Varieret skoledag og understøttende undervisning

Varieret skoledag

Du kan nemt skabe en varieret skoledag, når du tilrettelægger en stor del af elevernes skoledag med UgeskemaRevolutionen. Du skaber variationen inden for Ugeskemaets rammer.  Mine elever arbejder med Ugeskema det meste af dagen. Eleverne kan veksle mellem opgaver fra forskellige fag og mellem opgaver med forskellig grad af fysisk aktivitet. Du skaber variationen inden […]

Læs mere ...
Skole med overskud til alle

På jagt efter en ny måde at undervise på

Lærerne på Mønsted og Sparkær skoler skal væk fra tavle-undervisningen og i stedet lære fra sig efter et nyt Ugeskemakoncept. Den pædagogiske leder på Sparkær Skole, Jens Johansen, påpegede, at skolereformen og fokus på individuelle færdigheder hos eleverne generelt sammen med inklusionstanken gør, at man bliver nødt til at tænke nye tanker omkring undervisningen. Skolen […]

Læs mere ...