Undervisningseffekt

Ny undersøgelse: Øget trivsel, bedre inklusion og højere fagligt udbytte hos eleverne

Ny EU-finansieret undersøgelse peger på øget trivsel, bedre inklusion og højere fagligt udbytte hos eleverne – også hos elever med særlige behov.  Resultaterne fremgår af en spørgeskemaundersøgelse om UgeskemaRevolutionens anvendelse og oplevede effekt i grundskolen. UgeskemaRevolutionen undervisningseffekt

Overordnet tegner spørgeskemaundersøgelsen et klart billede af, at svarpersonerne vurderer, at UgeskemaRevolutionen bidrager til øget fagligt læringsudbytte, bedre elevtrivsel, større inklusion, ligesom undervisningsmetoden også ser ud til at lette lærerens forberedelse af undervisningen og skabe større overskud. Jo mere konsekvent UgeskemaRevolutionen er implementeret og jo højere andel af undervisningstiden, der er tilrettelagt ud fra UgeskemaRevolutionen, desto bedre vurderes effekter og fordele at være.

“Det er intet mindre end genialt.
Det bedste,  jeg har gjort for min undervisning og elever i mine snart 16 år som lærer. I dag bruger jeg det også på mine hold i ordblindeundervisning.”
Lærer i åben besvarelse i spørgeskemaet

Signifikante fordele ved undervisningsmetoden

De mest signifikante fordele, der anføres, knytter sig til:

  • Elevernes faglige udbytte af undervisningen
  • Elevmotivation og lyst til at lære
  • Mulighederne for at inkludere elever med særlige behov og udfordringer
  • Elevtrivsel
  • Læreroverskud
  • Lærerens planlægning og forberedelse af undervisningen.

Om undersøgelsen

Undersøgelsen er gennemført for at afdække omfanget af brug og oplevet effekt af undervisningsmetoden i grundskolen. Den er kommet i stand i forbindelse med UgeskemaRevolutionens deltagelse i et EU-finansieret projekt. Undersøgelsen er gennemført blandt lærere, der har deltaget i et kursusforløb hos UgeskemaRevolutionen, hvor de har fået en indføring i, hvordan metoden kan bruges til at tilgodese alle elever – også elever med særlige behov.

Undersøgelsen udkom i januar 2022.

Vil du vide mere

I undersøgelsen har du mulighed for at dykke længere ned i datamaterialet for at få indblik i, hvordan UgeskemaRevolutionen understøtter læreres arbejde med undervisningsdifferentiering, inklusion samt generel implementering af folkeskolereformen.

Kontakt os for at høre mere om undersøgelsen, og hvad UgeskemaRevolutionen vil kunne gøre for jer.