Unge er ikke dovne! Vi har bare brug for tillid

Tillid til unge – UgeskemaRevolutionen på TV2

Erfaringer Nyheder Omtale Udskoling Videoer

Er nutidens unge virkelig så dovne, dumme og forkælede, som de har ry for? TV2 Øst har søsat en udsendelsesrække om tilliden til unge, hvor ungdommens stemme Mads Marius tager temperaturen på nutidens ungdom.

“Jeg er chokeret – positivt – over, hvordan frihed under rammer opbygger selvtillid hos eleverne.”

Mads Marius

I et af programmerne besøger han en 8. klasse, som arbejder med Ugeskema, og får et indblik i metoden. ”Guest star” er Mads, en af mine tidligere elever, som giver sit bud på, hvordan Ugeskema gør en forskel for unges selvtillid, motivation og læring.

Se videoen fra TV2 Øst

Drømmer du om ansvarlige elever, der arbejder med lyst, motivation og selvværd i top?

Læs Mads’ uddybning af, hvordan tillid skaber selvkørende elever med overskud og selvtillid:

Unge er ikke dovne! Vi har bare brug for tillid

Af Mads Satvik Klinke, student 2019

Tillid til unge

Jeg er nu færdig med gymnasiet og kan se tilbage på min skoletid som helhed. En af de ting jeg husker, fra dengang jeg arbejdede med UgeskemaRevolutionen i indskolingen, er den tillid, der var til hver enkelt af os elever. Jeg kunne mærke, at det var en motivation for alle. Mine input og tanker blev altid hørt, og jeg blev taget alvorligt. Når man føler, at man bliver taget alvorligt, giver det både selvtillid og motivation.

Tillid motiverer

Selvtilliden kommer i høj grad af, at man bliver mødt der, hvor man selv er i sin udvikling. Det gør en stor forskel at blive hørt og mødt med tillid. Motivationen kommer af, at man pludselig føler, at man selv har en stemme, og at man selv forstår, hvad man laver, og hvorfor man laver det. Her er de individuelle mål og handleplaner vigtige. Det var blandt andet her, jeg følte, at jeg virkelig havde stemme og blev taget alvorligt.

I samarbejde og samtale med min lærer opstillede jeg nogle konkrete mål og vigtigst af alt en plan for, hvordan jeg skulle nå dem. Jeg blev mødt med en stor tro på, at jeg nok skulle nå de mål, jeg satte mig for.  Det er enormt fedt som elev.

Overskud til fællesskab i klassen

UgeskemaRevolutionen Tillid til unge

At blive mødt med tillid er ikke blot noget, der kommer den enkelte elev til gode, men hele fællesskabet. Som nævnt gav det mig en masse selvtillid og ikke mindst en sund ro i maven at føle, at jeg var god nok, som jeg var.

Jeg har oplevet, at denne følelse bliver overført til samtlige elever i klassen, og det giver den enkelte mere overskud til at dyrke gruppen. Det kommer altså alle til gode, når læreren møder unge med tillid og på den måde skaber et miljø af selvtillidsfyldte elever, der har overskuddet til også at give af sig selv til gruppen.

Selvkørende elever – også efter folkeskolen

Jeg kan mærke, at jeg har fået nogle vigtige ting med fra min tid med Ugeskema, som jeg har kunne bruge i gymnasiet – og også kommer til at bruge i fremtiden. Og her har tilliden, jeg blev mødt med, stor betydning: Tillid til, at jeg sagtens kan klare udfordringer selv, og at jeg er god nok, som jeg er.

Jeg tror meget på, at hvis det kunne lykkes at skabe en skole, hvor lærere og ledere tror på, at vi elever kan løfte et ansvar og være selvkørende – uden at læreren behøver holde eleverne i ørerne hele tiden – ville vi se

  • En folkeskole med selvkørende elever, der er sprængfyldte med selvtillid
  • En skole, hvor den enkelte kan forløse sit fulde potentiale.

For unge er ikke dovne. Vi har bare brug for at blive mødt med tillid!

Få ro, trivsel og overskud i skolen

Drømmer du om ansvarlige elever, der arbejder med lyst, motivation og selvværd i top?