Kursusevalueringer fra Grønland

Læs flere evalueringer:

 

Jeg har fået en virkelig god oplevelse af kurset. Der er  så mange ting, man kan inddrage i undervisningen.

Det med inklusion/børn med særlige behov, nu tror jeg, at jeg  har fået kompetente redskaber til, hvordan jeg/eller vi som lærerteam kan tackle det.

Kursusdeltager
Kangillinnguit Atuarfiat

***

 • Inspirerende
 • God dialog
 • Formaliserende = metode = lære at lære
 • Materialiserende = viden
 • Gode opgaver i eksemplarisk format
 • Sætter én ud af balance på den gode måde
 • Foredraget var lavet ud fra “hverdagssituationer”
 • Ærlighed om egne situationer, på godt og ondt
 • Imødekommende

Jan Poulsen
Kangillinnguit Atuarfiat

***

 • Har stor relevans ift. folkeskolelovens krav om at udfordre alle elever på alle niveauer.
 • Er med til kravet om at løse lærersamarbejdet omkring en klasse, hvor lærerne bliver “tvunget” til at arbejde sammen omkring årsplaner, semesterplaner og ugeskemaer og koordinere, så klassen får en sammenhængende undervisning både fagfagligt og tværfagligt.
 • Et godt redskab til at få alle elever med i undervisningen, hvor læringsmålene, som er fastlagt i folkeskoleloven, skal nås.
 • Både svage og dygtige elever vil kunne nås, og ikke mindst elever med særlige behov.
 • Frisk input, hvor eksemplerne er meget letgenkendelige.
 • Minder meget om effektive undervisningsprincipper.

Kursusdeltager

***

Selvom jeg har læst bogen og arbejdet med Ugeskema det sidste år, så har jeg fået flere nuancer på efter dagen med Karina. At være på kurset sammen med alle mine kollegaer har også givet os et fælles grundlag.

Kan kun anbefales at læse bogen og komme på kursus 🙂

Da jeg havde læst bogen kunne jeg næsten ikke vente på at komme i gang. I dag er det en naturlig del af vores undervisning, og eleverne klager, hvis vi har en ugen uden Ugeskema.

Lisbeth Lings
NIF

***

Siden jeg har hørt om UgeskemaRevolutionen, har jeg undret mig over, hvad det var. Jeg fandt siden på Facebook, men har egentlig ikke læst mig frem til, hvad det var. Jeg havde nu forstået, at det skulle være godt, og både de fagligt svage og fagligt stærke ville få gavn af det.

Lidt efter jeg hørte begrebet, var der en enlig mor, der sendte mig linket og skrev, om det ikke var en god ide.

Siden vi kom i mandags, kunne jeg slet ikke forestille mig, hvordan i alverden vi  ville kunne nå at få at vide, hvad UgeskemaRevolutionen er BARE på en dag, bare på et par timer.

Her sidder jeg på en torsdag, efter 5½ time, og har fuld forståelse for, hvad begrebet UgeskemaRevolutionen er og glæder mig til at udføre det i virkeligheden. Jeg kan forestille mig, mine elever vil da være ellevilde! Det her kursus er da én af de bedste gaver, jeg har fået! Jeg vil gerne have lov til at sige tusind tak, og I får min evige taknemmelighed på grønlandsk – Qujanaq – qujanarujussuaq! 🙂

Kursusdeltager
Kangillinnguit Atuarfiat

***

Super spændende dag!
Dejligt befriende og overskueligt.
Glæder mig allerede til at begive mig ud i det.

Kursusdeltager
Kangillinnguit Atuarfiat

***

Med UgeskemaRevolutionen har jeg lært, hvordan jeg kan gå på jagt efter det, der lykkes hos mine kollegaer og elever, fået redskaber til at få vendt “kultur” og mindset for, hvad der gøres godt, og hvad der kan gøres bedre for at tilgodese og udvikle elevernes læring både fagligt og socialt, at kunne være nysgerrig på, hvad der er eller kunne være en problemstilling og dernæst komme med strategiske beslutninger og handlinger, se og handle på det vi gerne vil have som resultat og være opmærksomme på adfærd.

