Kurser og foredrag

Find et kursus nær mig....Få kursus på skolen

Læs mere om de enkelte kurser…

Efteruddannelse af lærere og pædagoger

 • Indførelse og dagligdag med Ugeskema
 • Undervisningsdifferentiering med Ugeskema
 • Inklusion med Ugeskema
 • Klasse- og læringsledelse med Ugeskema
 • Stress kontra overskud med Ugeskema
 • Elevplaner og elevsamtaler med Ugeskema
 • Klassetrivsel – forebyggende og indgribende med UgeskemaRevolutionen
 • AKT-læreren i praksis – flere redskaber til Adfærd, Kontakt og Trivsel med UgeskemaRevolutionen

Foredrag 2 timer
Pris fra 6.000 kr.

 

Kurser og pædagogiske dage
Mine oplæg er fyldt med eksempler fra praksis, som gør, at hver enkelt lærer/pædagog kan genkende sin egen situation og se muligheder for en hverdag, hvor det kan lade sig gøre at tilgodese alle elevers behov. Undervejs i kurset kommer lærerne/pædagogerne til at arbejde med deres egen praksis, så vi går fra teori til handling og implementering.

Kursusoversigt

Skab overskud i hverdagen med UgeskemaRevolutionen

 • Få boostet alle lærere og pædagoger til at få lyst til at afprøve Ugeskemaet i praksis.
 • Få svar på alle spørgsmål undervejs.
 • Prøv Ugeskema på egen krop – differentieret til indskoling, mellemtrin og udskoling.

Umiddelbart efter kurset er lærerne klar til at organisere undervisningen, så det bliver muligt at undervisningsdifferentiere og inkludere elever med særlige behov. Eleverne bevarer deres lyst til at lære, og det bliver muligt for jer at skabe en skole med overskud til alle.

Kursus 4-6 timer
Pris fra 9.000 kr. + moms

Få kursus på skolenFind et kursus nær mig

 

Sæt gang i dit eget Ugeskema

Tag årsplan og undervisningsmateriale med + eventuelle Ugeskemaer, for nu tager vi fat. Lærerne planlægger den næste undervisningsperiode og får redskaber til at løfte Ugeskemaet mod nye højder.

 • Kom fra mål til opgaver på Ugeskemaet – og bevar progressionen.
 • Få faglighed, fordybelse og varieret undervisning til at spille sammen.
 • Få konkrete redskaber til at skabe overblikket.

Efter kurset er lærerne på forkant med planlægningen af deres undervisning – og de har redskaber til at blive ved med at være det.
Kursus 6-8 timer
Pris fra 9.000 kr. + moms

Få kursus på skolen

 

Fasthold den positive forandring

Vi ser på effekten af UgeskemaRevolutionen i jeres hverdag – henholdsvis positiv effekt og de udfordringer, I er stødt på omkring

 • undervisningsdifferentiering
 • inklusion
 • klasseledelse
 • overskud

Lærerne/pædagogerne får redskaber til at overvinde eventuelle udfordringer og får svar på de spørgsmål, der er opstået i forbindelse med implementeringen af UgeskemaRevolutionen.
Der kan også være mulighed for at få konkret vejledning omkring indretning af
undervisningslokaler.

Få kursus på skolenFind et kursus nær mig

 

Få elevernes mål aktive i hverdagen

 • Få boostet alle lærere og pædagoger med den coachende målsamtale i praksis.
 • Få elevernes engagement til at blomstre – og oplev, hvordan det letter dagligdagen.
 • Få svar på alle spørgsmål, der er opstået siden sidst.

Umiddelbart efter kurset er lærerne klar til at inddrage eleverne, så de tager (med)ansvar for deres egen læring. Eleverne lærer at reflektere, og læringseffekten kommer helt i top. Samtidig bliver det muligt for jer at skabe en skole med endnu mere overskud.

Kursus 5-6 timer
Pris fra 9.000 kr. + moms

Få kursus på skolenFind et kursus nær mig

 

AKT-læreren i praksis med UgeskemaRevolutionen

 • Kom godt i gang, når du får en ny AKT-opgave.
 • Få hul på de svære samtaler.
 • Få konkrete redskaber til at skabe positiv forandring og trivsel.

Dagen vil give dig et større indblik i, hvad det vil sige at være AKT-lærer/inklusionspædagog. Hvordan griber du jobbet an, og hvilke faldgrupper skal du skal passe på. Du får redskaber til at opbygge og organisere skolens AKT-funktion.

Oplægget er fyldt med eksempler fra praksis, som gør, at du kan se muligheder for en hverdag, hvor du har redskaber og en vej at gå som AKT-lærer.

Efter kurset har du konkrete redskaber, der fungerer i praksis, så du bliver i stand til at skabe trivsel for det enkelte barn, klassen, dine kolleger og dig selv.

Kursus 6 timer
Pris fra 9.000 kr. + moms

Få kursus på skolen

 

Konsulentbistand og coaching

Jeg tilbyder konsulentbistand og coaching (face to face eller på telefon) ud fra jeres konkrete behov, og jeg hjælper stressede lærere med at genfinde deres overskud.

Du er velkommen til at kontakte mig for nærmere aftale.