tillid til eleverne

UgeskemaRevolutionen skaber muligheder

Erfaringer Inklusion Klasseledelse Omtale Undervisningsdifferentiering

overblik over elever

”Metoden skaber ifølge skolerne mulighed for at arbejde med undervisningsdifferentiering, inklusion og klasseledelse.” Sådan skriver EVA om UgeskemaRevolutionen i sin nyeste rapport.

UgeskemaRevolutionen er en forholdsvis ny måde at organisere undervisningen på, hvor det bliver muligt at undervisningsdifferentiere og inkludere elever med særlige behov. Eleverne bevarer deres lyst til at lære, og det bliver muligt at skabe en skole med overskud til alle.

Vil du have det hurtige overblik over UgeskemaRevolutionen, finder du det her i vores
orientering til forældre.

Evidens og det, der virker

Jeg bliver indimellem spurgt om evidens. Jeg bliver rigtig glad over, at så mange skoler har delt deres viden med EVA om, at UgeskemaRevolutionen fungerer i dagligdagen på skolen.

Metoden skaber ifølge skolerne mulighed for at arbejde med undervisningsdifferentiering, inklusion og klasseledelse.

Rapporten kortlægger den pædagogiske praksis i indskolingen, men der er tilsvarende gode tilbagemeldinger fra mellemtrin, udskoling, 10. klassecentre og gymnasiet. Lærere fra 2-sprogsundervisningen og specialklasser fortæller, hvordan det også gør en forskel for deres elever.

Du kan læse hele rapporten – eller bare s. 16 om UgeskemaRevolutionen  😉

orientering til forældreI forbindelse med udgivelsen af bogen ”Folkeskole med overskud til alle” udsendte vi et spørgeskema til forældrene i en 2. klasse, der havde arbejdet med UgeskemaRevolutionen. Eleverne udtrykte også deres mening.

Du kan se begge undersøgelser. 

Efter kun ét år med Ugeskema er det faglige niveau steget markant. Anja fortæller, hvordan karaktererne i klassen steg fra 02 og 4 i starten af skoleåret til 7 – ja, til afgangsprøven i dansk fik hele 16 ud af 26 elever i klassen endda 10 eller 12, og klassen endte med et snit på 8,9.

Fagligt niveau er steget markant

Du kan læse artiklen og se videoen med Anja.

Inklusion i en lang og varieret skoledag

Varieret skoledag og understøttende undervisning

Inklusion kan faktisk godt lade sig gøre i en lang og varieret skoledag. Alle børn – også børn med særlige behov – får mulighed for at navigere, når klassen arbejder med Ugeskema. Her er det nemlig eleverne, der selv vælger graden af variation henover ugen.

 

Du kan læse mere om varieret skoledag.

Trivsel i højsædet

Eleverne oplever at have indflydelse på deres dag, hvor de selv tilrettelægger i hvilken rækkefølge de løser opgaverne, hvor de sidder henne, og hvem de arbejder sammen med. Det giver dem en enorm følelse af frihed og resulterer i engagerede, motiverede og ansvarlige elever.

Kammerathjælp før voksenhjælp er et vigtigt element. Det styrker fællesskabsfølelsen i klassen, når det er en helt naturlig del af hverdagen, at eleverne samarbejder og hjælper hinanden.

Alt det overskud – kan det nu også passe

Jeg har lyst til at vise dig, hvilke erfaringer lærere og pædagoger har gjort sig med at føre UgeskemaRevolutionen ud i livet i deres praktiske hverdag på skolen.

Her kan du læse mere:

Kan det nu også passe med alt det overskud

Fra “træt med træt på” til overskud på 3 uger