Evalueringer: Skab overskud i hverdagen

Du har mulighed for at se alle evalueringer fra en skole eller et åbent kursus. Læs også skoleledernes evalueringer. Du kan også se tilbagemeldinger fra kurset Få elevernes mål aktive i hverdagen.

Find et kursus nær mig Få kursus på skolen

Se kursusevalueringerne fra hele landet

Fantastisk inspirerende – tankevækkende introduktion. Utroligt rart, at det er praksisnært og direkte kan overføres til egen undervisning.

Største øjenåbner for mig var, da vi selv skulle til at være elever; straks spidsede jeg ører + øjne og ledte efter mit eget navn på tavlen for at se efter, hvad læreren havde tænkt sig passede til mig. Jeg synes utroligt godt om, at skemaet er visuelt og med tidsangivelser og kunne mærke effekten på egen krop. Det var en dejlig oplevelse at være ”elev” og føle sig tryg!

Skønt at alt er relevant og konkret. Glæder mig til at prøve tingene af på skolen.

Birgitte Jakobsen
Ulstrup Skole

***

Jeg har fået en indsigt i, hvordan en lærer arbejder. Mange af mine kollegaer bruger i forvejen de arbejdsprocesser, jeg har hørt om i dag, og jeg har nu fået et større indblik i, hvordan de bruger dem. Og jeg føler dermed, at jeg som pædagog bedre kan støtte op om undervisningen.

Pædagog
Hareskovens Lilleskole

***

Meget spændende og inspirerende kursus.

Konkret og praksisnært.

Skarp på de problemstillinger vi står med til dagligt i skolen.

Kursusdeltager

***
Christina har arbejdet med Ugeskema i 7-8 uger i en ny 6. klasse og har efterfølgende været på kursus.

Brikkerne er faldet på plads på kursusdagen, og jeg har fået redskaber.

***

Det har været en meget god dag med en masse inspiration.

Det har givet mig et godt indblik og mange ideer til, hvordan jeg kan udføre min undervisning.

Det har været en stor hjælp at få ideer til indretningen af klasselokalet.

Jeg glæder mig meget til at få afprøvet alt det nye og se, hvordan det bliver modtaget af eleverne.

Kursusdeltager

***

Jeg har som studerende ikke kunnet få svar på hvilke metoder, der både kan inkludere og differentiere, når jeg har spurgt mine undervisere.

Det har jeg nu!

Metoden giver tid til at give eleverne feedback, og jeg mener at kunne se, at lysten til læring kan bevares og optimeres.

Jeg tænker på, at også 2-sprogede vil have fordel af metoden.

Anne Dorte Hausted

***

Mine forventninger til kurset blev til fulde opfyldt.

Jeg havde på forhånd læst bogen og introduceret arbejdsformen i min 2. klasse i matematik.

Jeg havde brug for ekstra viden og afklaring på nogle spørgsmål i forhold til det videre arbejde med Ugeskema.

Karina var meget interesseret i at høre om de få erfaringer, jeg havde med, og havde mange gode råd, jeg kan tage med hjem til det daglige arbejde.

Jeg fik god vejledning i forhold til at være ene om at bruge Ugeskema og derfor kun have matematik inddraget. Det var ingen hindring for at få udbytte af arbejdsmetoden.

Jeg er kun blevet mere motiveret for at få kørt Ugeskema ind som en fast metode, eleverne bliver fortrolig med, og vil arbejde for at få flere lærere/fag med, så eleverne får et større felt af valgmuligheder i løbet af skoledagen og dermed give dem mere glæde, interesse og engagement i arbejdet og undervisningen.

Jesper Koldby Hårbøl
Langtved Friskole

***

Jeg har fået øjnene op for en organisationsform, der blandt andet kan styrke og tilgodese elevernes indre motivation, så de også lærer at tage ansvar for egen læring og lærer i eget tempo og niveau.

Det er spændende, og jeg får lyst til at gå hjem og afprøve Ugeskemaet.

Også fordi at det virker til at give mere overskud i hverdagen, frigiver mere tid til at give feedback, mulighed for inklusion og differentiering i praksis.

