Elevmedbestemmelse med UgeskemaRevolutionen

Ny organisering af skoledagen | Få en hverdag med overskud

Nyheder

Ny organisering af skoledagen giver dig mulighed for en hverdag med overskud til alle – både eleverne og dig selv. Få det hurtige overblik, så du nemt kan gøre drøm til virkelighed med UgeskemaRevolutionen i din nye skolehverdag.

Elevmedbestemmelse med UgeskemaRevolutionen

Vil du også sikre, at alle dine elever bliver selvstændige, videbegærlige og dygtige? Og vil du samtidig imødekomme alle samfundets krav til undervisningsdifferentiering og inklusion og opleve tilfredshed hele vejen rundt hos forældre, elever og hos dig selv? Så er det Ugeskemaet, du skal organisere din undervisning ud fra.

Du kan bruge UgeskemaRevolutionen lige fra skolestart og gennem hele skoleforløbet – ja, selv hvis du underviser på efterskole, 10. klassecenter, erhvervsskole, gymnasiet, sprogcenter, specialskole… Også her er der mange positive tilbagemeldinger fra lærere, som allerede er i gang.

Få tiden til at række

De fleste af os vil rigtig gerne leve op til forventningerne om undervisningsdifferentiering og inklusion – men mange oplever, at der er langt fra teori til praksis. Og i en presset hverdag kan det være svært at få tiden til at række. Nogen kunne tro, at et differentieret Ugeskema er en kæmpe opgave, der er meget tidskrævende, men jeg vil sige, at det forholder sig lige modsat.

“Jeg gik fra træt med træt på til overskud på 3 uger”
Louise, lærer

I stedet for at forberede undervisningen fra dag til dag, planlægger du i stedet for en uge ad gangen. I praksis planlægger du faktisk for 4-6 uger ad gangen – så er det nemlig meget nemmere at tænke i progression. Og det mest fantastiske er, at det ikke kræver ekstra forberedelsestid – du vil meget hurtigt erfare, at du sparer tid.

Selvom der er tale om en revolution, behøver du ikke ændre alt fra den ene dag til den anden. Du kan indføre UgeskemaRevolutionen i små bidder, og du vil opleve en lettelse for hvert skridt, du tager.

Undervisningsdifferentiering og inklusion i PRAKSIS

”Man behøver ikke engang tænke over buzz-ordene ’differentiering’ og ’inklusion’, fordi det er så integreret i hinanden, og det er så sammensmeltet, at det er noget, der naturligt sker i undervisningen med UgeskemaRevolutionen.”
Nicolaj, pædagog

I medierne bliver der talt meget om undervisningsdifferentiering og inklusion. Det fremgår igen og igen, at det umuligt lader sig gøre i folkeskolen, og at det går ud over alle de andre elever, når børn med særlige behov skal inkluderes. Men inklusion behøver ikke at være en Undervisningsdifferentieringutopi – med UgeskemaRevolutionen kan det lade sig gøre i praksis.

Faktisk er det en enorm gevinst for en klasse at have elever med særlige behov inkluderet – altså når inklusion lykkes. Det betyder nemlig, at børn og unge mennesker får en helt unik forståelse for, at vi alle er forskellige og har forskellige behov. Eleverne lærer at tage hensyn til hinanden.

Undervisningen bliver tilrettelagt, så den imødekommer alle elevers behov. Det kan nemt lade sig gøre at tilpasse Ugeskemaet til hver enkelt elev – altså undervisningsdifferentiering.

Se videoen “Undervisningsdifferentiering og inklusion – helt naturligt”

Ugeskema kort fortalt

tillid til eleverne

Ugeskemaet går kort fortalt ud på, at alle de opgaver eleverne skal lave i løbet af ugen, står i et afkrydsningsskema. Du kan ret hurtigt bruge skemaet til at differentiere undervisningen, så du tager hensyn til dine elevers forskellige behov. Det betyder, at der bliver forskel på, hvilke opgaver eleverne skal løse. Selvom den faglige spredning er stor, kan det lade sig gøre at imødekomme både dem med faglige udfordringer og de dygtigste elever. Alle bliver udfordret på deres niveau.

Når klassen arbejder med Ugeskema, vælger eleverne selv, i hvilken rækkefølge de løser opgaverne i løbet af ugen. De vælger også selv, hvor de arbejder, og hvem de arbejder sammen med. Det er altså ikke et spørgsmål, om de løser opgaverne – udelukkende et spørgsmål om i hvilken rækkefølge. At eleverne må vælge selv, giver dem en enorm følelse af frihed.

