulle skrive, hvad der var svært, og hvad der var blevet lettere med Ugeskemaet. Jeg skrev 5 svære og 1 nem. Jeg har længe syntes, meget var svært, ikke kun i forhold til Ugeskemaet, men også i forhold til 1.klasse. Jeg får nogen gange et billede på nethinden af, at jeg er ved at drukne ude på et kæmpe hav. Da jeg skulle sætte nogle ord på efterfølgende, kunne jeg mærke tårerne pressede sig på. Det er en hård klasse, og min 1½ årige søn har 40º i feber og ligger med mellemørebetændelse for 2. gang på 1 måned. Så jeg føler mig presset!Fået konkrete værktøjer

Da Karina spurgte, om nogen ville prøve at blive coachet, vidste jeg med det samme, at det ville jeg! Og det var godt, jeg meldte mig. Det var enormt befriende at blive mødt, anerkendt, hørt og hjulpet.

Jeg føler nu, at jeg ved, hvad jeg skal gøre som det næste. Jeg føler, jeg har fået helt konkrete værktøjer til, hvad jeg nu kan gøre, og jeg kan næsten ikke vente med at komme i gang. Så tak for det!

Kan næsten ikke vente med at komme i gang

Kursusdeltager

***

Super godt kursus, hvor jeg fik svar på mange af mine spørgsmål omkring målstyret undervisning og individuelle læringsmål.

Godt at høre, hvordan elevsamtaler og skole/hjem-samtaler kan køres på en anden måde. Helt klart noget, som skal tænkes ind i næste års fagfordeling.

Kursusdeltager

***

God hjælp til målstyret undervisning og coaching og vejledning af eleverne. Godt oplæg til at arbejde videre (interview mellem Karina med lærer).

Interessant arbejde med kollegaerne med at lave aftale-folderen.

Louise Nathansen
Ryparken Lille Skole

***

Igennem samtaler med andre lærere, fik jeg øvet mig i min coaching rolle. Dette gav mig et frisk syn på en gammel problemstilling.

Nye ideer til afholdelse af elevsamtaler.

Søren Nørgaard

***

Det var fedt at træne coachingsamtaler i praksis.

Gode værktøjer af få til samtalerne med børnene. Husk at lade være med at bruge spørgeordet ”hvorfor”. Spejl barnet, lad være at komme med løsninger/forslag, men lad barnet selv komme frem til løsning/handlen.

Godt at få feed-back på min egen spørgepraksis – undlad at rynke panden.

Judy Hargreave
Ryparken Lille Skole

***

Jeg har i dag lært, hvordan jeg stiller mål for mig. For eksempel hvordan jeg skal slippe af med den hale, som jeg altid har rendende bag mig for at blive bekræftet i, at de er gode nok. Derudover har jeg haft svært ved den store undervisningsdifferentiering, som finder sted. Her er det vigtigt at putte alt på Ugeskemaet fra om mandagen af, samt at det er vigtigt at tage opgaver fra nogle af de svage.

Jeg var begyndt at have elevsamtaler, men ”aftalen” har givet mig redskaber til, hvordan jeg får mine elever til at åbne sig mere. Derudover har jeg fået et godt redskab i ”aftalen”.

Sofie Rasmussen
Bankager Skole

***

Giver simpelthen så meget mening

Jeg er i dag kommet steppet videre. Jeg føler mig meget mere klar til at springe ud i UgeskemaRevolutionen.

Jeg har fået reflekteret en masse og især fået snakket om, hvad der forhindrede mig i at komme i gang.

Jeg har også fået skabt nye forbindelser eller kollegaer, som jeg kan sparre med, fordi vi nu er i samme båd.

Det første kursus var fuldstændig vildt godt, og dette her giver simpelthen så meget mening.

Camilla Aamodt
Brøndby Strand Skole

***

 • Jeg er selv i gang med brug af handleplaner og målsætning i forbindelse med elevsamtaler som kontaktlærer, men har savnet ideer til, hvordan mit arbejde med eleverne bliver mere systematisk og giver mere mening som værktøj i arbejdet med eleven og dokumentation. Dit oplæg omkring, hvad I gør, har inspireret mig og fylder mange af de ”huller”, som jeg manglede ideer/inspiration til.
 • Kompleksiteten ved Coaching → at man kan være nødsaget til at træde ud af rollen og ”iklæde” sig en anden kasket.