Mie Stein Haas

***

Fundet en metode, der giver struktur i hverdagen!!

Mange elementer har jeg brugt/bruger jeg, men ikke struktureret.

Ser muligheden for, at eleverne bliver mere motiveret, aktiveret.

Giver rammerne til, at eleverne kan lære at tage ansvar for egen læring.

Giver rammerne/muligheden for, at jeg som lærer har tid til feedback og elever med særlige behov.

Kursist

***

Inspiration og konkrete idéer/materialer til, hvordan jeg differentierer/når alle, motiverer, frigiver tid til mig selv, feedback, skaber et klasserum, hvor der er ro/rart at være, at eleverne tager ansvar for egen læring, indre styring.

Birgitte Schelde Torp
Søndermarksskolen

***

 • Inspirerende kursus i forhold til arbejdsformer samt udnyttelse af plads/lokaler.
 • Jeg kan godt se, hvorledes elevernes motivation kan øges her igennem – min makker og jeg er SÅ klar på at iværksætte revolutionen 🙂

Betina Damgaard
Søndre Skole

***

Det skal da prøves af.

Jeg tror, det kan hjælpe til at skabe gode arbejdsvaner og bevare lysten til at lære.

Kursist

***

Jeg synes, at kurset/metoden giver god mening, og den virker brugbar i forhold til mit arbejde i den understøttende undervisning og den faglige fordybelse.

Personligt synes jeg, at introduktionen til metoden var for lang; Jeg fik lyst til bare at gå i gang med arbejdet, ligesom børnene i den narrative fortælling.

Jeg ser nogle udfordringer i forhold til implementeringen af metoden i praksis, men hvis det virker som lovet, så er det præcis det, som jeg mangler.

Kursist

***

Til trods for at jeg har været i gang med Ugeskema siden august i 1. klasse, har kurset åbnet mine øjne for stadig nye ”veje” og måder at tænke opgaverne ind i Ugeskemaet på.

Også i forhold til differentiering og inklusion.

Alt i alt et inspirerende kursus med god tid til dialog!

Merete Kornbech
Stillinge Skole

***

Jeg har arbejdet med Ugeskemaet siden august i min 1. klasse. Jeg synes, at dette kursus har givet mig svar på de spørgsmål, som der kommer, når man går i gang. Det har givet mig nye gode idéer, og jeg glæder mig til at komme hjem på skolen og afprøve disse nye tiltag.

Gitte Johansen
Landsgrav Friskole

***

I arbejdet med opgaverne har jeg hele tiden haft mine elever i tankerne. Selvfølgelig har jeg læst opgaven og forholdt mig til de beskrevne elever og Ugeskemaet.

Det har været meget spændende at gå igennem dine opgaver og i samarbejde med andre drøfte, reflektere og finde svar.

Kursist

***

Jeg har brugt Ugeskema i meget lille omfang i matematik i min 9. klasse. Jeg har hovedsaligt brugt det til træning i færdighedsområdet.

Min oplevelse er, at eleverne nyder valgfriheden i forhold til det de opfatter som kedsommelige træningsopgaver.

Jeg har i dag fået nye ideer og inputs til, hvordan jeg kan indflette den mundtlige del af matematikken i mit Ugeskema. Det er et område, som jeg tidligere opfattede som en umulig øvelse.

Jeg tænker, at man kan lave grupper på tværs af klassen, som arbejder i grupper om en mundtlig problemstilling og herefter fremlægger deres synspunkter.

Jeg har fået en ny opfattelse af klasselokalets indretning. Jeg kan næsten ikke vente til jeg skal ned og ”samle en 6. klasse op”. De (og jeg) ville elske et alternativt klasserum med dets muligheder.

Med kurset i dag har jeg fået ny ”Ugeskema”-energi og føler mig i den grad klar til at komme hjem og lave næste uges Ugeskema!

Malene Høegh Nielsen
Nysted Skole

***

Super dag!

Nye ideer – og hvordan man kan bruge metoden!

