Kategori: Understøttende undervisning

Understøttende undervisning er integreret i Ugeskema

Understøttende undervisning er ikke et fag i skolen. Aktiviteter, der understøtter den faglige læring, indgår på Ugeskemaet på lige fod med boglige aktiviteter…

Lektiecafé, understøttende undervisning og bevægelse

Her kan du finde inspiration til organisering af lektiecafé, understøttende undervisning og bevægelse i undervisningen, når du arbejder med UgeskemaRevolutionen. Jeg vil anbefale, at du bygger aktiviteterne fra den understøttende undervisning ind i Ugeskemaet sammen med de boglige opgaver. På den måde får eleverne et Ugeskema, der er fyldt med mange opgavetyper og forskellige måder… Læs mere »