Skab overskud i hverdagen med UgeskemaRevolutionen

Kursus Skab overskud i hverdagen med UgeskemaRevolutionenHar du styr på undervisnings-differentiering og inklusion i PRAKSIS?
– eller kunne du tænke dig at få det?

På mine kurser får du redskaber til, hvordan det kan lade sig gøre – og samtidig bevare dit eget overskud!

 

Mine oplæg er fyldt med eksempler fra praksis, som gør, at du kan genkende din egen situation og se muligheder for en hverdag, hvor det kan lade sig gøre at tilgodese alle elevers behov. Undervejs i kurset kommer du som lærer/pædagog til at arbejde med din egen praksis, så vi går fra teori til handling og implementering.

 

Få et boost, der giver dig lyst til at afprøve Ugeskemaet i praksis

Prøv Ugeskema på egen krop – differentieret til indskoling, mellemtrin og udskoling

Få svar på alle spørgsmål undervejs


Umiddelbart efter kurset er du klar til at organisere undervisningen, så det bliver muligt at undervisningsdifferentiere og inkludere elever med særlige behov. Eleverne bevarer deres lyst til at lære, og det bliver muligt for dig at skabe en hverdag med overskud til alle.

Umiddelbart efter kurset er du klar til at gå i gang

UgeskemaRevolutionen Kursus Skab overskud
Få redskaber til:

Undervisningsdifferentiering

Inklusion

Klasseledelse

Målstyret undervisning

i PRAKSIS

 

Deltagere: Lærere, pædagoger, skoleledere og PPR

Ønske om kurser til skoler/kommuner
Tilmelding til åbne kurser

Læs mere om kurset Få elevernes mål aktive i hverdagen


Tidligere kursister fortæller:

At finde sammenhængskraften imellem undervisningsdifferentiering, inklusion og klasseledelse i PRAKSIS er lige hvad UGESKEMAREVOLUTIONEN KAN – giver overskud til alle.
Tak for dit bidrag Karina.

***

Super dag!
Nye ideer – og hvordan man kan bruge metoden!
Fedt vi selv fik lov til at prøve, så forstår man det 100%

***

Jeg tror, at Ugeskemaet kan hjælpe os med at strukturere den længere skoledag. Systematisere undervisningsdifferentieringen og give den enkelte lærer mere tid til de elever, der har behov for det.

***
Nu ved jeg, hvad jeg skal hjem og ændre!

Du kan læse flere kursusevalueringer