Rullende indskoling og Ugeskema

Skrevet 1. september 2015

Jeg er stødt på et par skoler og kommuner, der har besluttet at organisere skolen med rullende indskoling. Når eleverne starter på forskellige tidspunkter i løbet af skoleåret, har jeg set skoler, der vælger at planlægge den rullende indskoling med aldersintegrerede stamhold, tværfaglige hold og ”farveholds-undervisning”. Jeg tænker, at det er et udtryk for, at skolen har et ønske om at tilrettelægge undervisningen, så den tilgodeser hver enkelt elev bedst muligt. Med denne struktur kan det lade sig gøre at sammensætte mere homogene hold, hvilket betyder, at det bedre kan lykkes at ramme alle elever, selvom hele holdet bliver undervist i det samme stof på samme tidspunkt. De mange skift i løbet af dagen giver til gengæld trange kår for fordybelsen, og de mange skift kan være en stor udfordring for børn med særlige behov.

Når du arbejder med Ugeskema, er det ikke nødvendigt at inddele børn på kryds og tværs efter faglige eller sociale kriterier. Det kan nemlig lade sig gøre at differentiere undervisningen ved hjælp af de farvede felter på Ugeskemaet. Uden de mange fysiske skift på faste tidspunkter i løbet af dagen/ugen, får eleverne mere ro til fordybelse.

I løbet af året modtager skolen nye elever, og alt det nye de skal præsenteres for, har de andre allerede lært. Jeg vil foreslå, at du bruger ”farveholdene” til denne korte ugentlige introduktion. Andre opgaver kan løses af alle elever, og disse opgaver kan introduceres på det aldersintegrerede stamhold. Resten af tiden vil jeg anbefale, at eleverne arbejder med Ugeskema – uanset om de befinder sig på det ene eller det andet hold.

I vil kunne have glæde af at hænge Ugeskemaerne et centralt sted, for eksempel i et fællesrum, så eleverne frit kan vælge opgaver fra begge Ugeskemaer. Det giver en bedre mulighed for fordybelse og flere valgmuligheder for eleverne.

Det kan også sagtens lade sig gøre, at du bare arbejder med Ugeskema i dine timer, hvad enten det er på stamhold, tværfagligt hold eller farvehold.