UgeskemaRevolutionen sikrer differentiering og inklusion i skolen

Ny undersøgelse: Ugeskema sikrer differentiering og inklusion i skolen

Erfaringer Inklusion Nyheder Omtale Undervisningsdifferentiering

Arti­kel i Poli­ti­ken, Den moder­ne grund­sko­le …

UgeskemaRevolutionen sikrer differentiering og inklusion i skolen

Under­sø­gel­se blandt bru­ge­re af Uge­ske­ma­Re­vo­lu­tio­nen viser, at under­vis­nings­me­to­den under­støt­ter lærer­nes arbej­de med imple­men­te­ring af fol­ke­sko­lere­for­mens mål og ambi­tio­ner. Iføl­ge spør­ge­ske­maun­der­sø­gel­sen sik­rer Uge­ske­ma­Re­vo­lu­tio­nen bl.a., at alle ele­ver bli­ver udfor­dret på deres eget niveau.

Som det frem­går af artik­len, viser under­sø­gel­sen, at jo mere kon­se­kvent Uge­ske­ma­Re­vo­lu­tio­nen er imple­men­te­ret og jo høje­re andel af under­vis­ning­sti­den, der er til­ret­telagt ud fra Uge­ske­ma­Re­vo­lu­tio­nen, desto bed­re vur­de­res effek­ter og for­de­le at være.

Se mere om under­sø­gel­sen

Læs mere om under­vis­nings­me­to­den

Du kan læse artik­len her:

Loader Loa­ding…
EAD Logo Taking too long?

Reload Relo­ad docu­ment
| Open Open in new tab

Down­lo­ad [801.68 KB]