Søren Roed
Aars Skole

***

Om aftale-skema:
Det er en god ide at holde fast i, at det er eleven, der skal gøre noget. Det er eleven, der skal udvikle sig og have anvisninger på, hvordan han/hun selv kan gøre noget for at flytte sig i en bestemt retning.

Aftale-samtalen:
Spørgeteknikken og spejling af stemmeføring/kropssprog var en god erfaring, som jeg vil tage med mig og huske.

Det er en god ide at skrue ned for ambitionsniveauet
– og være konkret i forhold til aftaler om, hvordan man skal nå sit mål.

Dagens sætninger:

”Børnene skal have mulighed for at handle og påvirke situationer…”

”Små skvulp i vandet i stedet for store arbejdspukler…”

Steen Dorumlu Christensen
Ryparken Lille skole

***

Jeg har fået en større forståelse for, at det er vigtigt, at man ikke lægger ordene i munden på barnet, men at de selv får lov til at få sat ord på og udtrykke deres mål. Men også, at det er noget, man skal være opmærksom på som voksen.

Også at det er vigtigt at prøve at synliggøre mål, så barnet og den voksne er mere opmærksomme.

Det er vigtigt at være vejleder og give børnene mulighed for selv at komme med løsninger m.m.

Det har givet meget selv at prøve målsætning af. Både som spørger og som målsætter.

Kursusdeltager

***

 • Det at lave målene enkle og tydelige i samarbejde med eleverne er egentlig ikke så uoverkommeligt som antaget.
 • Det er et meget systematisk arbejde at få elevernes mål og handleplaner synlige i hverdagen, så det hænger meget godt sammen med det at arbejde med Ugeskema.
 • Det lyder så simpelt, når nogen, der har prøvet det, fortæller om det.

Gitte Krog Andersen
Rødekærsbro Skole

***

At gå fra visioner og tanker til konkret handling – super godt!

Jeg har fået god inspiration og værktøjer i forhold til individuel samtale med børn om faglige, personlige og sociale mål, og ideer til undervisningsdifferentiering (såvel brug af farvemarkering i Ugeskemaet som at aftale individuelle ”kasse-opgaver”).

Det var også lærerigt at overvære coaching-situationen i forhold til arbejde med individuelle mål (konkretisering af specifikke delmål).

At gå fra visioner og tanker til konkret handling – super godt!

Kursusdeltager

***

Godt kursus – der giver stof til eftertanke og refleksion over egen ”lærerrolle”.

Giver mig ny energi og lyst til at afprøve nye ideer i dagligdagen med Ugeskema.

Et plus, at der er mulighed for fordybelse og afsæt i egen praksis – det gør det relevant og nærværende, selvom det udfordrer en.

Kursusdeltager

***

Jeg er kommet nærmere et konkret løsningsforslag i forhold til mine udfordringer i forhold til mængden af opgaver på Ugeskemaet.

Ved hjælp af mine kollegaer får jeg mere mod på at prøve Ugeskemaet endnu mere af.

Jeg står i en situation, hvor jeg sidste år stod for at undervise i dansk, og i år står den på matematik. Det giver nye udfordringer, men med kollegaernes samarbejde og erfaring med Ugeskemaet, er det med stor optimisme, jeg påbegynder arbejdet.

Kursusdeltager
Ryparken Lille Skole

***

I dag er jeg blevet klogere på, hvordan jeg kan gøre Ugeskemaet endnu mere differentieret, og hvordan jeg bedre kan møde børnene med personlige mål, og hvordan jeg kan skabe en god samtale.

Jeg er også blevet mere opmærksom på, hvordan jeg kan hjælpe mig selv og kollegaer med at indsnævre evt. udfordringer ved Ugeskemaet.

Kursusdeltager
Ryparken Lille Skole

***

Det er nu nogle år siden, jeg var på vej til mit første Ugeskemakursus. Inden mit første kursus havde jeg arbejdet med Ugeskema i et lille års tid. Hurtigt oplevede jeg et helt andet fokus fra børnene omkring skolearbejdet. Der var fokus på opgaven, og børnene var gode til at hjælpe hinanden. Ugeskemaet og opgaverne kører nu på rutinen, og jeg vil godt have særlig fokus på elevernes læring og tegn på læring.

I dag går jeg herfra med klare mål og en handleplan for, hvordan jeg får elevernes læring og tegn på læring integreret i Ugeskemaet. Jeg har fået et ”indspark” samt god debat herom.

Endnu en gang tak.

Malene Madsen
Glud skole

***

Det var utroligt spændende at opleve Karina coache en af kursisterne. At opleve hvor mange ting, der spiller ind.

