UgeskemaRevolutionen klodser til Undervisningsdifferentiering

4 simple skridt – Kom nemt i gang med Ugeskema

Klasseledelse Tips og ideer

Med 4 simple skridt er du nemt i gang med Ugeskema.

1. Du tager det undervisningsmateriale, du har planlagt til næste uge
2. Downloader Ugeskemaskabelonen
3. Indsætter navne og opgaver
4. Fremskaffer træklodser + sandpapir

Nu er du klar til uge 1 med Ugeskema 😊

Få succes fra start

Den nemmeste vej til at komme godt i gang og få succes fra start er ved at indføre Ugeskemaet sammen med kammerathjælp og klodser.

Værktøjer til succes med UgeskemaRevolutionen

De første par uger fylder du opgaver på Ugeskemaet, der er så overskuelige for eleverne, at de stort set ikke behøver din hjælp til det faglige. Der kan sagtens være mange opgaver, for det giver eleverne en reel valgmulighed – og det er valgmuligheden, eleverne motiveres af.

Læs mere om varieret skoledag

Det frigiver din tid til at få rammerne for undervisningen på plads

Det simple Ugeskema i de første par uger frigiver din tid til at få rammerne for undervisningen på plads – altså at eleverne hjælper hinanden, bevæger sig roligt rundt og at de hvisker. Her er det vigtigt, at du er meget konsekvent.

UgeskemaRevolutionen klodser

I indkøringsperioden plejer jeg at spørge “Hvem har du talt med af dine kammerater”, når jeg kommer hen til et barn, der har sat sin navneklods op på tavlekanten. Hvis eleven har glemt det, siger jeg: “Hvis du stadig har brug for min hjælp, når du har talt med en kammerat, så sætter du bare klodsen op igen, så skal jeg nok hjælpe dig.” I løbet af et par uger har du elever, der gør det rigtige – altså hjælper hinanden.

Hvem har du talt med af dine kammerater?

Når du introducerer Ugeskemaet, er det vigtigt, at du også fortæller, hvad eleverne må lave, når de er færdige. Det kan for eksempel være læse, individuel arbejdsbog, faglige spil, skrive sin egen bog, læseteater eller andre faglige opgaver. På den måde ved eleverne hele tiden, hvad de skal, og du kan opretholde roen.

Efter et par uger har du så stort indblik i dine elever, at undervisningsdifferentiering bliver en naturlig og integreret del af din undervisning. Jeg plejer at forklare eleverne, at de kun skal lave det, der giver udbytte – derfor er der grå og sorte felter på Ugeskemaet.

Jo flere timer, jo hurtigere effekt

Mine klasser arbejder med Ugeskema i omkring 80-90% af undervisningstiden. Når du lige fra start bruger en stor andel af undervisningen på at arbejde med Ugeskema, bliver eleverne meget hurtigt fortrolige med arbejdsformen – jo flere timer, jo hurtigere kan eleverne det.

Du kan helt gratis læse første kapitel af bogen Få ro, trivsel og overskud i lyset af folkeskolereformen

Få alle redskaberne til at komme godt i gang på kurset Skab overskud i hverdagen med UgeskemaRevolutionen.

Tagged