Rullende indskoling - aldersintegreret undervisning - HELT enkelt

Rullende indskoling og Ugeskema

Børnehaveklasse Indskoling Undervisningsdifferentiering

Nogle skoler vælger at planlægge rullende indskoling med aldersintegreret undervisning på stamhold, ‘farvehold’ og tværfaglige hold. Men det kan gøres mere enkelt og overskueligt – både for elever og lærere.

Aldersintegreret undervisning med mange skiftende hold kan være et udtryk for, at skolen ønsker at tilrettelægge undervisningen, så den tilgodeser hver enkelt elev bedst muligt. Antagelsen er, at med mere homogene hold er det nemmere at ramme alle elever, selvom hele holdet bliver undervist i det samme stof på samme tidspunkt.

De mange skift i løbet af dagen giver til gengæld trange kår for fordybelsen, og de mange skift kan være en stor udfordring for børn med særlige behov.

Rullende indskoling – enkelt og overskueligt

Rullende indskoling - aldersintegreret undervisning - HELT enkelt

Når du arbejder med Ugeskema, er det ikke nødvendigt at inddele børn på kryds og tværs efter faglige eller sociale kriterier. Det kan nemlig lade sig gøre at differentiere undervisningen ved hjælp af Ugeskemaet. Uden de mange fysiske skift på faste tidspunkter i løbet af dagen/ugen, får eleverne mere ro til fordybelse.

Med rullende indskoling modtager skolen nye elever i løbet af skoleåret. Alt det nye de skal præsenteres for, har de andre allerede lært. Har skolen valgt at opdele eleverne på forskellige skiftende hold, vil jeg foreslå, at du bruger de niveaudelte hold til denne korte ugentlige introduktion.

Andre opgaver kan løses af alle elever, og disse opgaver kan introduceres på det aldersintegrerede stamhold. Resten af tiden vil jeg anbefale, at eleverne arbejder med Ugeskema – uanset om de befinder sig på det ene eller det andet hold.

I kan have glæde af at hænge Ugeskemaerne et centralt sted, for eksempel i et fællesrum, så eleverne frit kan vælge opgaver fra begge Ugeskemaer. Det giver bedre mulighed for fordybelse og flere valgmuligheder for eleverne.

Læs mere om variation og faglig fordybelse