Bestil “På forkant”

NyhedsbrevBestilling af e‑bogen ”På forkant”

Mod­tag e‑bogen ”På for­kant” uden anden inve­ste­ring end dit navn, din e‑mail og et tryk på knap­pen.

Udfyld også, om du under­vi­ser i ind­sko­lin­gen, på mel­lem­trin­net eller i udsko­lin­gen, så jeg kan sen­de den rig­ti­ge udga­ve af bogen til dig.

Som en ekstra BONUS får du også frem­over mit pæda­go­gi­ske nyheds­brev med end­nu mere inspira­tion og nye­ste viden om under­vis­nings­dif­fe­ren­ti­e­ring, inklu­sion og klas­se­le­del­se i PRAKSIS.

Uge­ske­ma­Re­vo­lu­tio­nen for­sik­rer:
Det er klart, at du altid kan afmel­de dig nyheds­bre­vet – og end­nu mere klart, at jeg aldrig kun­ne fin­de på at give din mailadres­se vide­re.

Bekræft din mail:
Om få minut­ter vil du mod­ta­ge en mail, hvor du skal bekræf­te til­mel­din­gen. Se ven­ligst i alle dine mail-fol­de­re, da mai­len måske er kate­go­ri­se­ret som pro­mo­tion eller lige­frem spam.