Få elevernes mål aktive i hverdagen

Redskaber til målstyret undervisningKunne du tænke dig at få top-motiverede elever?

Den coachende elevsamtale skaber en motiverende vej med nærværende mål. Du får redskaber til at inddrage hver enkelt elev i arbejdet med individuelle læringsmål – både faglige, personlige og sociale mål – og du vil opleve, hvordan de individuelle mål kan blive en gave fremfor en byrde.

 

Du bliver i stand til at lave elevplaner/elevaftaler sammen med barnet og bruge dem som afsæt for yderligere undervisningsdifferentiering. Målsamtaler, elevaftaler (elevplaner) og skole/hjem-samtaler bliver en fuldstændigt integreret del af hverdagen, hvor du udjævner arbejdsbyrden – og bevarer dit overskud.

 

Få et boost med den coachende målsamtale i PRAKSIS

Få elevernes engagement til at blomstre – og oplev, hvordan det letter din dagligdag

Få svar på alle spørgsmål, der er opstået siden sidst

 

Umiddelbart efter kurset er du klar til at inddrage eleverne, så de tager (med)ansvar for deres egen læring. Eleverne lærer at reflektere, og læringseffekten kommer helt i top. Samtidig bliver det muligt for dig at skabe en hverdag med endnu mere overskud.

Dejligt, at det er så konkret – lige til at gå til 🙂

Mine oplæg er fyldt med eksempler fra praksis, som gør, at du som lærer/pædagog kan genkende din egen situation og se muligheder for en hverdag, hvor det kan lade sig gøre at tilgodese alle elevers behov – og samtidig bevare dit eget overskud. Undervejs i kurset kommer du til at arbejde med din egen praksis, så vi går fra teori til handling og implementering.

UgeskemaRevolutionen Kursus Aktive mål

Få redskaber til:

Den coachende målsamtale
Målstyret undervisning

Læringsmål vs. resultatmål
Elevernes individuelle mål og handleplaner

Aftalt rolle til forældrene
Elevplaner/aftaler
i PRAKSIS

 

Deltagere: Lærere, pædagoger, skoleledere og PPR
Forudsætninger: Kurset Skab overskud i hverdagen med UgeskemaRevolutionen

Ønske om kurser til skoler/kommuner
Tilmelding til åbne kurser

Læs mere om kurset – Skab overskud i hverdagen

Tidligere kursister fortæller:

Har lært, at tingene ikke skal gøres sværere, end de er.

***

Muligt at nå flere af de krav, der er i lærerjobbet

Det har været inspirerende at få en praksisviden, der gør det muligt at nå flere af de krav, der er i lærerjobbet. Det er en tilfredsstillelse at opleve eleverne være mere motiverede.

***
sol og overskud

Jeg syntes det har været en opløftende og lærerig kursusdag.

Nu har vi været i gang med Ugeskemaet og har fået masser af gode erfaringer og derfor giver det mening at grave dybere og komme i gang med at sætte læringsmål og lave aftale med de enkelte elever.

Jeg har arbejdet med Ugeskema i en 1. klasse gennem et halvt år, og det har været en af de største positive forandringer i mine lærer-år. 

Du kan læse flere kursusevalueringer