Om os

Karina Winther, UgeskemaRevolutionen

Om os: Karina Winther
AKT-Lærer
Forfatter
Kursus- og foredragsholder

Karina Winther har som klasselærer med op til 28 elever i klassen udviklet og indført Ugeskemaet i alle sine klasser og har haft elever med særlige behov inkluderet – også før inklusion blev et modeord. Hun har lang erfaring med specialpædagogisk bistand, herunder specialundervisning og forebyggende indsats.

Som AKT-lærer og konsulent har hun vejledt kolleger i forbindelse implementeringen af Ugeskema i mange klasser. Karina har opbygget og udviklet AKT-funktionen (Adfærd-Kontakt-Trivsel) på to skoler.
I 2010 medvirkede hun i Furesø Kommunes film om inklusion.

 

Konflikthåndtering via mediation har gennem mange år været er en integreret del af hendes arbejde, hvor hun jævnligt har undervist klasser i at håndtere konflikter.

Karina er gæstelærer på Professionshøjskolen UCC i København, hvor hun blandt andet underviser på kurser om inklusionspædagogik og klasseledelse – og hun er med til at uddanne vores kommende AKT-lærere.

Karina holder kurser rundt på landets skoler om, hvordan vi I PRAKSIS kan skabe en folkeskole med overskud til alle.

Historie
Som nyuddannet lærer kunne Karina Winther ikke finde praktiske anvisninger på, hvordan hun kunne undervisningsdifferentiere og inkludere alle børn. Derfor opfandt hun sit eget system: UgeskemaRevolutionen.

Gennem sit job som AKT-lærer har hun haft mulighed for at implementere sit Ugeskema i mange andre klasser på skolen. Efterhånden har denne undervisningsform bredt sig til hele landet, og nu er der mange steder, hvor hele skolen arbejder på denne måde.

Det er derfor et velafprøvet system, der i al sin enkelthed handler om en ny måde at organisere undervisningen på – en organiseringsform hvor det lader sig gøre at undervisningsdifferentiere og inkludere elever med særlige behov.

Undervisningsformen giver overskud til alle – både elever og lærere.

RUL NEDAD…
10000 facebook likes