Fedt vi selv fik lov til at prøve, så forstår man det 100% 🙂

Kursusdeltager

***

Det har været meget inspirerende at lytte til Karinas erfaringer med UgeskemaRevolutionen. Jeg har fået nye ideer og input til indhold i undervisningen.

Jeg er blevet bekræftet i, at Ugeskema giver mere tid til de svageste elever og motiverer langt mere end den traditionelle undervisning.

Børnene er meget glade for undervisningsformen og de arbejder målrettet. Ugeskema giver mulighed for den, så absolutte, nødvendige differentiering!!

Kursusdeltager

***

 • Fantastisk inspirerende! Glæder mig til at komme i gang!
 • Dejligt med praktiske opgaver – især afprøvning af Ugeskemaet.
 • Det har givet mig tanker om, hvordan man kan arbejde med at elevernes mål er         synlige og aktive for dem.
 • Dejligt at høre, at eleverne tager ansvar (kun efter 14 dage) 🙂

Kursusdeltager

***

Det har været meget, meget inspirerende for mig at få indblik i UgeskemaRevolutionen. Som pædagog ser jeg virkelig denne undervisningstilgang som et fantastisk brugbart, relevant og lettilgængeligt arbejdsredskab.

– EN GAVE – FORÆRET til den nye Folkeskolereform, og jeg vil ønske for alle Danmarks
børn, at Ugeskemaet fremadrettet vil blive et implementeret omdrejningspunkt i den
danske folkeskole.

Pernille Roikjer
UCC-kursist

***

Jeg havde allerede læst bogen og arbejdet med Ugeskemaet i klassetrinnene 1., 4, 7. og 9. Men det var meget interessant at lytte til præsentationen og genopfriske nogle ting, som man har glemt igen (f.eks. at bruge klodserne mere konsekvent). Desuden var jeg meget optaget af idéen med indretningen af klasselokalet. Men desværre findes der kolleger, som tit er mod nye tiltag og det gør det så vanskeligt at omsætte det. Det var en stor fornøjelse selv at afprøve Ugeskemaet – det var motiverende at sætte kryds! 🙂

Kursist

***

Inklusion, skolereform, udvikling, egen praksis… Tiderne skifter og hvor står jeg, med alle mine gode intentioner og professionalisme.

Der er ingen matematikker i mit hoved eller den store innovative nytænker, så denne metode / dette redskab tager jeg imod med kyshånd.

Det virker tilgængeligt, logisk og endelig, endelig en der tænker ud-af-boksen & pædagogik før organisering & vi plejer! 🙂

Lotte la Cour
Frederiksværk Skole

***

Det har været lærerigt, og har givet mig blod på tanden til at turde lægge ansvaret hos eleverne.

Jeg tør gøre op med ”de gamle” værdier og nu tænke ud af boksen og ”slippe/løsne tøjlerne”. Jeg ved nu, at det kan lade sig gøre at tænke anderledes, og det er ikke bare ”røv-til-sæde-undervisning” i pæn indpakning.

Nu er jeg mere positiv og nærværende i min undervisning og eleverne er vilde med det.

Danielle Langhoff-Bertelsen
Stjernevejskolen

***

Jeg har oplevet en struktur, som kan være med til, at jeg som lærer kan nå omkring flere elever – og derved føle mindre ”dårlig samvittighed”.

Jeg har lært, at udbyttet hos eleverne ikke forsvinder, selvom jeg slipper ”styringen” og ”forsvinder” lidt ud af den centrale rolle som lærer og i stedet bliver mere coachende.

Jeg har fået en brugbar og meningsfyldt måde at lave ”elevplaner” på og at vi som skal, skal arbejde med vores måde at køre ”skole/hjemsamtaler” på.

Tina Breinholt
Stjernevejskolen

***

Spændende kursus med mange forskellige ideer.

Meget var kendt, og som jeg allerede gør, men der var også meget nyt – især den strukturerede form gjorde det hele mere overskueligt.

Lisbet Bergholt

***

UgeskemaRevolutionen giver stor mening at arbejde med i hverdagen. Det har givet plads til, at jeg har lært nye sider af mine elever at kende. Det giver overskud i hverdagen og er let og enkelt at gå til.