 • At kunne skabe et rum, der er rart at være i
 • Teamsamarbejde, sundt både fysisk og psykisk relationelt, for at skabe ro i ens hoved, sikre et fundament
 • Undervisningsdifferentiering, arbejde med børn med særlige behov, inklusion, folkeskoleloven, bevare lysten til at lære og selv have overskud til sig selv og sit arbejde

Det bliver spændende at arbejde med UgeskemaRevolultionen i praksis i hverdagen. 🙂

Laila Lyberth
Kangillinnguit Atuarfiat

***

Jeg er glad for at blive introduceret for UgeskemaRevolutionen, fordi det vil give ro for eleven at have synlige mål og selv have et ansvar for egen læring. Differentieret undervisning og efter elevens standpunkt arbejdes der ud fra hele tiden.

Jeg ville ønske, at alle lærere fra vores skole deltog.

Kursusdeltager

***

Hvad kan jeg bruge Ugeskema til i musik?

Da skolen som regel kun har et instrument af hver slags, kan det tit tage lang tid for hver elev at nå at lære at spille på det enkelte instrument i løbet af et modul. Oven i købet sidder mange og venter i kø til at prøve at spille. Ventetiden kan derfor skiftes ud med forskellige opgaver. Imens en lille håndfuld så instrueres af mig, kan resten derfor sidde med enten relevant læsestof eller teori og dertil opgaver, indtil at der så er ledigt ved instrumentet/erne. Alle bliver aktiveret, uroen mindskes og forhåbentlig får alle et større udbytte af undervisningen. Det er klart, at der ligger meget forberedelse forude, men hvis det kan gavne undervisningen og udbyttet af denne, så er det klart at foretrække.

Miki
Nuuk Internationale Friskole

***

 • En god metode til at løfte undervisningen. Vi har haft en del lærere, der er gået ned med stress.
 • Det at der er blevet præciseret at undgå at sætte eleverne i venteposition.
 • At man ikke kommer til at fokusere på at rette elevernes opgaver, hvor man fokuserer mere på enkelte elevers præstation.
 • En god ting er, at der også bliver benyttet “positiv forstærkning” i stedet for “negativ forstærkning”. Således at eleverne bliver 30 cm højere ved succesoplevelser. Fokuserer hele tiden på det mindste fremskridt for den enkelte elev, er en stor motivationsfaktor for eleverne.
 • Metoden minder meget om “klikkertræning”.

Kursusdeltager

***

Oplevelsen omkring UgeskemaRevolutionen har været meget inspirerende på mange områder.

Det har været en øjenåbner, hvorledes man kan være endnu mere professionel i sit arbejde med elevernes læring. Jeg har fået et nyt uv-værktøj, som kan være med til at styrke min undervisningsdifferentiering endnu mere, hvor elevernes medansvar bliver tydeligere ved hjælp af denne metode. Det har været inspirerende på den måde, at Karina har taget udgangspunkt i sin egen praksis/erfaring/oplevelse og derved, at vi som lærere har fået lov til at prøve det af, som vi selv ville gøre med vores elever. Jeg ved, at det ikke bliver et problem at implementere det nye værktøj/skema, da det materiale let kan indgå i vores kommende planlægning.

Selvfølgelig tager alting tid, men en opstart og positiv holdning/indstilling skal dette nok blive en god oplevelse. Læring & medansvar er vigtigt i dette nye tiltag – lige såvel elevernes. 🙂

Kursusdeltager
Kangillinnguit Atuarfiat

***

Denne her UgeskemaRevolution har givet mig tryghed over at skulle komme på arbejde igen.

Det virker til at være effektivt, og jeg kan bedre forestille mig at blive tættere på mine kollegaer, hvor man ikke føler sig alene på en stor arbejdsplads med mange mennesker omkring sig.

