Kategori: Børnehaveklasse

Inspiration til undervisning i børnehaveklassen

Børnehaveklasse med Ugeskema giver  lettere overgang fra børnehave til skole. Eleverne arbejder af lyst. Glade børn, der trives, yder en bedre indsats …

Ugeskema i børnehaveklassen

UgeskemaRevolutionen i børnehaveklassen – stor positiv effekt Du kan indføre UgeskemaRevolutionen i børnehaveklassen helt fra skolestart. Det har børnehaveklasseleder Nadia Keinicke Hvid Bresemann gjort, og det er fantastisk at læse om den store positive effekt, som både Nadia og alle de nye børnehaveklassebørn oplever med UgeskemaRevolutionen. Lettere overgang fra børnehave til skole I børnehaven er alle børn i gang… Læs mere »

Rullende indskoling og Ugeskema

Jeg er stødt på et par skoler og kommuner, der har besluttet at organisere skolen med rullende indskoling. Når eleverne starter på forskellige tidspunkter i løbet af skoleåret, har jeg set skoler, der vælger at planlægge den rullende indskoling med aldersintegrerede stamhold, tværfaglige hold og ”farveholds-undervisning”. Jeg tænker, at det er et udtryk for, at… Læs mere »

Succes med Ugeskema fra første dag

Allerede fra første dag med Ugeskema oplever Nadia, at eleverne arbejder mere målrettet og laver langt mere end hidtil. Skolestart Du kan begynde at arbejde med Ugeskema når som helst i skoleforløbet, og du kan sagtens begynde fra dag ét i din nye 0. klasse. Det giver faktisk børnene en meget lettere overgang fra børnehave… Læs mere »

Anmeldelse Børnehaveklasseforeningen

Anmeldelse Børnehaveklasseforeningen Forfatterne kommer i bogen omkring de emner, der er oppe i tiden; klasseledelse,  anerkendelse, inklusion, undervisningsdifferentiering, klassetrivsel, respekt for barnet, ansvarlige og glade børn og ikke mindst inddragelse af forældrene. Kan man ønske sig mere af én bog? Jeg tror det ikke! Citat fra anmeldelsen https://www.boernehaveklasseforeningen.dk/…/Skolestart%203%202016_indhold.pdf