Kursustilmelding

Efter­ud­dan­nel­se lærer — kur­ser om under­vis­nings­dif­fe­ren­ti­e­ring, inklu­sion og klas­se­le­del­se i prak­sis.

På den­ne side kan du til­mel­de dig Uge­ske­ma­Re­vo­lu­tio­nens kur­ser. Ønsker du kur­sus på jeres sko­le, vil vi bede dig om at skri­ve til os via kon­takt­si­den.

Mid­del­fart
Sto­re Lan­de­vej 92, 5592 Ejby
Køben­havn
Kir­ke Vær­lø­se­vej 34, 3500 Vær­lø­se
Modul 1: 20. febru­ar 2024 kl. 10–15.30 29. febru­ar 2024 kl. 10–15.30
Modul 2: 18. april 2024 onli­ne 1½ time
Modul 3: 7. maj 2024 kl. 10–15.30 2. maj 2024 kl. 10–15.30
Modul 4: 4. juni 2024 onli­ne 1½ time

Læs mere om kur­sus­for­lø­bet

Til­meld dig:
Den nor­ma­le pris for hele kur­sus­for­lø­bet er 5.000 (eks­kl. moms) pr. per­son.

I kur­suspri­sen ind­går kaffe/te, kage og skøn frokost samt alle kur­sus­ma­te­ri­a­ler.

Der er gode par­ke­rings­mu­lig­he­der.

Du kan beta­le med ban­ko­ver­før­sel eller EAN.