Det giver større håb på børnenes positive læring, da børnene/eleverne kommer til at være medstyrende under undervisningstimen og i skolen, så de føler sig betydningsfulde.

Jeg er på mange måder begejsteret over denne løsning og glæder mig meget til at komme i gang med at undervise og selv se det’s effekt med egne øjne! Mange tak for denne mulighed!

Kursusdeltager
Kangillinnguit Atuarfiat

***

Kursus i UgeskemaRevolutionen.

Jeg har mere viden om undervisning uden skæld ud, elever går i gang med at arbejde helt af sig selv osv.

Jeg synes, at kurset er godt tænkt.
– Man har flere redskaber med Ugeskema.

Kursusdeltager
Kangillinnguit Atuarfiat

***

UgeskemaRevolutionen er meget spændende. Vi kommer til at arbejde med det.

Man kan godt genkende nogle ting

 • f.eks. mere differentiering i fagene
 • planlægge indiv. elever ugentligt
 • mere tydelige ugeplaner
 • lære mere om at planlægge timer

Hører kun positiv effekt hos elever og lærere.

Agnêthârak’ Heilmann
Kangillinnguit Atuarfiat

***

En god start, da oplægget tager udgangspunkt i de virklige omgivelser. Gode eksempler på, hvordan og hvorledes man kan håndtere svære situationer, og ikke mindst gode resultater som er resultatet.

Selv afprøve med at udfylde Ugeskema med kolleger.

Glæder mig enormt meget til et bedre samarbejde med teamslærerne, for at elever får et godt udbytte af Ugeskemaet. Bedre tilgodese elevernes evner og behov; og håber, at vi på skolen anvender metoden til at planlægge. At lærerne lærer at arbejde bedre sammen på tværs af fagene, bedre struktureret ugeplan. En god metode til at evaluere elevernes egenskaber/kundskaber.

Kursusdeltager

***

UgeskemaRevolutionen gør, at vi skal samarbejde om de enkelte elever på en anden måde.

Man vil tænke mere fagligt, hvilke mål den enkelte elev skal nå i løbet af en uge – periode.

En følelse af at teamsamarbejdet vil styrkes.

God og forståelig fremlæggelse af forskellige elevtyper, og hvordan man kan planlægge ud fra deres niveau.

Og god beskrivelse af, hvordan man kan bruge skemaet.

Kursusdeltager
Kangillinnguit Atuarfiat

***

 • Meget inspirerende
 • Afklarende på fx logistik i forhold til kollegaer/skemaer
 • Positivt
 • Engageret kursusholder

Pia Poulsen
Kangillinnuit

***

 • Jeg synes, at dagen har været god, og man får nye synsvinkler på elever, som har det svært på skolen. Man tænker mere og følger mere med på dem.
 • Min hjerne er fyldt med nye værktøjer til min kommende undervisning.
 • Man kigger meget på sig selv, hvordan man kan gøre det bedre i ens undervisning.
  Og at klasseindretning betyder meget for ens læring.

Kursusdeltager
Kangillinnguit Atuarfiat

***

Kurset er udbytterigt på den måde, at de kundskaber/værktøjer, vi til dagligt kører, kan “skematiseres” bedre.

Mange af de arbejdsmetoder, som vi til dagligt bruger, kan nu på en mere struktureret måde bruges til bedre gavn for elever og os lærere.

Dejligt og udbytterigt kursus.

Ideer sås → ideer spirer → og blomstrer til en smuk blomst

Kursusdeltager

***

Da UgeskemaRevolutionen er baseret meget på det praktiske, synes jeg, at det er meget relevant og nemt at lære, også for specialklasse-elever og lærere. Undervisningen for vsp-elever og ugeplanlægning kommer til at gavne den enkelte elevs læring og udvikling. Jeg glæder mig til at lære det bedre og indføre det sammen med mine vsp-elever.

Avijâja Kleemann Simonsen
Kangillinnguit Atuarfiat/Nuuk

***

Meget givende og meget “nede på jorden”-kursus. Jeg er i en specialklasse, derfor genkender jeg meget af det, jeg har fra min hverdag til dagens kursus, vi har materialer, sted, redskaber osv. klar i vores klasse. Vores hverdag og skema skal bare justeres efter UgeskemaRevolutionen.