Kursusdeltager

***

 

Spændende tænkning omkring organisering af undervisningen i forhold til differentiering af undervisningen. God inspiration til igangsætning af Ugeskema.

Spændende med næste kursusgang med fokus på målsætningsarbejdet.

Kursusdeltager

***

Spændende med noget nyt men også ”gammelt”.

Har lyst til at prøve – kan se fordel med uv.differentiering og inklusion.

Har lyst til at gøre mere ud af indretning af klasselokalet.

Kursusdeltager
Rask Mølle skole

***

Jeg tror, at Ugeskemaet kan hjælpe os med at strukturere den længere skoledag. Systematisere undervisningsdifferentieringen og give den enkelte lærer mere tid til de elever, der har behov for det.

Gry Brandenburg
Øster Snede Skole

***

Jeg tror, at Ugeskemaet kan hjælpe både mig og eleverne med at synliggøre en lidt mere systematiseret skoledag. Differentiering af opgaverne bliver sat mere i system.

Flere af strukturerne fra CL kan indbygges i skemaet.

Bedre tid til at hjælpe enkelte elver efter behov.

Mere struktureret forberedelse.

Kursusdeltager
Øster Snede Skole

***

Meget inspirerende – har nu endnu flere ideer til at udvikle på denne måde at organisere + differentiere på, samt ikke mindst at arbejde mere inkluderende.

Majbritt Darling
Sundbyøster Skole

***

Inspirerende – øjenåbnende!!!

Men på det praktiske plan popper mange spørgsmål op – af de helt lavpraktiske.

Men jeg har lyst til at kreere Ugeskemaer efter at jeg har set Karinas gennemgang af samme. Jeg har lyst til at læse bogen, for at få svar på mange af mine spørgsmål.

Jeg kan se min 2. klasse og mig selv i Ugeskema-situationer – sammen med naboklassen, som mingelerer med hinanden.

Jeg ser allerede et lille kontor til min lille elev med særlige behov.

Tak for en inspirerende eftermiddag. Jeg tror nu, at der er lys forude i tunnelen – der kan godt være ro i en (indskolings)klasse 🙂

Ulla Mouritzen
Sundbyøster Skole

***

UgeskemaRevolutionen er en super god metode til at give eleverne mere frihed og medansvar i læringen. Det er en god inspiration til næste skoleår og blandingen mellem oplæg og praktisk gruppearbejde har givet en udmærket idé om Ugeskematanken.

Mikkel Knudsen
O.H. Bærentzens Fritidshjem
Forår 2014

***

Meget inspirerende kursusdag.

Har lyst til at gå i gang med det samme.

Kan se at Ugeskemaet vil give overblik og frigive tid.

Vil introducere Ugeskemaet fra børnenes skolestart i 0. klasse.

Bente Balle
Byskovskolen

***

Meget inspirerende bog og kursus.

Det var meget givende selv at få lov at arbejde med Ugeskema.

Jeg valgte at samarbejde med andre omkring opgaverne, hvilket gav nogle gode snakke, overvejelser og spørgsmål. Synes jeg fik svar på de spørgsmål der opstod for mig ved gennemlæsningen af bogen.

Jeg har klart fået mod på at arbejde på denne måde. Jeg har en 1. klasse/årgang, hvor jeg tænker, metoden vil være rigtig god at indføre. Jeg forestiller mig, at det kan give den ro, jeg savner i hverdagen. Ved at min kollega har det på samme måde, og vi synes begge, det er vigtigt at tænke anderledes i dagligdagen. Så dette har været en øjenåbner.

Kursusdeltager

***

Et inspirerende  – og tankevækkende koncept.

Dejligt med et ”værktøj” man kan bruge straks – med få justeringer.

Har fået lyst til at turde prøve at organisere min undervisning efter UgeskemaRevolutionen.

Christina Helt
Byskovskolen

***

De første tanker jeg fik, da vi blev præsenteret for UgeskemaRevolutionen var ”Halleluja”, det er vist for godt til at være sandt :-).

Jeg må indrømme, at jeg synes, at det har været meget inspirerende og vil foreslå skolens leder at få et indblik i dette redskab og få det implementeret i folkeskolen.

