Forældre-orientering

Kære forældre

Ugeskema er en udbytterig og velafprøvet måde at undervise på, hvor det bliver muligt at tilgodese netop dit barns behov. Det kan lade sig gøre at udfordre det enkelte barn dér, hvor han/hun er i sin faglige, personlige og sociale udvikling. Det betyder, at dit barn – og hele klassen – kan blive så dygtig som muligt.

orientering til forældre

I medierne bliver der talt meget om undervisningsdifferentiering og inklusion. Det fremgår igen og igen, at det umuligt lader sig gøre i folkeskolen, og at det går ud over alle de andre børn, når børn med særlige behov skal inkluderes. Men inklusion behøver ikke at være en utopi – med UgeskemaRevolutionen kan det lade sig gøre i praksis.

Faktisk er det en enorm gevinst for en klasse at have elever med særlige behov inkluderet. Det betyder nemlig, at dit barn får en helt unik forståelse for, at vi alle er forskellige og har forskellige behov. Eleverne lærer at tage hensyn til hinanden.

”Jeg synes, hele undervisningsformen har været fantastisk, fordi den differentierede undervisning giver mulighed for at få forskellige faglige niveauer med. Det er også godt, at der har været struktur i de sociale relationer, fordi det lærer dem at omgås hinanden på en måde, som er med til at gøre dem rummelige.”

Forælder til elev fra 2. klasse

Undervisningen bliver selvfølgelig tilrettelagt, så den også imødekommer dit barns behov. Det kan nemlig lade sig gøre at tilpasse Ugeskemaet til hver enkelt elev – altså undervisningsdifferentiering.

En ny skole

Vi har alle en mening om folkeskolen, og vi husker alle de gode og dårlige lærere fra vores egen skoletid. Tænk over, hvad der gjorde forskellen? Den gode lærer havde spændende emner og en underholdende tilgang til formidling af viden, og vi vidste, at når der skulle arbejdes, var der ro. Men det er en anden tid nu. Læreren skal ikke kun være entertainer eller formidler. Læreren skal være leder af elevernes læring.

En leder kan ikke gøre alt arbejdet alene – det skal uddelegeres. En god leder viser sine medarbejdere – her eleverne – den tillid, at når der er udstukket en retning, og opgaverne er fordelt, så bliver de løst. Læreren følger den enkelte elev. Det er der god tid til, mens klassen arbejder med Ugeskema.

Ugeskema

Ugeskemaet går kort fortalt ud på, at alle de opgaver eleverne skal lave i løbet af ugen, står i et afkrydsningsskema. I begyndelsen er opgaverne ens for alle, men ret hurtigt kan skemaet bruges til at differentiere, så der er forskel på, hvilke opgaver eleverne skal løse.

Nogle børn aoverblik over eleverrbejder hurtigt, andre er mere grundige, og børn med særlige behov kan tilgodeses. Selvom den faglige spredning er stor, kan det lade sig gøre at imødekomme både dem med faglige udfordringer og de dygtigste elever. Alle børn bliver udfordret på deres niveau.

Når klassen arbejder med Ugeskema, vælger eleverne selv, i hvilken rækkefølge de løser opgaverne i løbet af ugen. De vælger også selv, hvor de arbejder, og hvem de arbejder sammen med. Det er altså ikke et spørgsmål, om de løser opgaverne – udelukkende et spørgsmål om i hvilken rækkefølge. At eleverne må vælge selv giver dem en enorm følelse af frihed.

 

TV2 Østjylland har lavet denne reportage, hvor det traditionelle skoleskema er skiftet ud med Ugeskema.

Kammerathjælp og klodser

sød ide til dimissionsfesten

Barnet skal ikke sidde inaktivt og vente på, at læreren kommer forbi og svarer på spørgsmål. Alle ved hele tiden, hvad de skal, og hvad der forventes af dem. Det giver ro. Samtidig styrker det de sociale relationer i klassen – her hjælper vi hinanden. I forhold til dit barns læring giver det forståelse på et højere niveau, når han/hun er i stand til at forklare en opgave til en kammerat. Er der behov for at tale med læreren, sætter eleven sin klods op ved tavlekanten.

Bevægelse

Bevægelse i undervisningenEleverne oplever den frihed, at de kan bevæge sig rundt i Ugeskema-timerne, hvis de viser det hensyn ikke at forstyrre kammeraterne. De skal lære at hviske og liste.

