Er Ugeskema svaret? – på folkeskolereformen

Skrevet 30. december 2015

En stille revolution er i gang ude på skolerne. I en tid, hvor alle taler om Folkeskolereformen, har hundredevis af lærere, pædagoger og hele skoler valgt at ændre deres undervisningsform radikalt.

Vil børn lære
Afdelingsleder Jakob Busch er begejstret og siger:
“Tænk, hvis dét at arbejde i Ugeskema kan gøre, at man som elev finder ud af, at det er en god ide at starte med en af de svære opgaver, i stedet for at vente til sidst på ugen. Og tænk, hvis de kan tage den erfaring med videre ud i deres liv!”

Det var en visionær skolebestyrelse på Sparkær og Mønsted skole, der tilbage i 2012 besluttede fem delprincipper, der skal ”sikre, at alle børn opnår den bedst tænkelige faglige og sociale læring”. Nu arbejder hele skolen med UgeskemaRevolutionen på år 2.

De to skoler mener, at UgeskemaRevolutionen er det perfekte grundlag for at gennemføre Folkeskolereformen og leve op til målene i den nye folkeskolelov: At børnene bliver så dygtige som de kan.

Skolereform er forandring, og hvis vi bare tilpasser den til det eksisterende, bliver den måske håndterbar men uden mening.

Er Ugeskema svaret på folkeskolereformen“Vi ser forandring som en udvikling mod noget nyt, og det kræver nye skemaer, vi kan arbejde i. For hvis alle elever skal blive så dygtige, som de kan, er det ikke nok at give dem en lidt længere skoledag og ellers gøre det samme som før”, siger afdelingsleder Jens Johansen.
Citaterne er fra bladet Skolebestyrelsens temanummer om UgeskemaRevolutionen

Tak til Kommuneforlaget

Jeg er blevet interviewet til temanummeret af journalist Annette Wiborg, der er redaktør på bladet Skolebestyrelsen, som udgives på Kommuneforlaget.

Jeg er taknemmelig for, at Kommuneforlaget har givet mig tilladelse til at dele hele temanummeret med jer. Tak til alle jer ude på skolerne, der er med til at skabe revolutionen.

Vil du se mere, har jeg fundet lidt, der måske har din interesse:

Sparkær og Mønsted skolers video til forældre:
En ny praksis… En ny hverdag… En ny skole…

TV2 Østjyllands nyhedsindslag:
Skoleelever bestemmer selv over deres skema

Artikel til forældre:
Orientering til forældre om UgeskemaRevolutionen


Er du skoleleder, har du måske interesse i disse videoer:

Skoleleder Dagny Madsen:
Redskaber til både folkeskolereform og lov om arbejdstid

Inspiration til organisering:
Lektiecafé, understøttende undervisning og bevægelse