Få ro, trivsel og overskud i skolehverdagen Få ro, trivsel og overskud i skolehverdagen

Bladet Skolestart anmelder …

Boganmeldelse Børnehaveklasse Nyheder Omtale

Flot anmel­del­se i bla­det Sko­lestart 😊

”En fan­ta­stisk, spæn­den­de og inspi­re­ren­de bog.”

Få ro, trivsel og overskud i skolehverdagen

Bogen hen­ven­der sig til alle lære­re, uan­set hvil­ken fag­kom­bi­na­tion man har. De fle­ste idéer kan benyt­tes på alle årgan­ge. Der er god inspira­tion at hen­te til plan­læg­ning på alle klas­se­trin. En fan­ta­stisk, spæn­den­de og inspi­re­ren­de bog. […] Bogen bug­ner af nye red­ska­ber, der løf­ter din under­vis­ning til nye høj­der.

Her kan du læse hele anmel­del­sen om få sekun­der … (ven­ter du læn­ge­re, så opda­ter siden)

Loader Loa­ding…
EAD Logo Taking too long?

Reload Relo­ad docu­ment
| Open Open in new tab

Se mere om bogen og køb den her

Køb bogen