Har dit barn brug for en pause i løbet af dagen, er det i orden at gå ud og løbe, sjippe eller lege. Bevægelse er nemlig også en opgave på Ugeskemaet. Børnene holder en pause i løbet af dagen, når de har brug for det. Det betyder også, at når eleverne arbejder, så arbejder de koncentreret.

Ingen lektier

Der er ingen lektier, men eleverne må gerne tage opgaver fra Ugeskemaet med hjem. Du vil måske tænke, hvordan vi sikrer, at børnene lærer det, de skal, når der ikke længere er lektier. Faktisk viser det sig, at eleverne laver langt mere, end lærerne ville have givet dem for af lektier – bare fordi de har lyst. Det gælder også i 7. klasse, hvor det normalt er allersværest at få eleverne til at arbejde.

Alle elever har individuelt materiale, som de må lave lige så meget i, som de overhovedet har lyst til. Skulle det vise sig, at dit barn ikke arbejder tilstrækkeligt på frivillig basis, laver lærerne aftaler med dit barn om, hvor meget han/hun skal lave.

Selvom eleverne ikke har lektier for, har skolen en forventning om, at alle børn læser 20 minutter hjemme hver dag.

Rart og hjemligt

Du kan opleve, at dit barns klasselokale er indrettet helt anderledes, end dengang du selv gik i skole. Der virker rart og hjemligt med sofaer, sækkepuder og masser af planter. Måske har dit barn fået sin plads på en madras. Det forholder sig nemlig sådan, at alle elever har en fast plads, hvor de starter og slutter dagen. Det er kun kort tid hver dag, børnene tilbringer på denne plads. Resten af dagen sidder dit barn, hvor det giver mening i forhold til det, han/hun laver.

Du undrer dig måske over, om det virkelig kan være rigtigt, at dit barn skal sidde med ryggen til tavlen. Størstedelen af tiden har eleverne ikke brug for at kunne se tavlen – de arbejder med Ugeskema. En gang om ugen får klassen forklaret det nye, de skal lære. Mens lærerne gennemgår noget fælles for klassen, sidder eleverne foran tavlen, så alle kan se.

Læringsmål

Individuelle læringsmål og reflektion over egen læring skaber dygtige eleverNår klassen arbejder med Ugeskema, får lærerne frigjort tid til at tale med hvert enkelt elev. Det betyder, at du naturligvis bliver kontaktet, hvis der er særlige forhold omkring dit barn.

Inden skole/hjem-samtalerne opstiller lærerne mål, handleplaner og succeskriterier sammen med dit barn. Denne elevaftale vil være udgangspunkt for skole/hjem-samtalen.

Ny forældrerolle

Indførelsen af UgeskemaRevolutionen betyder, at din rolle som forælder til et skolebarn ændrer sig. Det vigtigste, du kan gøre, er at vise dit barn tillid. Tillid til at han/hun selv er i stand til at vælge. Du kan måske være bekymret for, om dit barn fortrinsvis vælger det fag og de opgaver, barnet har mest lyst til. Det er ikke tilfældet. Dit barn skal løse alle de opgaver, lærerne har sat på Ugeskemaet til ham/hende. Læreren følger op og er i løbende dialog med dit barn.

Som forælder vil du muligvis opleve et ønske om at kunne se Ugeskemaet på Aula, så du kan sikre, at dit barn tilrettelægger sin tid på en god måde. Der sker nemt det, at I som forældre – i den allerbedste mening – overtager ansvaret. Det betyder, at det let spænder ben for det overordnede mål, hvis Ugeskemaet bliver sendt til jer forældre. Det er eleverne, der skal lære at tage ansvar. Vores erfaring viser, at dit barn hurtigt vil lære at planlægge og tage ansvar, når han/hun får lov at øve sig.

Fagligt niveau i top

Undervejs i skoleforløbet går børnene fra at være elever til at blive studerende, der gør det rigtige af egen drift. Deres udvikling er helt i top – både fagligt, personligt og socialt.

Velkommen til en skole hvor eleverne bevarer deres lyst til at lære, og hvor det bliver muligt at skabe en skole med overskud til alle.

Mere info

Læs artiklen fra Bladet Skolebørn: Ugeskemaet der får eleverne til at glæde sig

Er du forælder til en elev i udskolingen, kan du have glæde af at se, hvad de unge selv siger:
Tillid til unge – UgeskemaRevolutionen på TV2 Øst

Her kan du se, hvad forældre og elever mener om at arbejde med UgeskemaRevolutionen:
https://ugeskemarevolutionen.dk/undersogelser/

Har du fået lyst til at vide mere, ligger der små videoer til inspiration på https://ugeskemarevolutionen.dk/videoer/