Stop mobning – Få professionel hjælp til en effektiv indsats

Stop mobning – få effektiv hjælp til klassetrivsel

Det kan ske for alle skoler, at en eller flere klasser er præget af uhensigtsmæssige dynamikker, som kan udvikle sig til mobning og dårlig trivsel.

Et problem, som trods indsatser i form af AKT og anden tidskrævende og kostbar støtte kan vise sig at være gået i hårdknude – til skade for både de enkelte elever og fællesskabet.

Jeg tilbyder det intensive forløb Fra mobning til klassetrivsel, som i løbet af få uger kortlægger og nedbryder det negative mønster i klassen og bygger et nyt, positivt fællesskab op. En indsats, som kommer i dybden med problemerne, stopper mobning og sender klassen til tops på trivselsbarometeret.

Vejen ud af mobning i folkeskolen

Stop mobningForløbet består af kollektive og individuelle samtaler med eleverne samt møder med klasselærer/team, vekslende med udviklingsperioder mellem mine besøg i klassen.

Desuden undervises klassen i emner relateret til de konkrete problemstillinger.

Logbøger fra eleverne indgår som et brugbart redskab til at følge og evaluere indsatsen undervejs.

Allerede efter mit andet besøg har eleverne et stort ønske om at skabe en positiv forandring i fællesskabet. Herfra arbejder jeg videre i forløbet med at fastholde de nye, konstruktive roller og bygge trivslen i klassen op.

Stop mobning én gang for alle

I stedet for en sporadisk og i værste fald utilstrækkelig indsats i form af langstrakte AKT-forløb får I med dette koncentrerede tiltag sat mobning og dårlig trivsel permanent uden for døren.

Det betyder optimale vilkår for læring, når klassen får stoppet mobning og danner et stærkt fællesskab. Samtidig er gevinsten for jeres skole, at færre forældre vil overveje trivselsrelaterede skoleskift for deres børn.

Bestil forløb til jeres skole og stop mobning

Står I med en klasse, som har trivselsproblemer, der er vokset jer over hovedet? Få et tilbud på hjælp til at stoppe mobning på jeres skole. Som AKT-lærer og konsulent har jeg stor erfaring med både praktisk konflikthåndtering og undervisning af kollegaer og studerende i bl.a. mediation og klasseledelse.

Kontakt mig for at få et tilbud, som forbedrer trivslen og stopper mobning effektivt og én gang for alle.