Meget givende, meget godt, kan varmt anbefales.

Kursusdeltager
Kangillinnguit Atuarfiat

***

Da jeg i sommeren ’15 startede på NIF, blev jeg introduceret for UgeskemaRevolutionen af mine kolleger i 1. kl. Jeg læste bogen, som er så dejlig nem at læse – måske fordi den er så interessant og relevant for mig. Jeg har fulgt mine kollegaers brug af metoden i dansk og så, hvor effektivt det var for klassen. Jeg begyndte at bruge den i 3.-4. i grønlandsk, hvor vi faktisk nåede alle de forskellige emner, der skulle gennemgås.

Jeg blev rigtig glad for at høre, at forfatteren skulle her op og holde foredrag/fremlægge om det, så mine kollegaer og jeg kunne få mulighed for at få ideer til at bruge det. Og det vil jeg sige, at det har vi/jeg i hvert fald!

Jeg glæder mig til det her skoleår.

Aviaja G. Jensen
Nuuk Internationale Friskole

***

At få og prøve den praktiske del af UgeskemaRevolutionen gør, at det er lettere for mig at forestille mig, hvordan man kan køre UgeskemaRevolutionen. Før dette kursus havde jeg prøvet lidt af i et enkelt fag (grønlandsk), hvor jeg oplevede mere ro i forhold til “traditionel” klasseundervisning, hvor differentiering kan være svært. Jeg har fået rigtig god respons fra eleverne og oplever, at eleverne glæder sig til det næste Ugeskema. På den måde er det også motivationen, der bliver aktiveret i stedet for at give op, fordi de fleste føler, at de ikke behersker grønlandsk. Det næste bliver at inddrage andre fag, nu hvor jeg føler, at jeg er bedre rustet til det.

Kursusdeltager

***

Jeg har før arbejdet med differentieret undervisning, men har altid haft problemer med at få overblik, med at skulle rette/kigge på opgaverne, fordi jeg gerne ville have kontrol over, om alle eleverne har lavet opgaverne rigtigt/eller lign. Kontrol, kontrol kontrollen er det der har forhindret mig i at skulle gå videre med dette. Det er godt at prøve at snakke om de elever og at få udfyldt Ugeskemaet, så alle bliver tilgodeset. Praksis er det bedste. Tak.

Slip kontrollen Susanne 🙂

Kursusdeltager

***

Jeg kom til kurset uden den store viden, andet end den jeg havde fra de af mine kolleger fra indskolingen, som allerede bruger Ugeskemaet. Mine umiddelbare tanker har været positive, men også lidt forbeholden ift. hvordan jeg kunne bruge tankerne i mit arbejde i ældstetrinnet. Kurset har helt sikkert givet mig lyst til at afprøve nogle af ideerne. Jeg har fx både dansk og engelsk i 10 kl., hvor jeg synes, at det kunne være rigtig interessant at give eleverne mulighed for at vælge fag og opgaver (fx ifm. litteraturarbejde), så arbejdet forhåbentligt ved dets selvstændige karakter, ville være mere tiltalende for eleverne. Overskueligheden ville også blive forbedret – ikke kun for eleverne, men også for mig som lærer; ikke mindst overskueligheden ift. at differentiere opgaverne til de forskellige elevtyper.

Martin Per Kristiansen
Nuuk Internationale Friskole

***

P.t. bruger jeg skema i dansk 5 timer om ugen (i grl. 3. + 4. kl.)

For eleverne giver det overblik over mine forventninger til dem – hvad skal jeg nå, og hvor lang tid har jeg.

For mig giver det tid til de elever, der har best behov. Mange er selvkørende i skemaet, så tiden til de få er ekstra.

Forberedelsen og efterbearbejdelsen af timerne er minimeret, jo længere tid jeg bruger skemaet.

