Folkeskole med overskud til alle

“Det er første gang, jeg har fået et bud på et konkret, realistisk redskab, der sætter læreren i stand til at inkludere, differentiere, give eleverne medbestemmelse, ansvar for og refleksion over egen læring mv. Super!”
UCC-kursist om Ugeskema

Folkeskole med overskud til alle

 

Bogen er udgået fra forlaget.
Vi anbefaler bogen “Få ro, trivsel og overskud i lyset af folkeskolereformen”

Du kan læse uddrag fra bogen her

 

 

 

 

 

Kunne du tænke dig, at:

 • du har ro i undervisningen uden at skulle skælde ud?
 • dine elever går i gang med at arbejde helt af sig selv?
 • klassekvotienten ind imellem bliver nedbragt med fem elever?
 • dine elever kan arbejde selvstændigt?
 • dine elever kan finde ud af at hjælpe hinanden?
 • du har tid til at tale med hver enkelt elev?
 • alle dine elever bliver udfordret, præcis hvor de er?
 • det lykkes at inkludere elever med særlige behov?
 • der er rart og hyggeligt i klasselokalet?
 • eleverne laver skolearbejdet hjemme helt frivilligt?
 • dine elever bliver gode til at samarbejde?
 • eleverne selv tager ansvar for at nå deres faglige, personlige og sociale mål?
 • din klasse er skolens bedste – både fagligt og socialt?
 • du skal bruge mindre forberedelsestid?

Du vil stadig kunne bruge det undervisningsmateriale, du plejer, men ved at tænke anderledes omkring organiseringen af undervisningen, har du mulighed for at sætte både elevernes og din trivsel i højsædet.

“Undervisningsdifferentiering, klasseledelse og inklusion er brandaktuelle emner, hvor der er behov for konkret praksisviden med klare anvisninger. Dette råder bogen UgeskemaRevolutionen på fremragende vis bod på. Her har vi en lærer med et stort praksiskendskab, både fra virke som lærer og AKT-vejleder, og med formidlingserfaring som foredragsholder og gæsteunderviser på en professionshøjskole, og hun har, som noget helt unikt, udviklet et værktøj for lærere og pædagoger. Hun hjælpes endvidere på vej i sin skriftlige formidling af en professionel kommunikationsmedarbejder, og resultatet er blevet en letlæst, instruktiv vejledningsbog, der med stor fornøjelse og stort udbytte vil kunne læses af både lærerstuderende, lærere og de pædagoger, som arbejder i skolen.

Jeg ønsker læsere god fornøjelse med bogen, der gør noget teoretisk og abstrakt enkelt at bruge i dagligdagen.”

Niels Egelund
Professor, Institut for uddannelse og pædagogik, Aarhus Universitet

Med bogen UgeskemaRevolutionen i hånden, kan du som lærer, i ro og fred og fuldstændig uden stress, lære dine elever at blive selvstændige, videbegærlige og dygtige. Samtidig imødekommer du samfundets krav om undervisningsdifferentiering og inklusion, og du vil opleve tilfredshed hele vejen rundt hos forældre, elever og hos dig selv.

Lyder det for godt til at være sandt? Det har vi hørt før. For at overbevise dig om, at Ugeskemaet ikke er et fatamorgana, har vi inviteret flere forskellige mennesker, der har haft berøring med Ugeskemaet, ind i vores bog. De har alle bekræftet, at Ugeskemaet har virket for dem. Alle nævner glæden ved at lære som noget helt centralt.

 

Vil du læse lektørudtalelsen