Om os

Karina Winther, UgeskemaRevolutionen
Karina Winther
AKT-lærer
Forfatter
Kursus- og foredragsholder

Bag UgeskemaRevolutionen står Karina Winther, uddannet folkeskolelærer, AKT-lærer (Adfærd, Kontakt og Trivsel), gæstelærer på Professionshøjskolen UCC i København og forfatter til flere bøger. Siden 2012 har hun undervist i UgeskemaRevolutionen på mange kurser over hele landet, på Færøerne og i Grønland med meget positive evalueringer og tilbagemeldinger.

Undervisningsmetoden bygger på anerkendt teoretisk viden og forskning, men er udviklet i skolen – så det virker i praksis.

Hvad er UgeskemaRevolutionen?

UgeskemaRevolutionen er både et planlægningsredskab for læreren og en måde at organisere undervisningen på:

 • Et differentieret afkrydsningsskema med ugens opgaver
 • Kort faglig introduktion fra læreren
 • Eleverne vælger selv rækkefølge, samarbejdspartnere og hvor de vil arbejde.

Medbestemmelsen giver eleverne en stor følelse af frihed, hvilket har indflydelse på deres lyst til at lære, søge viden og deltage i undervisningen.

Læreren får mulighed for at tage hensyn til alle elevers niveau, behov og læringsstile. Det skaber ro i klassen og tid til de elever, der har særlige behov. Med andre ord:

 • Undervisningsdifferentiering
 • Klasseledelse
 • Inklusion i praksis

… Og vi ved, at det virker.

Faktaboks

I forbindelse med deltagelse i et EU-finansieret projekt, har vi gennemført en spørgeskemaundersøgelse blandt de lærere,
der har deltaget i vores kurser og som underviser efter UgeskemaRevolutionens principper.

De peger på følgende resultater og fordele:

 • Bedre mulighed for at undervisningsdifferentiere
 • Større ro i klassen og fordybelse til læring samt højere fagligt udbytte
 • Bedre elevtrivsel og -inddragelse
 • Succes med inklusion af elever med faglige og sociale udfordringer samt diagnoser
 • Varieret skoledag og mere bevægelse
 • Lærerforberedelsen bliver lettere og det personlige overskud øges