tillid til eleverne

Tillid til eleverne

Klasseledelse

overblik over eleverDet kræver tillid til eleverne, når du arbejder med Ugeskema. Du kan måske komme til at føle, at du mister styringen. Det gør du selvfølgelig ikke.

Eleverne planlægger deres eget arbejde og vælger selv i hvilken rækkefølge, de løser opgaverne. De vælger altså ikke om de arbejder – kun rækkefølgen. Undervejs har du god tid til at gå rundt blandt eleverne, se hvad de laver og guide dem i processen.

Du bruger Ugeskemaet som styringsredskab til at følge, hvor langt hver enkelt elev er kommet med arbejdet. Hvis det viser sig i starten, at der er et par elever, der ikke laver det det skal, er det kun et par stykker, der skal guides og kontrolleres.

 

Læs mere om arbejdet med Ugeskema