Smart hængemappe

hængemappe til ugeskemaDen ide­el­le opbe­va­rings­løs­ning
Spar plads – Bevar over­blik­ket – Nem at trans­por­te­re

Smart hæn­ge­map­pe til opbe­va­ring af alle opga­ver­ne på Uge­ske­ma­et. Du kan hæn­ge map­pen over en dør, tav­le eller en krog med den prak­ti­ske ophængskrog. Hæn­ge­map­pen er lige til at pak­ke sam­men og tage med op ved kopi­ma­ski­nen. Når den er pak­ket sam­men, fyl­der den ikke mere end en smal A4-map­pe.

Map­pen er også vel­eg­net til at hol­de styr på dine sager. Når du opbe­va­rer map­pen i den med­føl­gen­de taske, kan du blad­re i dine sager som i en arkiv­map­pe.

Hæn­ge­map­pen inde­hol­der 6 rum.

Pri­sen på hæn­ge­map­pen er 249 kr. plus for­sen­del­se — der er mulig­hed for mæng­de­ra­bat.

EAN Bestil­ling Køb hæn­ge­map­pe

Smart hængemappe