UgeskemaRevolutionen Piktogrammer

Billedstøttet kommunikation — piktogrammer i massevis

Tips og ideer

Piktogrammer i massevis

Billedstøttet kommunikationJeg faldt lige over en hjem­mesi­de med omkring 30.000 gra­tis pik­to­gram­mer.

Tog mod til mig og instal­le­re­de pro­gram­met. Det er ellers ikke noget, jeg ple­jer at gøre. Det gik super nemt, og i løbet af par minut­ter hav­de jeg adgang til bil­led­sym­bo­ler af teg­ne­tre­kan­ter, elek­tri­ci­tet, at tæn­ke, gym­na­stik og en hel mas­se andet. Tænk­te, at jeg lige vil­le dele siden med jer.

Bil­led­støt­tet kom­mu­ni­ka­tion

 

Vil du læse fle­re tips og ide­er?