Det var spændende både at coache og blive coachet af en anden. På denne måde fik jeg ”hul på bylden” i forhold til at komme videre i Ugeskemaarbejdet. Egentlig var det jo ikke en stor ændring, der skulle til. Jeg skulle bare lige mindes om det / komme i tanke om det, jeg manglede for at kunne komme videre.

Jeg oplevede, hvor givtigt det var at reflektere over de redskaber Ugeskemaet giver, og måske fik det mine øjne endnu mere op for, at elevernes refleksion over egen læring er vigtig.

Lene Barslund Højris
Blåbjerg Friskole

***

 • Jeg har fået mod på at gå i gang med Ugeskema og aftalt med Camilla, at vi holder hinanden op på det.
 • Jeg vil bruge aftale-papiret og sprede elevsamtaler og skole/hjem-samtaler ud over året.

Kursusdeltager

***

Arbejdet med de individuelle mål og målopfyldelse er noget jeg vil tage med mig.

”Den positive samtale” med de åbne og anerkendende spørgsmål/kropssprog er et vigtigt værktøj.

Henriette Bøndergaard
Valdemarskolen

***

 • Jeg vil gerne hjem og afprøve:
  • Logbogen i Ugeskemaet, hvor der reflekteres over personlige læringsmål.
  • At lægge ”fandango” ind i Ugeskemaet i form af gruppearbejde.
  • At lave løbende ”læringsaftaler” med eleverne. Måske to om ugen op til skole/hjem- samtaler
 • Det har været et rigtigt giveligt kursus – skønt med et lille hold 🙂
 • Masser af brugbare konkrete ideer.
 • Fint med praksiseksemplerne (coaching)
 • Fantastisk at høre/dele med andre i ”samme båd”.

TAK for skøn mad… 🙂

Rikke Klarskov
Årby Skole

***

Særligt de løbende elevsamtaler, hvor individuelle målsætninger laves i samarbejde med eleven, vil jeg tage med mig.

Jeg vil gerne prøve logbog af i forhold til målene – det har jeg ikke prøvet før.

Måden, hvorpå vi fik talt om lærerudfordringen med Tobias, var inspirerende i forhold til min rolle som AKT-lærer på min skole.

Ny kontakt til anden kursuslærer med aftale om at udveksle ideer/materialer er skønt. 🙂

Kursusdeltager

***

De indlede øvelser med glade og sure smileys fik os til at se andre aspekter af Ugeskemaet, som vi umiddelbart ikke havde tænkt på.

Coach-øvelsen var svær, men også lærende.

Kursusdeltager

***

Skarp på mine læringssamtalerJeg glæder mig til at komme hjem og genoptage mit arbejde med Ugeskema.

Jeg har fået hjælp til de steder, jeg var gået lidt i stå.

Jeg er blevet mere skarp på mine læringssamtaler med eleverne.

Kursusdeltager

 

 

***

Jeg fik en god oplevelse af at blive coachet. Både oplevelsen under og samtalen efter, hvor jeg blev bekendt med, hvilke fokusområder der blev lagt vægt på. Jeg tænker, det tager tid at tilegne sig kompetencerne, men at det ikke er en umulig opgave

Det at opstille mål for børnene er en vigtig del – dette føler jeg mig nu klædt på til! Det letter det daglige arbejde at gøre det løbende og giver en god samvittighed at gøre det mere struktureret.

Det var rart at være en ganske lille flok. Det giver langt mere, at man er ”på” og ikke kan gemme sig.

Kursusdeltager

***

Et eftertragtet rum til refleksion og ny viden.

Glæder mig til at afprøve mine ideer og nye muligheder

Christina H. Gregersen
Glud Skole

***

Jeg tager med mig at spejle kropssprog ved elevsamtaler.

Vil forsøge at afholde løbende samtaler kl. 8.00 om morgenen (onsdag).

Vi vil afprøve aftalebogen og synliggøre den i klassen.

Det er meget spændende, og det giver overskud at arbejde med UgeskemaRevolutionen.

Signe Jørgensen
Vadgård Skole

***

Det var givende at blive coachet.

Godt at få lov til at udvikle sine tanker indenfor en struktureret tid – og at blive ”tvunget” til at konkretisere en realistisk målsætning.

Tak for en inspirerende dag!

Kursusdeltager

Find et kursus nær mig

Få kursus på skolen
 

Du har mulighed for se flere evalueringer:


Læs mere om kurserne

Ønsker du et kursus på skolen/kommunen
Tilmelding til åbne kurser