Video fra Sparkær og Mønsted Skole af skoleleder Jens Johansen. Her kan du se, hvordan undervisningen ser ud, og hvad elever og lærere mener om at arbejde med Ugeskema

Varieret skoledag

Du kan nemt skabe en varieret skoledag, når du tilrettelægger en stor del af elevernes undervisning med UgeskemaRevolutionen. Du skaber variationen inden for Ugeskemaets rammer.  Eleverne kan veksle mellem opgaver fra forskellige fag og mellem opgaver med forskellig grad af fysisk aktivitet.

En stor fordel ved Ugeskemaet er, at du kan bruge det undervisningsmateriale, du plejer. Ud over de boglige aktiviteter kan Ugeskemaet indeholde opgaver, der tilgodeser forskellige læringsstile, kreative opgaver, bevægelse, diskussion, refleksion og så videre. Alt, hvor eleverne kan arbejde alene, sammen med en makker eller i en lille gruppe.

Du kan bruge det undervisningsmateriale, du plejer.

En lang skoledag med mange skift kan ofte være en stor udfordring for børn med særlige behov, men når klassen arbejder med Ugeskema, kan eleverne fordybe sig i opgaverne og selv skifte til en anden opgavetype, når de er klar til det. Du kan altså på samme tidspunkt tilgodese både variation og faglig fordybelse.

Læs mere om varieret skoledag

Bevægelse i undervisningen

Bevægelse i undervisningenEleverne oplever den frihed, at de kan bevæge sig rundt i Ugeskema-timerne, hvis de viser det hensyn ikke at forstyrre kammeraterne. De skal lære at hviske og liste.

Har eleverne brug for en pause til hjernen i løbet af dagen, er det i orden at de går ud og bevæger sig. Det er nemlig også en del af Ugeskemaet. Muligheden for en pause, når den enkelte elev har brug for det, betyder, at du vil opleve, at eleverne arbejder langt mere fokuseret og koncentreret.

Læs mere om bevægelse i undervisningen

Kammerathjælp og klodser

Et vigtigt element er kammerathjælp før voksenhjælp, så eleverne skal spørge hinanden, inden de inddrager dig. På den måde får du kanaliseret dine lærerressourcer hen, hvor der for alvor er brug for dem.

Klodser og kammerathjælp giver ro i undervisningen

Hvis de ikke selv kan løse udfordringen, sætter eleven sin navneklods op på tavlekanten. Det betyder, at han har brug for din hjælp.

Mens han venter, laver han en af de andre opgaver på Ugeskemaet. På den måde bliver ventetiden konverteret til arbejdstid og læring.

Du kan så tage elevernes klodser i rækkefølge og i ro og mag hjælpe den enkelte elev videre. Det er en naturlig del af hverdagen, at eleverne tager imod og yder hjælp, og jeg har bestemt ikke oplevet, at det er et problem, at de befinder sig over et stort fagligt spektrum – tværtimod.

Alle ved hele tiden, hvad de skal, og hvad der forventes af dem. Det giver ro. Samtidig styrker det de sociale relationer i klassen – her hjælper vi hinanden. I forhold til elevernes læring giver det forståelse på et højere niveau, når en elev er i stand til at forklare en opgave til en kammerat.

Ingen lektier

Der er ingen lektier, men eleverne må gerne tage opgaver fra Ugeskemaet med hjem. Du vil måske tænke, hvordan du kan sikre, at eleverne lærer det, de skal, når der ikke længere er lektier. Faktisk viser det sig, at eleverne laver langt mere, end du ville have drømt om at give dem for af lektier – bare fordi de har lyst. Det gælder også i 7. klasse, hvor det normalt er allersværest at få eleverne til at arbejde.

Alle elever har individuelt materiale, som de må lave lige så meget i, som de overhovedet har lyst til. Skulle det vise sig, at en elev ikke arbejder tilstrækkeligt på frivillig basis, laver du aftaler med den enkelte elev.

Selvom eleverne ikke har lektier for, er der en forventning om, at alle læser 20 minutter hver dag.

Godt læringsmiljø – rart arbejdsmiljø

Når klasselokalet er et rart sted at være, er det nemmere at lære. Du kan se et før- og efter-billede, så du kan se effekten af at indrette anderledes – og her har vi endda bevaret alle møblerne i lokalet…

Før                                           EfterIndretning af klasseværelse - før og efter

Du indretter klasselokalet anderledes, så der bliver rart og hjemligt med sofaer, sækkepuder og masser af planter. Du bevarer selvfølgelig nogle af de traditionelle skolemøbler, men ved at stille dem anderledes får du skabt plads. Eleverne får et godt læringsmiljø – og du får et rart arbejdsmiljø.

Når klassen arbejder med Ugeskema sætter eleverne sig, hvor det giver mening i forhold til det, de laver.