Da det er et værktøj barnet kan bruge til at arbejde i sit eget tempo og efter niveau. Hvilket er med til at udfordre børnene i deres nuzo (nærmeste udviklingszone). Lad os have fokus på ”kan” og ikke ”skal” og se det enkelte barns behov. Det vil skabe lyst og inspiration til udvikling.

I min optik er det et udviklende redskab som børnene, forældre, lærere, pædagoger og skolereformen kan profitere af og få skabt inklusionen.

UCC-kursist

***

 • Ugeskema er et brugbart redskab til at tænke undervisningsdifferentiering på.
 • Med en praksisorienteret tilgang gør det nemt at kaste sig ud i og afprøve uden at
  der skal radikale omvæltninger til.
 • Jeg har i løbet af disse 3 dage lært så meget, at jeg føler mig godt klædt på til at
  bruge det og introducere andre til den måde at undervise på.
 • For mig er det vigtigt og afgørende at arbejde inkluderende, anerkendende og
  nærværende, og Ugeskemaet giver absolut platform til at kunne det.

UCC-kursist

***

Håber alle tager godt imod! Jeg er i hvert fald motiveret og klar!

Kjeld Bonato
Gustav Johannsen Skolen

***

Inden kurset havde jeg informeret mig om UgeskemaRevolutionen på nettet (herunder også på FB) samt læst bogen. Mange tanker omkring min undervisning og denne for mig nye metode har beskæftiget mig i de sidste 10 dage.

Kurset i dag har yderligere sat tankerne i omdrejninger, så jeg har rigtig meget lyst til at gå i gang med Ugeskema i min undervisning.

Jeg håber, at vi på skolen kan blive enige om at vi implementerer Ugeskemaer i undervisningen på en sådan måde, så både vi lærere og elever kan følge med.

Det største indtryk som helt sikkert vil få afgørende betydning for min undervisning i fremtiden vil helt klart være, at jeg får opstillet både handlingsplan og mål for hver enkelt elev i samarbejde med dem.

Jeg er blevet meget inspireret af dig mhp. dit syn på at alle elever gerne vil lære og jeg går herfra med et smil på læberne og en glad indre fornemmelse.

Stephanie Graf
Duborg-Skolen

***

Et godt kursus. Veltilrettelagt. Praksisorienteret.

Kursusdeltager

***

Jeg oplever, at du bidrager med en række praksiseksempler, som er brugbare for deltagerne, samt en indstilling til børns samarbejdslyst og læringsengagement, der inspirerer til det daglige arbejde med børns læring.

Anitta Rohr Sæby Madsen

***

Et Columbus-æg, som er I god tråd med samarbejdsorienteret pædagogik som visuelt værktøj for barnet og den voksne.

En faldgrube for metoden kan være, at man forsøger at implementere Ugeskema i den nuværende struktur. Her tænker jeg især på, at frikvarter er dér hvor de fleste konflikter opstår → frikvarteret kan sagtens være en del af den fleksible ugeplan.

Thomas Gaarn
Hundested Skole

***

Det her Ugeskema er gaven til folkeskolen og et fantastisk arbejdsredskab til den kommende skolereform. Det giver en dag, hvor børnene er medstemmende og bliver udviklet & imødekommet der, hvor de er i deres udvikling.

Men undrer mig samtidig over, at dette redskab ikke er mere udbredt… jeg har i hvert fald ikke hørt om det.

Glæder mig til at arbejde med Ugeskema & håber at mine kolleger vil være imødekommende & samarbejdsvillige overfor metoden.

Kursist

***

Det har været rigtig godt og jeg ved det fungerer. Vi skal nu tilbage i klassen og indføre Ugeskema for 3.A+

Og så skal jeg bruge det efter sommerferien på min nye 1. klasse håber jeg.

Her hvor vi sidder og arbejder kan man se og høre arbejdsroen! 🙂

Karina hvor var det fedt at se dig igen og super godt at du får bredt dette gode redskab ud. Alt det bedste til dig.

