Varieret skoledag og understøttende undervisning

Varieret skoledag

Du kan nemt skabe en varieret skoledag, når du tilrettelægger en stor del af elevernes skoledag med UgeskemaRevolutionen. Du skaber variationen inden for Ugeskemaets rammer.  Mine elever arbejder med Ugeskema det meste af dagen. Eleverne kan veksle mellem opgaver fra forskellige fag og mellem opgaver med forskellig grad af fysisk aktivitet. Du skaber variationen inden […]

Læs mere ...
karina winther

Lektiecafé, understøttende undervisning og bevægelse

Her kan du finde inspiration til organisering af lektiecafé, understøttende undervisning og bevægelse i undervisningen, når du arbejder med UgeskemaRevolutionen. Jeg vil anbefale, at du bygger aktiviteterne fra den understøttende undervisning ind i Ugeskemaet sammen med de boglige opgaver. På den måde får eleverne et Ugeskema, der er fyldt med mange opgavetyper og forskellige måder […]

Læs mere ...