positive forandringer med UgeskemaRevolutionen

Kan alle elever arbejde med Ugeskema?

Forældre - intro Inklusion Undervisningsdifferentiering Videoer

Jeg bliver nogle gange spurgt, om det er alle elever, der kan finde ud af at arbejde med Ugeskema.

Ind imellem støder jeg på et barn, hvor det er rigtig svært – uanset hvordan vi tilrettelægger undervisningen. Forskellen er bare, at når klassen arbejder med Ugeskema, får du frigjort din tid til at prøve af og sætte initiativer i værk, som kan hjælpe barnet.

Min erfaring er, at rigtig mange elever kommer til at fungere langt bedre, uden jeg gør andet end at arbejde med Ugeskema. Her er der nemlig mulighed for at tilpasse undervisningen til hver enkelt elev.

På et af mine kurser, fortalte en lærer om en af sine elever, der nu laver dobbelt så meget som tidligere. Ændringen indtrådte, da klassen begyndte at arbejde med Ugeskema bare halvanden måned tidligere. Inden da havde lærerne store udfordringer med at få motiveret ham til at arbejde.

Har du også en håndfuld elever, som du har svært ved at få til at arbejde? Eller elever, som du skal diskutere med, så du ikke har tid til at undervise dem, der gerne vil lære noget?

Se Henriettes erfaringer med at få alle elever aktive. Hun fortæller, hvordan hun har oplevet positive forandringer med UgeskemaRevolutionen efter bare én uge.