Tak for din bestilling af e‑bog og nyhedsbrev

Jeg sen­der et link til dig, så du kan down­lo­a­de bogen. Ofte kom­mer bogen i løbet af et par minut­ter, men jeg har ople­vet, at der kan gå op til en time, før du mod­ta­ger mai­len. Hvis du bru­ger ven­te­ti­den på at til­fø­je info@UgeskemaRevolutionen.dk til din adres­se­bog, så und­går du, at bogen hav­ner som prom­ove­rin­ger eller lige­frem i din spam-map­pe.

Hvis du ikke mod­ta­ger en mail? — Ja, så er der gået noget galt.

Fejl­en er med al sand­syn­lig­hed vores. Hvis du sen­der en besked med alle oplys­nin­ger­ne fra til­mel­dings­si­den, så hjæl­per vi dig vide­re 🙂

Inden du skri­ver, så kan du even­tu­elt selv tjek­ke om

  • mai­len fra os er hav­net i prom­ove­rin­ger eller spam-map­pen
  • den er et par minut­ter for­sin­ket
  • du skrev den rig­ti­ge mailadres­se

Send besked

Man­ge hil­se­ner

Kari­na Wint­her
Uge­ske­ma­Re­vo­lu­tio­nen
UgeskemaRevolutionen logo