Line Clausen
Magleblikskolen

***

Det har været super spændende og vi blev meget inspireret. Vi håber det er muligt at implementeret på vores skole.

Kan dog undre os meget at UgeskemaRevolutionen ikke er mere udbredt.

Gitte Koch

***

De materialer jeg bruger i undervisningen egner sig rigtig godt til Ugeskema.

Nu går jeg i gang, fordi jeg tror på, at det er den rigtige vej for alle mine elever.

Kursist

***

Supergodt kursus.

Meget brugbart i dagligdagen.

God energi hele dagen.

Herligt med noget der umiddelbart kan bruges.

Gitte og Karen
Frederiksværk Skole
Afd. Vinderød

***

Jeg synes, det har været brugbart.

Det har været inspirerende at få en praksisviden, der gør det muligt at nå flere af de krav, der er i lærerjobbet. Det er en tilfredsstillelse at opleve eleverne være mere motiveret.

Mikkel Aebeloe
Stjernevejskolen

***

Det har været interessant at få så mange input omkring at lave skole, undervisning og læringsrum. Dejlige at høre fra en praktiker. Der har undervejs været god og rig mulighed for at få stillet de relevante spørgsmål, samt få besvaret disse.

Kursist
Stjernevejskolen

***

Meget spændende og udbytterigt.

Som mangeårig lærer i indskolingen har kurset givet flere gode ideer til organisering af undervisningen mht. elevernes størst mulige udbytte af undervisningen.

Det vigtigste har været om:

 • Ugeplan/skema
 • Elevplan ”Aftale”
 • Organisering af skole-hjem-samtaler løbende over skoleåret.

Kursist

***

Fantastisk kursus! Jeg er vild med, at vi selv bliver udsat for arbejdsformen. Bare det at have friheden til at gå en tur, når der er brug for det, gør jo, at man kan arbejde endnu mere koncentreret med opgaverne. At mærk hvad eleverne nogenlunde kommer til at mærke NÅR de selv skal arbejde på denne måde, det er guld værd!

Selvom jeg i dag har arbejdet alene med opgaverne, har det været utrolig givtigt at sidde og reflektere over, hvordan jeg kan anvende ugeskemaet i mine fag og timer. Men endnu bedre bliver det, når man også kan få de helt store tanker om, hvad der kan ske, hvis hele ens skole valgte at indføre denne arbejdsform.

Jeg er vil med den tråd, der pludselig skabes mellem skolen og de arbejdsopgaver, der skal varetages i et job. Eleverne lærer at være selvkørende og tage ansvar, men jer er sikker på, at de også bliver mere nysgerrige og opsøgende overfor viden og læring.

Jeg har set det anvendt i praksis hos en kollega, og det virker! Så jeg er overbevist – jeg skal bare se at komme i gang!! 🙂

Alice Marie Andersen
Svaneke Friskole

***

 • Det tvinger mig til at se på min måde at undervise på, med nye øjne.
 • Det har fået mig til at ville prøve nogle nye ting af.

Kursusdeltager

***

UgeskemaRevolutionen har gjort stort indtryk på mig.

Jeg har fået nyt/mere mod på undervisningen efter dette kursus. Det har givet mig overblik, og jeg glæder mig oprigtigt til at starte det nye skoleår.

Karina har gjort det fantastisk med opbygningen af kurset, og det har været til stor gavn, at vi selv har haft ”fingrene i det”.

Ugeskema er helt sikkert noget, som vil blive brugt i min undervisning fremover.

Kursusdeltager

***

”6 timers kursus lige efter sommerferie – PUHA!” – havde jeg tænkt. Men timerne er fløjet af sted med introduktion og indledende øvelser og cases.

UgeskemaRevolutionen indeholder mange elementer fra den undervisning, som jeg allerede agerer i og tilrettelægger, men nu på en mere struktureret og skematiseret måde – samtidig med den virker mere fri.

Kurset har været meget inspirerende – og dejligt med den megen praksis, hvor man får hands-on på skemaerne.

Jeg ser frem til, at skolen forhåbentlig får råd til og prioriterer det næste kursus om personlig målsætning og handleplaner.

