UgeskemaRevolutionen Træf valg

Når elever har svært ved at træffe valg

Inklusion Nyheder

For nogle elever kan det være svært at træffe valg. De børn har brug for strategier. Mange beslutninger og valg venter gennem hele livet, så det er en vigtig kompetence at give dem med.

I stort set alle klasser sidder der elever, som har svært ved at træffe valg, men de kan være svære at få øje på i en undervisning med ydre styring, hvor læreren hele tiden fortæller, hvad de skal lave, hvor henne og sammen med hvem. Når klassen arbejder med Ugeskema, bliver det meget tydeligt, hvilke elever det handler om, for med UgeskemaRevolutionen går vi fra ydre til indre styring, hvor eleverne selv vælger og gør det ”rigtige” i situationen.

Høj grad af elevmedbestemmelse

Der er en høj grad af elevmedbestemmelse, når klassen arbejder med Ugeskema. Det, der af de fleste elever i klassen opleves som en kæmpe frihed, kan være en tilsvarende kæmpe udfordring for enkelte elever, som har svært ved at træffe et valg.

Mange måder at vælge på

UgeskemaRevolutionen træf valg

Det er nærliggende at forestille sig, at alle elever starter med den opgave, som de synes er sjov – med det resultat, at alle sidder med ”øv-opgaven” tilbage sidst på ugen. Sådan forholder det sig ikke.

Børn vælger ud fra meget forskellige strategier. For mig har det været utrolig interessant at få indblik i, hvordan mine elever vælger.

Børn vælger ud fra meget forskellige strategier

Her er nogle eksempler på strategier:

  • Tage opgaverne i rækkefølge
  • Starte med det sjove og spændende
  • Få overstået det kedelige
  • Gå til og fra den svære opgave – afstemt efter mentalt overskud
  • Klare den store opgave først, så det bare er småopgaverne, som er tilbage
  • Løse småopgaverne, så al resten af tiden kan bruges på den store opgave
  • Hvor lang tid har jeg til at arbejde i? – Hvilken opgave passer tidsmæssigt?
  • Aftale med klassekammerater om at løse en given opgave på et bestemt tidspunkt
  • Være i gang med flere opgaver

Når du arbejder med Ugeskema, får du frigivet din tid til at følge processen og være i dialog med hver enkelt elev, og du kan bruge klassens Ugeskema til at skabe overblik og indblik.

For at give eleverne mulighed for at vælge, bliver der nødt til at være forskellige opgavetyper at vælge mellem. Du kan læse mere om varieret skoledag.

Eleven mangler strategier

Når eleven ikke har en strategi, kan det være helt umuligt at gå i gang med at arbejde. Sådan et barn kan stå meget længe og kigge på Ugeskemaet, uden at nå frem til en afklaring.

UgeskemaRevolutionen Træf valg

I andre tilfælde har jeg oplevet en elev, der flakker rundt på må og få uden rigtig at komme i gang med noget. Ganske enkelt fordi han ikke er i stand til at tage en beslutning om, hvad han vil gå i gang med.

De elever har brug for guidning.

Hvordan kan du hjælpe barnet

Der er forskellige veje at gå, når du vil hjælpe barnet i gang med at arbejde. Du kan vælge at have en løbende dialog, hver gang eleven skal i gang med en ny opgave. Jeg gør det ved at bruge mig selv som eksempel – altså sætter ord på, hvordan jeg ville træffe valget i situationen.

Det er ikke altid, at barnet er så langt i sin udvikling endnu, at det er tilstrækkeligt. I en periode kan det være nødvendigt, at du prioriterer opgaverne for eleven. Du går ganske enkelt ind og skriver tal i felterne på Ugeskemaet ud for hans navn, så han ved, hvilken rækkefølge opgaverne skal løses i. Hvis barnet magter det, er han med til at fastlægge rækkefølgen, ellers gør jeg det.

Personlige mål og handleplaner kan hjælpe

En anden vigtig vej til at lære eleverne at træffe nogle hensigtsmæssige valg er de individuelle mål og handleplaner. Et personligt mål kan godt være:Elevaftaler og læringsmål

”Jeg vil gerne være god til at vælge, hvilken rækkefølge jeg løser opgaverne i på Ugeskemaet.”

Når målet er opstillet sammen med eleven, laver vi også en handleplan sammen, så eleven bliver klædt på med konkrete strategier, så han ved, hvilken vej han skal gå for at nå målet. Og så er vi selvfølgelig også nødt til at have dialogen om, hvordan han kan vide, at målet er nået.

Du kan læse mere om målstyret undervisning og hvordan du skaber mål med mening.

Få alle redskaberne på kurset Få elevernes mål aktive i hverdagen.

Fortvivl ikke

Hvis du lige er startet med at arbejde med Ugeskema og oplever, at en stor del af eleverne starter med den sjove opgave og sidder tilbage sidst på ugen med ”øv-opgaven”, så fortvivl ikke. Det retter sig. De første par uger bruger eleverne på at komme ind i rammen og opleve konsekvenserne af de valg, de træffer. Derfor anbefaler jeg et meget simpelt Ugeskema de første to uger.

Læs mere om, hvordan du nemt kommer i gang med Ugeskema

Få alle redskaberne til at komme godt i gang på kurset Få elevernes mål aktive i hverdagen.