I mine klasser går jeg skridtet videre. For at få plads til sofaer, madrasser og sækkestole fjerner jeg en tredjedel af de traditionelle skolemøbler.

Læs mere om indretning

Ugentlig intro

En gang om ugen forklarer du klassen det nye de skal lære og fortæller dem om opgaverne på det nye Ugeskema. Mens du gennemgår noget fælles for klassen, sidder eleverne foran tavlen, så alle kan se, og du nemt kan bevare roen.

Det tager højst en halv time med fælles tavleundervisning. Resten af ugen arbejder eleverne. Når det kan lade sig gøre, skyldes det, at du kun forklarer det nye, de skal lære.

Udskolingen

Redskaber til udskolingI udskolingen er opgaverne mere komplekse end tidligere i skoleforløbet, og du tænker måske, hvordan det kan lykkes at formidle den store mænge af fagligt stof, når klassen arbejder med Ugeskema. Samtidig er der flere fag – og nogle af fagene er kun repræsenteret med få ugentlige timer. Det løser du ved at udvide Ugeskemaet til at gælde for to, tre eller fire uger. Det giver dig mulighed for også at bygge projekter og mere komplekse opgavetyper ind i Ugeskemaet.

”I 10. klasse kommer alle eleverne med meget forskellige forudsætninger, og de skal videre i mange forskellige retninger. I løbet af det ene år skal de blive klar til en ungdomsuddannelse, og her giver det ”total mening” at bruge UgeskemaRevolutionen.”
Helle, lærer i 10. klassecenter

Læs mere om Ugeskema i udskolingen

Læringsmål

Når klassen arbejder med Ugeskema, får du frigjort din tid til at være i dialog med hver af dine elever. Du følger elevernes læringsproces og guider dem undervejs, mens de arbejder. Den tætte kontakt giver dig stor indsigt i den enkelte elevs arbejdsmåder og faglige niveau. Den viden bruger du, når du udarbejder Ugeskemaet, hvor du differentierer, så hver enkelt elev bliver optimalt udfordret. Det betyder, at alle elever hele tiden arbejder med relevante læringsmål.

Se videoen “Overblik giver kvalificerede karakterer”

Elevaftaler og læringsmålUndervisningsdifferentiering – og inklusion – handler dybest set om at se, møde og udfordre den enkelte elev, der hvor han er i sin faglige, personlige og sociale udvikling. Derfor kan du også med fordel inddrage elevernes individuelle mål. Det giver dig en yderligere differentieringsmulighed.

Inden skole/hjem-samtalerne opstiller du individuelle mål, handleplaner og succeskriterier sammen med hver elev. Elevaftalen er udgangspunkt for skole/hjem-samtalen, og er et vigtigt arbejdsredskab. Hver uge skriver eleverne logbog, hvor de tager udgangspunkt i de individuelle læringsmål i deres elevaftale. Det er en fast opgave på Ugeskemaet. På den måde lærer eleverne at reflektere over deres egen læring, og det er faktisk det, vi ved, har den største læringseffekt.

Læs mere om målstyret undervisning

Fagligt niveau i top

Når du får udfordret alle elever og udnytter deres fulde potentiale, får du løftet overliggeren højere op, og du får automatisk trukket nogle af de næste elever med. Samtidig får du tid til at få bunden bedre med. Det betyder, at klassens samlede faglige niveau ligger væsentligt højere.

Se videoen “Det faglige niveau er steget markant”

Undervejs i skoleforløbet går børnene fra at være elever til at blive studerende, der gør det rigtige af egen drift. Deres udvikling er helt i top – både fagligt, personligt og socialt.

Fra drøm til virkelighed

Jeg ved godt, at det lyder rosenrødt og næsten som en uopnåelig ønskedrøm, når jeg fortæller, at det faktisk kan lade sig gøre med både undervisningsdifferentiering, inklusion, klasseledelse og overskud i din skolehverdag.

Skal det forblive en drøm, eller skal jeg hjælpe dig med, at det bliver din hverdag? Kom på kursus

Få en plus en til at blive tre

Meget kan lade sig gøre, når du arbejder med Ugeskema i dine timer. Når teamet omkring klassen går med, skaber det flere muligheder. Endnu flere døre åbner sig, når hele årgangen, afdelingen og skolen går samme vej. Få kursus på skolen

Kunne du også tænke dig at starte næste skoleår med at være på forkant og gå skoleåret i møde med overskud? Få e-bogen ”På forkant”

Klar til næste skoleår

Vil du i gang med det samme, så læs artiklen med 4 små simple skridt – så er du i gang

Du kan læse mere i bogen

Kom med på kursus og få alle redskaberne