Kursusdeltager
Lilleåskolen

***

Ved at bruge Ugeskema vil jeg kunne frigøre meget tid til at komme omkring de enkelte børn både til hjælp, vejledning, målfastsættelse og evaluering og hvordan den enkelte skal komme videre. Børnene bliver aktive og tager medansvar for deres egen læring. Børnene er med til at bestemme mere over deres egen læring, hvilke tempo og med hvem. Indretningen af klasselokalet som et læringssted og ikke kun et være/opholdssted.

Kursusdeltager

***

Jeg fandt nøglen til, hvordan jeg kan styre, at alle ikke skal lave lige meget. Og nogle lave mere. Gør det lidt nemmere at ”huske” at få andet end bare ”bogen” med.

Mulighed for at køre hvert fag for sig.

Kursusdeltager

***

Relevant!
Praksisorienteret!

Indretning klasseværelse – dejlig inspiration/hjælp.

Kursusdeltager

***

Jeg var på forhånd bekendt med, og har arbejdet med Ugeskema. Kurset var en rigtig god motivation til at arbejde endnu mere med Ugeskemaet. Det gav blod på tanden og en del ny inspiration og ideer.

Karina har en positiv og god indgangsvinkel til mange af de problemstillinger/udfordringer, vi står over for og bidrog med konstruktive løsningsforslag.

Kursusdeltager
Stoholm Skole

***

Godt at få bogen/teorien bag UgeskemaRevolutionen gennemgået og med relation til praksis.

Skønt at møde et menneske, der er engageret og brænder for at undervise, og samtidig forstår, hvad det er for udfordringer en skolehverdag rummer og som kan formidle brugbare/anvendelige løsninger! 🙂

Glæder mig til at prøve selv og føler mig efter i dag godt klædt på!

Kursusdeltager

***

Vi har, på skolen, elever med markante udfordringer. Jeg er overbevist om, at denne arbejdsform kan afhjælpe de fleste.

Det er tydeligt for mig, at jeg sidder med håndtaget, der kan skrue op eller ned for børnenes udbytte af undervisningen.

Hvis jeg er konsekvent, kan det lykkes.

Jeg har før indført ”børnestavning” med succes, og dette er for mig næste skridt.

Jeg er ret tændt på opgaven.

Per Damgaard
Østre Skole

***

Det har været en lærerig og veltilrettelagt kursusdag, – gode input, interessante fortællinger og god forplejning. Idet jeg har læst bogen og arbejdet en smule med Ugeskema allerede, var der rigtig meget kendt stof – noget var godt at få repeteret, og andet satte sig lidt bedre fast ved gentagelsens effekt.

Da jeg er uden for folkeskoleregi, havde jeg håbet at møde lærere, der ligesom mig, underviser i sprogfag. Så heldig var jeg desværre ikke. Til gengæld fik jeg rigtig meget god og relevant hjælp af Karina, der var opmærksom på mit behov.

Tak for et godt kursus.

Kursusdeltager

***

Jeg kom til kurset med tvivl på at muligheden for at bruge Ugeskema egentlig var til stede for mig i min stilling som pædagog, men lysten til at lære var dog stadig fuldt ud til stede. I løbet af kurset er jeg blevet mere og mere opmærksom på, hvordan jeg vil kunne arbejde med UgeskemaRevolutionen i forhold til mine opgaver med bevægelse, understøttende undervisning samt lektiecafé.

Samtidig har jeg en idé om, at jeg vil kunne bidrage positivt i arbejdet som lærerne udfører i forbindelse med at tilrettelægge Ugeskema i fagene.

Jeg går fra kurset med en god portion gå-på-mod og en plan for, hvordan jeg vil prøve at implementere UgeskemaRevolutionen i mit daglige virke og der igennem arbejde mere struktureret og målorienteret med UU, bevægelse og generel trivsel for børnene i min klasse.

Charlotte Andersen
Kongerslev Skole

Find et kursus nær mig Få kursus på skolen

Du har mulighed for se flere evalueringer:


Læs mere om kurserne

Ønsker du et kursus på skolen/kommunen
Tilmelding til åbne kurser