Helle Borg
NIF

***

 • Det er et redskab, man også kan bruge på ledelsesplan, (trin/afdelingsplan og årgangsteams)
 • Det har sat min undervisning i fremgang.
  fx nye ideer og i bedre systemer
 • Større overblik, her  tænker jeg på for den enkelte elev og ens undervisningsplan/årsplan
 • Et godt redskab

Anna U. Nørgaard
ASK

***

UgeskemaRevolutionen

Jeg oplever, at UgeskemaRevolutionen opfylder folkeskolelovens krav, hvor inklusion spiller en stor rolle især angående elevernes forskellige niveauer i forskellige fag og social adfærd.

 • Eleverne arbejder uden at vente i “evig” tid.
 • Baner mere fællesskab ejerskab i deres  egen læring, bruger tiden til al gode udvikling.
 • Læreren får bedre/mere tid til at planlægge.
  Minder om mine forskellige kurser såsom effektiv pædagogik, projektarbejde, børn med særlige behov.
 • Nemmere samarbejde med andre lærere og AKT-læreren.

Emilie Johansen
Nuussuup Atuarfia

***

Det har været en udbytterig dag, men kunne godt bruge flere dage, også med andre kollegaer/hele skolen.

UgeskemaRevolutionen giver mig selvrefleksion som lærer, og det vil være nemmere for mig og for forældre at se, hvor langt eleverne er i processen. Den giver mig muligheden for at arbejde med flere læringsmuligheder f.eks. skrivning, stavning, kreafag m.m.

Den giver også medansvarlighed fra elevernes side, hvor de selv er med til at planlægge, hvordan deres Ugeskema vil se ud!

Glæder mig til at bruge den i praksis, ihvertfald på prøvebasis.

Glæder mig også til at præsentere den til mine kollegaer.

Britta Nielsen
Ukaliusaq (USK)

***

Jeg havde hørt om Ugeskema, og at det gerne skulle give overblik. Det eneste som stoppede mig i at starte på det var, at jeg ikke kunne finde det “rigtige” tidspunkt at starte på.

På kurset begyndte det at give mening.

Der var mulighed for at prøve selv, hvordan det hænger sammen og selv vælge “opgaver” efter behov. Meget simpelt, da man har mere motivation ved at koordinere opgaverne selv.

Inuuteq Bidstrup
Nuuk Internationale Friskole

***

Jeg havde hørt meget om Ugeskemaet før kurset og var meget åben for at høre og lære mere om det.

I forvejen vidste jeg, at jeg ville komme til at bruge Ugeskemaet, da jeg har fået undervisningstimer i en klasse, der har brugt Ugeskemaet hele sidste skoleår. Jeg fik fortalt af lærerne, at det har fungeret rigtig godt i klassen, og de anbefalede, at jeg også brugte det i mine timer (matematik). Efter denne dag er jeg opsat på at køre Ugeskema i min matematik, grønlandsk, samfundsfag, rel./fil. og naturfag. Jeg har selv stået i situationen af at føle magtesløshed i en undervisningstime pga. urolige elever og har måttet stoppe undervisningen og lege en leg i stedet. Da jeg ikke er uddannet lærer, har jeg ikke vidst, hvordan jeg skulle ændre min måde at undervise på. Med Ugeskemaet føler jeg, at jeg har fået nogle redskaber og vil helt klart afprøve det, med følelse af at det kommer til at fungere.

Med opgaven “Brainstorm” er der kommet en nysgerrighed, om Ugeskemaet vil kunne bruges i faget udeliv, drama og bevægelse. Lige nu kan jeg ikke se, hvordan det kan bruges. Det er første gang jeg skal undervise i det og tænker, at der kan komme ideer til, hvordan jeg kan bruge det, når jeg har undervist i faget i et stykke tid. Jeg glæder mig til at afprøve det.

Kursusdeltager

 

Du har mulighed for se flere evalueringer:


Læs mere om kurserne

Ønsker du et kursus på skolen/kommunen
Tilmelding til åbne kurser