Kategori: Undervisningsdifferentiering

Succes med undervisningsdifferentiering i praksis

Har du styr på undervisningsdifferentiering og inklusion? Find redskaber, der forenkler din hverdag som lærer.

Ro, struktur, inklusion og undervisningsdifferentiering

Ro, struktur, inklusion og undervisningsdifferentiering i Nuuk ”UgeskemaRevolutionen har gavnet rigtig godt, fordi det har skabt ro, struktur, inklusion og undervisningsdifferentiering,” fortæller Dorthe Bidstrup, som er skoleinspektør på Kangillinnguit skolen i Nuuk. ”Undervisningsmetoden har været brugt gennem et halvt år, og lærerne er glade for resultaterne og anbefaler metoden til andre skoler,” konkluderer Nuuk TV.… Læs mere »

UgeskemaRevolutionen skaber muligheder

”Metoden skaber ifølge skolerne mulighed for at arbejde med undervisningsdifferentiering, inklusion og klasseledelse.” Sådan skriver EVA om UgeskemaRevolutionen i sin nyeste rapport. UgeskemaRevolutionen er en forholdsvis ny måde at organisere undervisningen på, hvor det bliver muligt at undervisningsdifferentiere og inkludere elever med særlige behov. Eleverne bevarer deres lyst til at lære, og det bliver muligt… Læs mere »

Undervisningsdifferentiering og inklusion – helt naturligt

Undervisningsdifferentiering og inklusion – helt naturligt ”Man behøver ikke engang tænke over buzz-ordene ’differentiering’ og ’inklusion’, fordi det er så integreret i hinanden, og det er så sammensmeltet, at det er noget, der naturligt sker i undervisningen med UgeskemaRevolutionen,” fortæller Nicolaj. Det kan vist ikke siges smukkere 🙂 Se videoen med Nicolaj. Her kan du… Læs mere »

Efteruddannelse lærer – Få redskaber til din dagligdag med skolereform og inklusion

Har du styr på undervisningsdifferentiering, inklusion og klasseledelse i PRAKSIS? – eller kunne du tænke dig at få det? Power og energi        Fra stress til overskud     Forklaringer og svar På mine kurser får du redskaber til, hvordan undervisningsdifferentiering og inklusion kan lade sig gøre i PRAKSIS. Du kan nå de 10.000… Læs mere »

Rullende indskoling og Ugeskema

Jeg er stødt på et par skoler og kommuner, der har besluttet at organisere skolen med rullende indskoling. Når eleverne starter på forskellige tidspunkter i løbet af skoleåret, har jeg set skoler, der vælger at planlægge den rullende indskoling med aldersintegrerede stamhold, tværfaglige hold og ”farveholds-undervisning”. Jeg tænker, at det er et udtryk for, at… Læs mere »

Ugeskema som specialpædagogisk indsats i normalundervisningen

Susanne Christensen har skrevet afgangprojekt fra PD i specialpædagogik. I specialet bliver UgeskemaRevolutionen anskuet fra en teoretisk synsvinkel ved hjælp af John Hattie og Andreas Helmkes forskning. I specialet undersøger hun: ”Hvordan er det muligt at vurdere den læringspædagogiske kvalitet i ”UgeskemaRevolutionen” i en specialpædagogisk indsats indenfor rammerne af normalundervisning set i forhold til relevant forskning,… Læs mere »