Eget kontor

Indretning af klasseværelse

Enkel­te ele­ver kan have brug for deres eget kon­tor – en afskær­met arbejds­plads, hvor bar­net kan træk­ke sig til­ba­ge og få ro i hove­d­et, i krop­pen og omkring sig.

Jeg stød­te på det­te kon­tor på en af de sko­ler, hvor jeg var på besøg for at vej­le­de efter et kur­sus om Uge­ske­ma­Re­vo­lu­tio­nen. En meget enkelt kon­struk­tion lavet af to aflag­te opslag­stav­ler – smart.

Inklusion med eget kontor

Vil du læse mere om klas­se­in­dret­ning?