10.000 likes Facebook

10.000 likes på Facebook

Nyheder

Yes 10.000 facebook likes Vi har run­det 10.000 likes på Face­book! Det gør mig vildt glad, at så man­ge lære­re og pæda­go­ger er med til at ska­be en sko­le med over­skud til alle.

Det skal fejres med en tur ned ad memory lane… RUL NEDAD…
10000 facebook likes